Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for informasjonsteknologi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Avdelingsingeniør/overingeniør IT drift

Institutt for informasjonsteknologi søker en IT-driftsingeniør

Institutt for informasjonsteknologi søker ingeniør til midlertidig stilling i et vikariat perioden 1. september 2021 til og med 31. desember 2022. Instituttet er ett av fem instituttene under Fakultet for Teknologi, kunst og design, OsloMet. Instituttet har omfattende undervisning- og forskningsaktiviteter, med stort fokus på kombinasjon av høy akademiske kvalitet og industriell relevans. Arbeidet vil være knyttet til studiestøtte og fasilitering av instituttets kjernevirksomhet gjennom planlegging, utrulling, vedlikehold og drift av dets digitale tjenester. Oppdragsvirksomhet og gjennomføring av laboratorieøvelser samt veiledning av studenter vil inngå som hovedarbeidsoppgaver.

Den som tilsettes vil få spennende arbeidsoppgaver, som f.eks. testing av nye teknologier, maskinvare og programvare, ha utstrakt samarbeid med undervisningspersonalet og jevnlig kontakt med studenter og eventuelt eksterne oppdragsgivere. Det er også gode muligheter til aktiv deltakelse i forskningsprosjekter og undervisning for den som ønsker det. Les mer om instituttet https://www.oslomet.no/om/tkd/it 

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • utvikle løsninger for instituttets egen skyportefølje (vi bruker OpenStack)
 • støtte studenters og ansattes bruk av ny teknologi gjennom utvikling og vedlikehold av dokumentasjon
 • arbeid knyttet til innkjøp til undervisning, studentprosjekter og forskningsprosjekter, herunder assistere med estimering og utvikling av kravspesifikasjoner
 • vedlikehold, tilgjengelighet, anvendelse og innkjøp av maskinvare som faller utenom de eksisterende innkjøpsprosessene
 • bistå med støtte til brukere av instituttets egne digitale tjenester, gjennomføre kontinuerlig overvåking og vedlikehold av instituttets egne digitale tjenester samt planlegge fremtidige oppgraderinger eller nye teknologiske satsningsområder 
 • bidra i OsloMets pågående digitaliseringsprosess ved å være en pådriver for at ny teknologi tas i bruk
 • mulighet til å delta i undervisning (f.eks. i programmering)
 • gjennomføre koordineringsmøter med relevante faglige ressurser både internt i instituttet, og med andre relevante avdelinger 

Kvalifikasjonskrav

 • minimum bachelorgrad innen et relevant fagområde (informasjonsteknologi, systemutvikling, dataingeniør, datasikkerhet, eller relaterte felt).
 • god kompetanse i programmering (f.eks. Python, Java, JavaScript, C/C++)
 • god kunnskap om linux, nettverk, datasikkerhet, sky-baserte tjenester, DevOps, systemplanlegging, dokumentasjon, konfigurasjon og håndtering av feilsituasjoner
 • det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk
 • erfaring med automatisering og produktutvikling innen selvbetjening og skytjenester 

Det er en fordel at du har

 • erfaring fra undervisning/veiledning av studenter
 • kunnskap om Docker, Kubernetes, OpenShift, Rancher, eller andre verktøy for containeradministrasjon og orkestrering.
 • praktiske ferdigheter innen det aktuelle fagområdet
 • kompetanse i innkjøpsprosesser
 • god fremstillingsevne på norsk, eller et skandinavisk språk

Vi ønsker deg som

 • har evne til arbeide uavhengig, og også i team med andre ingeniører og undervisningspersonalet  
 • har evne til å ta ansvar for planlegging og utførelse av de påkrevde oppgavene  
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter, og evne til å forklare kompliserte ting på en enkel måte  
 • er fleksibel og villig til å lære og videreutvikle nye ferdigheter i tråd med den faglige og teknologiske utviklingen

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • en spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling i et sterkt faglig miljø
 • et dynamisk arbeidsmiljø og aktive forskningsgrupper  
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger


Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt HRTKD@oslomet.no

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder, Laurence Habib, telefonnummer +47 67 23 86 57, eller
 • Gruppeleder, Boning Feng, telefonnummer +47 67 23 87 14

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1085 Avdelingsingeniør, lønnsramme ltr. 40 -52 (kroner 387 900 – 466 500 pr år), eller 1087 overingeniør, lønnsspenn ltr. 53 – 60 (kroner 474 500 - 535 200 pr. år), avhengig av kompetanse. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

Søknadsfrist: 25.06.2021

Ref: 21/05577                   

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

 

 Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/05577
Kontakt
 • Laurence Habib, +47 67 23 86 57
 • Boning Feng, +47 67 23 87 14
Publisert 09.06.2021
Søknadsfrist 25.06.2021

Tillbaka till lediga jobb