Divisjon for utdanning og bibliotek

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Studentassistent ved Fellesadministrasjonen i INTERACT 

Ønsker du å gjøre en forskjell og bidra med faglig støtte til andre studenter? 

Studentenes faglige og sosiale studiesituasjon har i stor grad blitt påvirket av pandemien. Det meste av undervisningen har i lang tid vært digital og campus tidvis stengt. Alle fakulteter ved OsloMet ansetter nå studenter som en del av Kunnskapsdepartementets tiltakspakke for studenter (Studentpakken). Studentene skal jobbe med faglige oppfølging av medstudenter. Tiltaket skal fungere som et bidrag til godt læringsutbytte, læringsmiljø og studieprogresjon for studenter ved OsloMet. Vi oppfordrer engasjerte studenter til å bidra i dette viktige arbeidet. 

Dine oppgaver vil i hovedsak være 

Studentassistenten skal planlegge og igangsette aktiviteter for faglig oppfølging av andre studenter og skal jobbe med: 

 • gjennomføring av veilederkurs/veilederopplæring i 2021 
 • deltakelse i erfaringsdeling studentveiledere 
 • veiledning for tverrprofesjonelle studentgrupper den første uka i januar 2022

Arbeidet er forventet å kreve 6 timer per måned i perioden 10. – 20. juni eller 21-28 oktober og 12 timer per måned i tidsrommet 4.- 7. januar 2022.  

Vi ønsker deg som har følgende kvalifikasjoner og egenskaper 

 • du må være en registrert student når du søker og i perioden stillingen varer
 • du har gode kommunikasjonsevner
 • du har god digital kompetanse og erfaring med digitale møteverktøy
 • du har gjennomført minst ett INTER-emne eller ha erfaring med tverrprofesjonelt samarbeid i arbeidslivet
 • du må kunne veilede 2 dager i den første uken i januar 2022  

Personlig egnethet, faglige kvalifikasjoner og resultater vil bli vektlagt. 

Vi gjør oppmerksom på at du som studentassisten ved OsloMet ikke kan ha kontrakter med universitet som til sammen overstiger 37,5 stillingsprosent, tilsvarende 15 timer i uken i gjennomsnitt.  

Vi kan tilby deg 

 • fast lønn i henhold til angitte timer og arbeidsperiode i lønnstrinn 29 (kr.174,62 per time) 
 • opplæringspakke for studentassistenter ved OsloMet 
 • mulighet til å gjøre en viktig forskjell for dine medstudenter 
 • mulighet for faglig utvikling og relevant erfaring   
 • mulighet for å samarbeide med andre studenter og fakultetets ansatte 

For å søke må du laste opp kopi av gyldig studentbevis, CV,  karakterutskrift og en kort søknadstekst på mellom 150 og 300 ord som vedlegg i rekrutteringssystemet. Søknad og dokumenter må være på norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk. 

Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon kan du kontakte: 

 • Torhild Skotheim, prosjektleder INTERACT på: tosko@oslomet.no
 • Ellen Merethe Magnus, administrativ leder INTERACT på: ellmag@oslomet.no 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i OsloMet rekrutteringssystem. 

Søknadsfristen er løpende.

Referansenummer: 21/05207

  

  

 

 

 Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Deltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn lønnstrinn 29 (kr.174,62 per time)
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang Inntil 60 timer per måned
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/05207
Publisert 26.05.2021
Søknadsfrist 24.09.2021

Tillbaka till lediga jobb