Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller og i Pilestredet, Oslo.

OsloMet har et ledende kompetansemiljø innen sykepleie til akutt og kritisk syke og skadde pasienter. Vil du være med å utvikle dette fagfeltet og fremtidens akuttsykepleie?

Ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig fast 50 % stilling som universitetslektor innen akuttsykepleie. Stillingen er ledig omgående.

Stillingen er tilknyttet videreutdanning i akuttsykepleie. Oppgaver innenfor andre områder ved utdanningen må kunne påregnes.

Akuttsykepleie er spesialisert kompetanse i sykepleie til akutt kritisk syke eller skadde pasienter i alle aldre, fortrinnsvis i akuttmottak.

Vi ønsker deg som er ambisiøs på studenters vegne, som trives med undervisning, veiledning og fagutvikling og som er innstilt på å ta i bruk ulike digitale læringsressurser.

Fagmiljøet og organisasjonen står foran spennende oppgaver knyttet til endringer i utdanningsplaner og organisering av virksomheten. Det er utstrakt fagutviklings- og forskningsaktivitet ved instituttet. Vi har flere forskningsgrupper og ansetter jevnlig stipendiater.

Les mer om fakultetet og instituttet på vår nettside.

 

Dine arbeidsoppgaver og ditt ansvar vil i hovedsak være å

 • undervise og veilede i teoretiske og praktiske emner innen videreutdanning akuttsykepleie
 • planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning og veiledning, inkludert veiledning av studenter i praksisstudier
 • benytte digitale læringsplattformer i praksisveiledning og tilbakemeldinger til studenter
 • bidra til utvikling av instituttets faglige virksomhet
 • delta i vurdering/sensurering av studenters arbeidskrav og eksamen

 

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har

 • autorisasjon som sykepleier med videreutdanning innen akuttsykepleie, anestesisykepleie eller intensivsykepleie
 • relevant utdanning på masternivå
 • nyere relevant klinisk erfaring fra arbeid i akuttmottak og/eller andre akuttmedisinske miljøer
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk, samt engelsk

 

Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

 

Vi vil legge vekt på

 • videreutdanning i akuttsykepleie
 • erfaring med undervisning og/eller veiledning av studenter i praksis på høgskole-/universitetsnivå

 

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • evne til å jobbe selvstendig, vise fleksibilitet og være løsningsorientert
 • stor arbeidskapasitet og positivt engasjement
 • evne til å møte studentene som ansvarlige deltakere i egen læring
 • være god til å inspirere og veilede studenter

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe
 • mulighet til faglig utvikling i et kreativt og inspirerende fag- og forskingsmiljø
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51-66, dvs. kroner 468 300- 604 700. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du sende søknad via vårt elektroniske rekrutteringssystem.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

 

Alle dokumenter må lastes opp i vårt rekrutteringssystem for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Alfhild Dihle, telefon +47 67 23 67 49, e-post: alfhild.dihle@oslomet.no

For spørsmål av administrativ karakter, kontakt Malin Larsen e-post: malinla@oslomet.no

 

Søknadsfrist: 26. september 2021
Ref: 21/07020

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Deltid
Tiltredelse Snarest
Lønn Kr. 468 300- 604 700
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 50 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/07020
Kontakt
 • Alfhild Dihle, 67236749
Publisert 07.09.2021
Søknadsfrist 26.09.2021

Tillbaka till lediga jobb