Divisjon for utdanning og bibliotek, Universitetsbiblioteket, Medieseksjonen

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Universitetsbiblioteket (UB), OsloMet, er det ledig en fast stilling som hovedbibliotekar/ universitetsbibliotekar. Den som ansettes skal lede Universitetsbibliotekets kunnskapsforvaltning. Stillingen er plassert i UBs Medieseksjon. Kunnskapsforvaltning er et strategisk satsingsområde og det forventes et tett samarbeid med UBs ledergruppe.

Vi definerer Kunnskapsforvaltning (Knowledge Management) som organisatoriske og teknologiske tiltak for bevaring, foredling og videreutvikling av "intellektuell kapital" i organisasjoner. I UB omfatter dette bevaring, foredling og videreutvikling av intellektuelle produkter fra OsloMets studenter og ansatte innen forskning og læring.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • å arbeide systematisk med utvikling av UBs kunnskapsforvaltningssystemer med åpen tilgang og åpen publisering
 • å bygge nettverk med andre gode kunnskapsorganisasjoner og bidra i nasjonale og internasjonale prosjekter i tilknytning til dette
 • ledelse og deltakelse i utviklingsprosjekter for OsloMet
 • å samarbeide med øvrige funksjoner i OsloMet rundt kunnskapsledelse, blant annet innenfor jus, kvalitet og IT
 • å tilgjengeliggjøre OsloMets kunnskapsbaser slik som ODA, FilMet, Bokskapet, våre digitale utgivelser internt og eksternt

Vi søker deg som har

 • universitets- eller høgskoleutdanning som bibliotekar eller tilsvarende for stillingen som hovedbibliotekar. For innplassering som universitetsbibliotekar kreves mastergrad innen bibliotek, dokumentasjon eller medie- eller informasjonsfag.
 • gode IKT-ferdigheter med kjennskap til kunnskapsforvaltningssystemer
 • relevant praksis
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Vi ønsker deg som

 • er opptatt av å utvikle gode digital formidling i fagbibliotek
 • er opptatt av å utvikle gode kontaktflater til våre brukere
 • arbeider selvstendig og utfører varierte arbeidsoppgaver
 • tar initiativ, samarbeider og kommuniserer godt, og gjennomfører til riktig tid
 • er nysgjerrig og læringsvillig

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende arbeidsoppgaver på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • et godt og utviklingsorienter arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • direktør for UB Lars Egeland, tlf. 67 23 51 10/ 901 94 838

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1199 universitetsbibliotekar, lønnstrinn 51 - 66, tilsvarende kroner 458 900 - 597 000 eller 1077 hovedbibliotekar, lønnstrinn 55 - 65, tilsvarende kroner 490 600 – 586 500 pr. år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

Søknadsfrist:         11. juni 2021

Ref:                       21/05162Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse etter avtale
Lønn 458 900 - 586 500 per år avhengig av kvalifikasjoner
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/05162
Kontakt
 • Lars Egeland, 67 23 51 10/ 901 94 838
Publisert 25.05.2021
Søknadsfrist 11.06.2021

Tillbaka till lediga jobb