Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for estetiske fag

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Er du kreativ og skapende og kan tenke deg å arbeide med formidling av kunstfag på ulike måter, for eksempel i skolen? Da kan en jobb innen estetiske fag være noe for deg.

Ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for estetiske fag er det ledig 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk.

Vi søker deg som brenner for pedagogikk og har kunnskap om de praktiske og estetiske fagene i grunn- og videregående skole, med vekt på design, kunst og håndverk og drama.

Institutt for estetiske fag har ca. 800 studenter og 50 ansatte og holder til i Pilestredet midt i Oslo sentrum. Byens mange kunst og kulturinstitusjoner som f.eks museer og gallerier brukes aktivt i undervisningen.  

Instituttet gir utdanning på bachelor- og masternivå i design, kunst og håndverk, kunst og design, drama- og teaterkommunikasjon, flere videreutdanninger og i praktisk pedagogisk utdanninger i design, kunst og håndverk. Instituttet har også stor aktivitet innen etter- og videreutdanning, i tillegg til oppdragsvirksomhet.

Vi søker deg som brenner for pedagogikk og som ser verdien av å arbeide i et tverrfaglig miljø der praktiske og estetiske fag står sentralt. Stillingen er knyttet til undervisning og veiledning i pedagogikk på bachelornivå ved lektorutdanning i design, kunst og håndverk og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for både Design, Kunst og Håndverk samt Drama- og Teaterkommunikasjon. Det kan også være aktuelt med undervisning og veiledning på masternivå.

Instituttet arbeider aktivt med forsknings- og utviklingsarbeid. Det er etablert forskningsgrupper ved instituttet og det forventes at du går aktivt inn i, og deltar i forskningsgruppenes aktiviteter og satsninger, samt bidrar i instituttets eksternfinansierte virksomhet.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 •  undervisning og veiledning knyttet til lektorlærerutdanningen og PPU
 • oppfølging og veiledning av studenter i praksis
 • FoU-aktivitet, publisering og formidling av forskningsresultater
 • samarbeid med praksisfeltet og eksterne aktører
 • emneansvar og annet faglig administrativt arbeid i team
 • undervisning og veiledningsoppgaver knyttet til masterstudiet kan være aktuelt

 

Kvalifikasjonskrav

 • for førsteamanuensis kreves doktorgrad innen pedagogikk/utdanningsvitenskap eller tilsvarende
 • for førstelektor kreves hovedfag eller mastergrad innen pedagogikk/utdanningsvitenskap eller tilsvarende, og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.
 • søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Kandidater som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.
 • kunnskap om skikkethetsvurdering
 • meget god digital kompetanse
 • meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Det vil bli lagt vekt på kjennskap til ulike læreplanreformer i skoleverket og Fagfornyelsen, og erfaring fra skoleverket og kunst- og kulturfeltet.  Det er også ønskelig at du har erfaring med undervisning- og veiledning fra høyere utdanning. Instituttet arbeider aktivt med å ta i bruk digitale løsninger i undervisningen og tilrettelegging for studentaktive læringsformer. Erfaringer og kunnskaper innen området vil bli vektlagt.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

 • positiv og inkluderende
 • evne til å engasjere og motivere studenter og kollegaer
 • evne til å samarbeide og bygge relasjoner internt og eksternt
 • evne til å ta beslutninger og være løsningsorientert

OsloMet kan gjennomføre prøving av pedagogiske kvalifikasjoner forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider med oversikt over disse

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

 

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Vi tilbyr

 • et spennende arbeidsmiljø i en praktisk og estetisk kontekst ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling
 • en arbeidsplass i utvikling
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes iht Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som 1011 Førsteamanuensis / 1198 Førstelektor, ltr. 60 – 74, dvs. kr. 543 500 – 702 100 pr. år.  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger
Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Liv Klakegg Dahlin, instituttleder, 67 23 87 73/ 99 71 71 99
 • Petter William Hansen, studieleder, 67 23 54 19
   

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen ”søk på stillingen”.

 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Lønn ihht. statens lønnsregulativ
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/08329
Kontakt
 • Liv Klakegg Dahlin, +4767238773
 • Petter William Hansen, 67235419
Publisert 09.09.2021
Søknadsfrist 03.10.2021

Tillbaka till lediga jobb