Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Vil du være med å utdanne dyktige sykepleiere og bli en del av Norges største sykepleiefaglige forskningsmiljø?

I forbindelse med at flere av våre dyktige ansatte går av med pensjon, kombinert med behovet for å styrke fagområdet sykepleie til personer med akutt, kritisk og kronisk sykdom, er det ledig tre faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Stillingene er primært heltidsstillinger, men deltid kan vurderes i kombinasjon med annen relevant stilling (fortrinnsvis klinisk), primært i spesialisthelsetjenesten.

Vi søker spesielt deg med sykepleiefaglig kompetanse knyttet til pasienter med akutt, kritisk og kronisk sykdom i spesialisthelsetjenesten.

Instituttet har fokus på høy utdanningskvalitet og har et bredt forskningsmiljø. Vi har en egen forskningsgruppe rettet mot akutt, kritisk syke og skadde, har fokus på livskvalitet og eldre om komplekse tilstander og har et sterkt miljø på migrasjon og helse. Les mer om våre forskningsgrupper her.

Arbeidsoppgaver og ansvar

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • bidra til å styrke sykepleieutdanningen og forskningen på fagfeltet
 • undervise og veilede på bachelor-, master- og ph.d. -nivå, samt veilede studenter i praksis og på simuleringsenhet
 • bidra til godt samarbeid med praksisfeltet
 • delta i en av instituttets forskningsgrupper
 • delta i forskningssamarbeid internt og med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • bidra til søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet

Kvalifikasjonskrav

 • norsk autorisasjon som sykepleier
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i et skandinavisk språk og engelsk
 • grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet. For krav til utdanningsfaglig kompetanse i stilling som førsteamanuensis se OsloMets retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse på vår nettside.

For førsteamanuensis kreves doktorgrad i sykepleievitenskap, helsevitenskap eller tilsvarende.

For førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad i sykepleievitenskap, helsevitenskap eller tilsvarende og dokumentert forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

Dersom det ikke melder seg søkere med førstestillingskompetanse, kan søkere med kompetanse som universitetslektor og med ønske om en utvikling i akademia, bli vurdert. Det er da aktuelt å ansette midlertidig i stilling som universitetslektor, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år, jf. Universitets- og høyskoleloven §6-5 (1). Kandidater som har startet et kvalifiseringsløp, vil bli vurdert. Stipendiater som er i sluttfasen av ph.d.-studiet, oppfordres til å søke.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er fordel at du har

 • nyere klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten
 • erfaring med undervisning og veiledning fra universitet/høgskole, og/eller veiledning av studenter og kollegaer i klinikken
 • erfaring med simulering som metode
 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • kjennskap til nye teknologiske løsninger som brukes i spesialisthelsetjenesten

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen.

I denne stillingen er det viktig at du er selvstendig, samtidig som du er en god støttespiller for dine kollegaer og klarer å samarbeide i et team for å skape et godt arbeidsmiljø. Det er nødvendig at du har evne til å være fleksibel og løsningsorientert da feltet og utdanningen er i en stadig endring og utvikling. Vi ser etter deg som har engasjement for faget, er initiativrik og som ønsker å legge til rette for best mulig læring og utvikling for studentene. Det vil tidvis være hektiske perioder og det er derfor nødvendig at du har god arbeidskapasitet og håndterer stress på en god måte.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • kontakt med en mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor, lønnstrinn 60-74, dvs. kroner 543 500 -702 100 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingene kan du kontakte:

 • Studieleder Anne Dreyer; epost: Anne.Dreyer@oslomet.no, telefon +47 67 23 50 90/ mobil: 45664806
 • For spørsmål av administrativ karakter kontakt seniorrådgiver HR Turi Tysseland på e-post: Turi.Tysseland@oslomet.no

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingene må du søke via vårt elektroniske rekrutteringssystem.

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité og innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider og en oversikt over disse (fortrinnsvis som vedlegg eller alternativt som godt synlige lenker)
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles.
Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søkere som ikke oppfyller de formelle kravene eller har mangelfulle søknader vil ikke bli oversendt til vurdering.

Søknadsfrist: 04.11.21
Ref: 21/09546

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse snarest mulig
Lønn kroner 543 500 - 702 100 per år
Antall ledige stillinger 3
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/09546
Kontakt
 • Anne Dreyer, 45664806
Publisert 21.10.2021
Søknadsfrist 04.11.2021

Tillbaka till lediga jobb