Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har sterke fagmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse og utdanner lærere til norsk skole i nært samarbeid med praksisfeltet. Instituttet tilbyr bachelor- og masterstudier og bidrar til kompetanseheving av ansatte i skolen gjennom etter- og videreutdanning.

Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig en 100 % midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i IKT/digital kompetanse med ansettelse fra 01.08.20, eller etter avtale, frem til 31.07.22.   

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, GFU, har ca. 3500 studenter og rundt 180 ansatte. Instituttets oppgaver er undervisning på bachelor- og masternivå ved flere lærerutdanningsprogrammer og betydelig deltakelse i nasjonal satsing på etter- og videreutdanning av lærere. Instituttet bidrar også inn på fakultetets doktorgradsprogram i Utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Instituttet har en stor FoU-virksomhet innenfor sitt ansvarsområde og leder flere eksternfinansierte forskningsprosjekter. 

Den utlyste stillingen er tilknyttet seksjon for digital kompetanse. Seksjonen består i dag av 13 ansatte, inkludert en stipendiat. Seksjonen har etablert en forskergruppe Digitale læringsarenaer som deltar i og leder store forskingsprosjekter nasjonalt og internasjonalt. Seksjonen underviser innenfor alle områder av digital kompetanse i hele instituttets utdanningsportefølje og Masterstudiet Digitalt læringsdesign er en del av seksjonens portefølje. Seksjonen er også tungt inne i Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKomp), og i opplæring av kollegaer. Seksjonen har et godt kollegialt felleskap og godt arbeidsmiljø. 

Les mer om fakultetet, instituttet og våre forskergrupper her

Arbeidsoppgaver: 
- undervise og veilede (fysisk og digitalt) på bachelor- og masternivå, samt etter- og videreutdanningstilbud (EVU)
- følge opp studenter i praksis 
- bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger 
- utføre faglig-administrative oppgaver 

Kvalifikasjonskrav: 
- For ansettelse i stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad i IKT/digital kompetanse eller tilsvarende. 
- For ansettelse i stilling som førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad i IKT/digital kompetanse eller tilsvarende og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. 
- Dersom det ikke melder seg søkere med førstekompetanse, kan det være aktuelt å ansette i stilling som universitetslektor. Ph.d.-kandidater som ennå ikke har levert inn sine doktorgradsavhandlinger, kan være slike kandidater. 
- For ansettelse i stilling som universitetslektor i IKT/digital kompetanse kreves mastergrad, hovedfag eller embetseksamen i IKT/digital kompetanse eller tilsvarende. 

Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse.  

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på: 
- kjennskap til og/eller erfaring fra skolen og/eller lærerutdanning 
- undervisnings- og veiledningserfaring på bachelor- og masternivå 
- pedagogiske evner  
- god kompetanse innen IKT og digitalt støttet pedagogikk 
- forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen 
- god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger 
- personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet 
- god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk 
  Søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må kunne dokumentere både muntlige og skriftlige språkferdigheter. 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling framgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju. 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring. 

Søknadsprosess: 
Følgende dokumenter må lastes opp innen søknadsfristen: 
- søknadsbrev 
- CV, inkl. publikasjonsliste 
- attester og alle sider av vitnemål 
- to referanser med kontaktinformasjon 

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering. 

Vi tilbyr: 
- interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet 
- tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid 
- låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse 
- gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport 

Andre opplysninger: 
For nærmere informasjon om stillingen, kan følgende kontaktes: 
Studieleder Dragana Surkalovic, e-post drasur@oslomet.no 
Seksjonsleder Håkon Swensen, e-post haksw@oslomet.no 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk, som førsteamanuensis i kode 1011 og førstelektor i kode 1198, lønnstrinn 60-74 (fra kr 532 300,- til kr 691 400,- per år). Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK.  

Søk elektronisk på stillingen. 

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.08.21
Lønn F. stilling fra kr 532 300,- til 691 400,-, u.lektor fra kr 456 400,- til 594 400,-.
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/05449
Kontakt
  • Dragana Surkalovic, e-post: drasur@oslomet.no
  • Håkon Swensen, e-post: haksw@oslomet.no
Publisert 07.06.2021
Søknadsfrist 17.06.2021

Tillbaka till lediga jobb