Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) har ledende fagmiljøer innen mangfold, tolking, global utvikling og internasjonal utdanning, og virksomheten kjennetegnes av utstrakt internasjonalt samarbeid. Instituttet tilbyr bachelorutdanning i utviklingsstudier, tolking og tegnspråk, samt masterutdanning i internasjonal utdanning og utvikling. Instituttet tilbyr også en rekke videreutdanninger innen mangfoldsstudier.

Fem studentassistenter ved i emnet UTVB2000: Makt og Politikk ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

Ønsker du å gjøre en forskjell og bidra med faglig støtte til andre studenter?

Studentenes faglige og sosiale studiesituasjon har i stor grad blitt påvirket av pandemien. Det meste av undervisningen har i lang tid vært digital og campus tidvis stengt. Alle fakulteter ved OsloMet ansetter nå studenter som en del av Kunnskapsdepartementets tiltakspakke for studenter (Studentpakken). Studentene skal jobbe med faglige oppfølging av medstudenter. Tiltaket skal fungere som et bidrag til godt læringsutbytte, læringsmiljø og studieprogresjon for studenter ved OsloMet. Vi oppfordrer engasjerte studenter til å bidra i dette viktige arbeidet.

Dine oppgaver vil i hovedsak være

Studentassistenten skal planlegge og igangsette aktiviteter for faglig oppfølging av andre studenter og skal jobbe med:

 • Lede ukentlige kollokviegrupper gjennom hele høstsemesteret (12 ganger)
 • Samarbeide med faglærerne og emneansvarlig

Arbeidet er forventet å kreve 16 timer per måned (pr. kollokvieleder) i perioden 26. august til 19. november.

Vi ønsker deg som har følgende kvalifikasjoner og egenskaper

 • du må være en registrert student når du søker og i perioden stillingen varer
 • du har gode kommunikasjonsevner  
 • du har god digital kompetanse og erfaring med digitale møteverktøy
 • du har gjennomført og bestått 2. året i Bachelorstudiet i utviklingsstudier ved OsloMet

Personlig egnethet, faglige kvalifikasjoner og resultater vil bli vektlagt.

Vi gjør oppmerksom på at du som studentassisten ved OsloMet ikke kan ha kontrakter med universitetet som til sammen overstiger 37,5 stillingsprosent, tilsvarende 15 timer i uken i gjennomsnitt.

Vi kan tilby deg

 • fast lønn i henhold til angitte timer og arbeidsperiode i lønnstrinn 29 (kr.174,62 per time)
 • opplæringspakke for studentassistenter ved OsloMet
 • mulighet til å gjøre en viktig forskjell for dine medstudenter
 • mulighet for faglig utvikling og relevant erfaring
 • mulighet for å samarbeide med andre studenter og fakultetets ansatte

For å søke må du laste opp kopi av gyldig studentbevis, CV, karakterutskrift, og en kort søknadstekst på mellom 150 og 300 ord som vedlegg i rekrutteringssystemet. Søknad og alle dokumenter må være på norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon kan du kontakte:

 • Professor Anne Waldrop, anwal@oslomet.no

 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i OsloMet rekrutteringssystem.

Søknadsfrist: Vi behandler søknader fortløpende

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Deltid
Lønn 174,62 kr. timen
Antall ledige stillinger 5
Arbeidsomfang Deltid
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/05138-4
Kontakt
 • Anne Waldrop, anwal@oslomet.no
Publisert 10.06.2021
Søknadsfrist 15.08.2021

Tillbaka till lediga jobb