Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for maskin, elektronikk og kjemi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt MEK ønsker å styrke ledelsen på instituttet, og søker derfor etter en utdanningsleder i 100% stilling. Du vil rapportere til instituttleder, og inngå i ledergruppen på instituttet sammen med instituttleder og FoU-leder.

Ansettelsen er for en periode på to år (gjenstående periode for åremål). Det vil være mulighet til å søke samme stilling for to nye åremålsperioder.

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) har omtrent 45 ansatte og omtrent 600 studenter. Instituttet tilbyr blant annet bacheloringeniørutdanning innen maskin, elektronikk og bioteknologi/kjemi, masterutdanning innen robotikk/kybernetikk samt medisinsk teknologi og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen instituttets fagområder. Instituttet disponerer gode undervisningslokaler.

Instituttet har en forskningsgruppe, og flere eksternt finansierte prosjekter. Det har vært en god utvikling i forskingsaktiviteten de siste årene, og det er forventet en betydelig vekst også i tiden fremover. Les mer om instituttet her.

Ansvarsområde

Som utdanningsleder har du, i samråd med instituttleder, ansvar for at instituttets utdanninger gjennomføres i tråd med lover og regler, strategier og mål. Dette innebærer at du blant annet skal:

 • bidra til kvalitetsutvikling av studiene samt helhet og sammenheng i studieprogrammene
 • være pådriver for utvikling av undervisningsformer og vurderingsformer i studieprogrammene
 • ha ansvar for kvalitetssikring av studieprogrammene
 • lede større utviklingsprosjekter innen utdanning, herunder lede arbeid med søknader om eksternt finansierte prosjekter innen utdanning
 • ha ansvar for utvikling av instituttets tilbud innen etter- og videreutdanning
 • ha ansvar for samspill med arbeidslivet, tilpasset utdanningens egenart
 • bidra til instituttets plan-, budsjett- og rapporteringsarbeid
 • ha ansvar for administrative oppgaver knyttet til utdanning og instituttets løpende drift

Du vil ha personalansvar for ingeniører (9 personer) og studentassistenter, samt budsjettansvar for drift og utvikling på undervisingslaboratoriene.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen ett av instituttets fagområder
 • Ledererfaring
 • Erfaring fra undervisning og helst FoU-virksomhet
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Ønskede egenskaper

 • Motiverende og inkluderende lederstil
 • Evne til å jobbe strukturert
 • Evne til å ta beslutninger, være fremtidsrettet og løsningsorientert
 • Evne til å samarbeide og bygge relasjoner
 • Engasjement og entusiasme for stillingen
 • Erfaring med søknader for ekstern finansierte prosjekter samt gjennomføring av utdanningsprosjekter
 • Erfaring fra internasjonalisering i høyere utdanning

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt og mangfoldig miljø
 • mulighet for nettverksbygging og lederutvikling
 • en arbeidsplass i stadig utvikling
 • gode pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Astrid Oust Janbu, epost: astridj@oslomet.no, tlf.: 91 51 43 26.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1473 studieleder. Lønn kroner 682 000-768 500 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:     08.08.2021

Ref:                  21/05014  

Ansettelsestype Vikariat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn NOK 682 000-768 500
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/05014
Publisert 02.06.2021
Søknadsfrist 08.08.2021

Tillbaka till lediga jobb