Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig en midlertidig 100% stilling fra november 2021 til august 2022 som førsteamanuensis/ førstelektor / universitetslektor til sykepleierutdanning, med mulighet til forlengelse.

Vi søker en engasjert person som har et ønske om å bidra til utviklingen av sykepleierutdanningen på instituttet. Instituttet skal omorganiseres, og startet med ny programplan for sykepleierutdanningen høsten 2020. Det betyr at året som kommer vil være preget av arbeid med ny programplan og etablering av ny organisering. Samtidig skal vi ivareta høy utdanningskvalitet. Vi søker derfor etter kvalifiserte personer, som vil bidra til stabilitet i veiledning og undervisningsaktiviteter for studentene primært i første studieår, og være en støttespiller for kollegaene i en tid som vil bli preget av endringer.

Arbeidssted vil fortrinnsvis være studiested Pilestredet, men undervisning og veiledning ved studiested Kjeller kan bli aktuelt.

Dersom det på grunn av manglende søker tilfang eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette kvalifisert førsteamanuensis/førstelektor, kan det ansettes i stilling som universitetslektor.

Les mer om fakultetet og instituttet
Les mer om våre forskergrupper

 

Arbeidsoppgaver og ansvar

Som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor vil du hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelor- og masternivå, både på universitetet og i praksis. Stillingen kan bli tillagt emne ansvar i sykepleierutdanning og søkeren må ivareta høy utdanningskvalitet for studenter.

Vi søker etter en person med interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen og utdanningen.

 

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • aktivt bidra til høy utdanningskvalitet for bachelorstudenter i sykepleie, primært i grunnleggende sykepleie og sykepleierfaglige prosedyrer og ferdigheter
 • undervise og veilede i studiegrupper og på ferdighetsenheten
 • veilede og følge opp studenter i praksis på sykehjem og helsehus

For førsteamanuensis/førstelektor er også følgende oppgaver aktuelle

 • gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid for å utvikle fagområdet
 • formidle forskningsresultater både til fagmiljøer og samfunnet for øvrig 

 
Kvalifikasjonskrav

 • relevant høyere utdanning fortrinnsvis på førstekompetansenivå
 • relevant mastergrad og bachelor i sykepleie
 • relevant praktisk-pedagogisk erfaring
 • god digital kompetanse og erfaring med digitalisering og studentaktive læringsformer
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne i et skandinavisk språk og engelsk

For stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad innen relevant helsefaglig område. 

For stilling som førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid innen sykepleie eller annet relevant helsefaglig område som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

For stilling som universitetslektor kreves høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende og relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger  

Søker må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse. Kriterier for vurdering av slik kompetanse fremgår av OsloMets retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse.  Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.   

 

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • minimum 5 år klinisk erfaring
 • dokumentert utdanning eller erfaring fra undervisning og veiledning på universitets- og høgskolenivå
 • god digital kompetanse og erfaring med digitalisering og studentaktive læringsformer


Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen.

Vi søker deg som er motivert til å utdanne fremtidige sykepleiere og som er opptatt av grunnleggende sykepleie, ferdighetstrening, naturvitenskaplige fag og sykepleie på langtidshjem og helsehus. Du møter studentene som ansvarlige deltakere og klarer å motivere og inspirere dem i veiledning og undervisning. I tillegg er du en god støttespiller for dine kollegaer og klarer å samarbeide i et team for å skape et godt læringsmiljø for studentene. Du har stor arbeidskapasitet og viser et positivt engasjement for arbeidsmiljøet ved å se dine kollegaer og bidra til samhold.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Sakkyndig vurdering og søknadsprosess

Som søker med førstekompetanse vil du bli vurdert av en sakkyndig komité. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • legg ved inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive Ph.D.-avhandling
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen». Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju.  

OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Ann-Kathrin Grønstad via e-post, ankag@oslomet.no

 

Vi tilbyr

et inspirerende utdannings- og forskningsmiljø med muligheter for faglig utvikling og deltagelse i etablerte forskningsgrupper med nasjonalt og internasjonalt samarbeid

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse.
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

 

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor, lønnstrinn 60-74, dvs. kroner 543 500-702 100 pr. år/ 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51-66, dvs. kroner 468 300 – 604 700 pr. år.

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingene kan du kontakte:

 • Studieleder Ann Kristin Bjørnnes, tel:+47 67236064, epost: Ann-Kristin.Bjornnes@oslomet.no
 • For spørsmål av administrativ karakter, kontakt Ann-Kathrin Grønstad, e-post: ankag@oslomet.no

 

Søknadsfrist: 12. oktober 2021
Ref.nr: 21/09279

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse November 2021
Lønn Førsteamanuensis/ førstelektor: kr. 543 500-702 100 pr. år, Universitetslektor: kr. 468 300 – 604 700 pr. år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/09279
Kontakt
 • Ann Kristin Bjørnnes, +47 67236064
Publisert 08.09.2021
Søknadsfrist 12.10.2021

Tillbaka till lediga jobb