Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) har ledende fagmiljøer innen mangfold, tolking, global utvikling og internasjonal utdanning, og virksomheten kjennetegnes av utstrakt internasjonalt samarbeid. Instituttet tilbyr bachelorutdanning i utviklingsstudier, tolking og tegnspråk, samt masterutdanning i internasjonal utdanning og utvikling. Instituttet tilbyr også en rekke videreutdanninger innen mangfoldsstudier.

Ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig et vikariat i 50 % som universitetslektor i tolking i offentlig sektor med ansettelse 1. august 2021 til 31. desember 2021 med mulighet for forlengelse.

 

Les mer om fakultetet og instituttet: https://www.oslomet.no/om/lui

Les mer om våre forskergrupper: Oslomet.no/forskning/forskningsgrupper

 

Arbeidsoppgaver:

 • veilede bacheloroppgaver i tolking i offentlig sektor 
 • undervisning, tolkefaglig veiledning, vurdering av arbeidskrav og sensur på emner i bachelorutdanningentolking i offentlig sektor
 • utføre faglig-administrative oppgaver

 

Kvalifikasjonskrav:

 • for ansettelse i stilling som universitetslektor kreves Mastergrad i språk, tolking og/eller oversettelse
 • gode norskkunnskaper
 • god digital kompetanse, inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings- og vurderingsverktøy
 • det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk.

 

Ved vurderingen og rangeringen av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • undervisnings- og veiledningserfaring på bachelornivå i tolkestudier i offentlig sektor
 • gode pedagogiske evner 
 • kjennskap til og/eller erfaring fra tolkefeltet
 • undervisnings- og veiledererfaring fra ulike emner i Bachelor i tolking i offentlig sektor er en fordel
 • god digital kompetanse, inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings- og vurderingsverktøy
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk  

 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling framgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

 

Søknadsprosess:

Følgende dokumenter må lastes opp innen søknadsfristen:

 • søknadsbrev
 • CV
 • attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • to referanser med kontaktinformasjon

 

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

 

Vi tilbyr:

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • muligheter til faglig utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

 

Andre Opplysninger:

For nærmere informasjon om stillingen, kan følgende kontaktes:

Førsteamanuensis Randi Havnen, ranha@oslomet.no 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk, som 1009 universitetslektor fra kr 456 400,- til 594 400,- per år. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK.

Søk elektronisk på stillingen ved å benytte knappen «Logg inn og søk stillingen».

Ansettelsestype Vikariat
Arbeidstid Deltid
Tiltredelse Snarest
Lønn 456 400,- til 594 400,-
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 50 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/05681
Kontakt
 • Randi Havnen, ranha@oslomet.no
Publisert 10.06.2021
Søknadsfrist 23.06.2021

Tillbaka till lediga jobb