Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for maskin, elektronikk og kjemi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) tilbyr bachelorstudier i ingeniørutdanning, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 40 ansatte og om lag 460 studenter.

Studentassistent ved program for bioteknologi og kjemi – veiledning/opplæring i HMS

Ønsker du å gjøre en forskjell og bidra med faglig støtte til andre studenter?

Studentenes faglige og sosiale studiesituasjon har i stor grad blitt påvirket av pandemien. Det meste av undervisningen har i lang tid vært digital og campus tidvis stengt. Alle fakulteter ved OsloMet ansetter nå studenter som en del av Kunnskapsdepartementets tiltakspakke for studenter (Studentpakken). Studentene skal jobbe med faglige oppfølging av medstudenter. Tiltaket skal fungere som et bidrag til godt læringsutbytte, læringsmiljø og studieprogresjon for studenter ved OsloMet. Vi oppfordrer engasjerte studenter til å bidra i dette viktige arbeidet.

Dine oppgaver vil i hovedsak være

Studentassistenten skal planlegge og igangsette aktiviteter for faglig oppfølging av andre studenter og skal jobbe med:

 • veiledning og opplæring av studenter i HMS for sammensatte løsninger
 • retting av innleveringer

Arbeidet er forventet å kreve 15 timer per måned i perioden 15. august til 15. oktober (totalt 30 timer). Arbeidet vil ikke være jevnt fordelt i denne perioden.

Vi ønsker deg som har følgende kvalifikasjoner og egenskaper

 • du må være en registrert student når du søker og i perioden stillingen varer
 • fullført 1. og 2. studieår på bachelorutdanning innen bioteknologi og kjemi
 • gode kunnskaper innen klassifisering og merking av kjemikalier (HMS)
 • du har gode kommunikasjonsevner   
 • du har god digital kompetanse og erfaring med digitale møteverktøy

Personlig egnethet, faglige kvalifikasjoner og resultater vil bli vektlagt.

Vi gjør oppmerksom på at du som studentassisten ved OsloMet ikke kan ha kontrakter med universitet som til sammen overstiger 37,5 stillingsprosent, tilsvarende 15 timer i uken i gjennomsnitt.

Vi kan tilby deg

 • fast lønn i henhold til angitte timer og arbeidsperiode i lønnstrinn 29 (kr.174,4 per time)
 • grundig opplæring i klassifiserng og merking av stoffblandinger
 • opplæringspakke for studentassistenter ved OsloMet
 • mulighet til å gjøre en viktig forskjell for dine medstudenter
 • mulighet for faglig utvikling og relevant erfaring  
 • mulighet for å samarbeide med andre studenter og fakultetets ansatte

For å søke må du laste opp kopi av gyldig studentbevis, CV, karakterutskrift og en kort søknadstekst på mellom 100 og 300 ord som vedlegg i rekrutteringssystemet. Søknad og dokumenter må være på norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon kan du kontakte:

 • 1.amanuensis Kirsten Aarset, kirstena@oslomet.no,  67 23 87 27
 • Overingeniør Anne Bleken Stølen, annebs@oslomet.no,  67 23 87 07

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i OsloMet rekrutteringssystem

Søknadsfrist: 18. juni 2021

Ref: 21/05265

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Deltid
Lønn Lønnstrinn 29 - 174,4 kr timen
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 15 timer i uken
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/05265
Kontakt
 • Kirsten Aarset, 67 23 87 27
 • Anne Bleken Stølen, 67 23 87 07
Publisert 27.05.2021
Søknadsfrist 18.06.2021

Tillbaka till lediga jobb