Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, er det ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor innen psykisk helse, rus og avhengighet.

Vi søker deg som har et sterkt ønske om å være med og utvikle psykisk helse, rus og avhengighet, og som ønsker å bidra til kvalitet i forskning, kunnskapsformidling, veiledning og øvrige undervisningsaktiviteter. Vi ønsker å etablere et tettere forsknings- og utdanningssamarbeid med helse- og omsorgstjenestene innen psykisk helsefelt og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), og det kan være aktuelt med ansettelse i en lavere stillingsprosent, i kombinasjon med relevant klinisk stilling eller annen relevant stilling. Oppstartsdato er satt til 1. januar 2022.

Instituttet er inne i en spennende omorganiseringsprosess, der målet er å gå over til en tydeligere fagorganisering, og vi har nylig utviklet nye programplaner for bachelorutdanningene og en ny masterportefølje.

Som førsteamanuensis/førstelektor hos oss vil du ta del i et aktivt og ambisiøst kollegium med tverrfaglig kompetanse, pedagogisk tyngde og professorkompetanse innen psykisk helsearbeid. Vi jobber kontinuerlig med fagutvikling, og forskningsgruppen i psykisk helse er i god utvikling og har per i dag prosjekter innfor migrasjon og global helse, relasjon og kommunikasjon.
På instituttet er det forskningsaktivitet i syv forskjellige forskningsgrupper og mulighet for medvirkning i intelligent mental helse, og et doktorgradsprogram innen helsevitenskap. Som førsteamanuensis/førstelektor hos oss vil du få 35% forskningstid med mulighet for økt FoU tid basert på resultatbasert insentivtildeling.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • initiere, medvirke til og drive forskning av høy kvalitet og akademisk bredde innen fagområdet psykisk helse, rus og avhengighet, publisere og formidle forskningsarbeid
 • sammen med kolleger bidra i utvikling av større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering
 • læringsaktiviteter og vurderingsarbeid i teori og praksisstudier på bachelornivå, i videreutdanning og på masternivå
 • veiledning i prosjektarbeid
 • bidra til utvikling og styrking av læringsmetoder og utdanningskvalitet

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har

 • kvalifikasjoner tilsvarende førsteamanuensis/førstelektor innen psykisk helse, rus og avhengighet
 • helse- eller sosialfaglig utdanning
 • erfaring fra undervisning og veiledning på universitets-/høgskolenivå
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

For stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad innen relevant helsefaglig område.

For stilling som førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid innen sykepleie eller annet relevant helsefaglig område som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Søker må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse. Kriterier for vurdering av slik kompetanse fremgår av OsloMets retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med utarbeidelse av søknader på forskningsmidler, samt ledelse og gjennomføring av forskningsprosjekt
 • erfaring fra nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid og et bredt forskningsnettverk
 • relevant klinisk erfaring
 • pedagogisk kompetanse
 • erfaring med bruk av digitale verktøy i kunnskapsformidling
 • erfaring med gruppeveiledning

Egenskaper som er nødvendige for stillingen

 • gode kommunikasjonsevner
 • faglig engasjement og vilje til å dele kunnskap
 • systematisk, strukturert og pålitelig
 • evne til å inspirere og motivere studenter
 • evne til å samarbeide med kollegaer og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • god arbeidskapasitet

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Sakkyndig vurdering og søknadsprosess

Som søker vil du bli vurdert av sakkyndig komite. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • legg ved inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive Ph.D.-avhandling
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen». Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju.
OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Sofie Rabo Carlsen via e-post, soca@oslomet.no.

Vi tilbyr

 • muligheter for faglig utvikling i et miljø med engasjerte kollegaer
 • mulighet til å bidra i et forskningsfelt i utvikling
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1011 førsteamanuensis/ 1198 førstelektor, lønnstrinn 60-74, dvs. kroner 543 500-702 100 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingene kan du kontakte:

 • studieleder Anca Maria Yttri, telefon 41405339, e-post ancamari@oslomet.no
 • for spørsmål av administrativ karakter, kontakt Sofie Rabo Carlsen, e-post: soca@oslomet.no


Søknadsfrist: 29. august 2021
Ref.nr: 21/07204

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 1. januar 2022
Lønn Kr. 543 500-702 100 per år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/07204
Kontakt
 • Anca Maria Yttri, 41405339
Publisert 02.09.2021
Søknadsfrist 26.09.2021

Tillbaka till lediga jobb