Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for yrkesfaglærerutdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid i Norge, med en bred satsing på forskning og utvikling i nært samarbeid med arbeidslivet. Instituttet utdanner yrkesfaglærere og trafikklærere, tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, master i yrkespedagogikk og en rekke etter- og videreutdanninger. Kompetansesenteret for yrkesfag, som inngår i instituttet, har betydelig oppdragsvirksomhet.

Studentassistenter ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, i emnet 1100 Profesjon- og yrkesfag i et opplæringsperspektiv

Ønsker du å gjøre en forskjell og bidra med faglig støtte til andre studenter?

Vi søker ni studentassistenter som har gjennomført emnet 1100Profesjon- og yrkesfag i et opplæringsperspektiv - en studentassistent til hver av disse fagretningene: HO, RM, FBIE, HDP, EL, TI, IM, BA, SSR

Studentenes faglige og sosiale studiesituasjon har i stor grad blitt påvirket av pandemien. Det meste av undervisningen har i lang tid vært digital og campus tidvis stengt. Alle fakulteter ved OsloMet ansetter nå studenter som en del av Kunnskapsdepartementets tiltakspakke for studenter (Studentpakken). Studentene skal jobbe med faglige oppfølging av medstudenter. Tiltaket skal fungere som et bidrag til godt læringsutbytte, læringsmiljø og studieprogresjon for studenter ved OsloMet. Vi oppfordrer engasjerte studenter til å bidra i dette viktige arbeidet.

Dine oppgaver vil i hovedsak være

Studentassistenten skal planlegge og igangsette aktiviteter for faglig oppfølging av andre studenter og skal jobbe med:

 • bistå studenter i oppgaveskriving, studieteknikker og litteratursøk
 • bistå med praktisk opplæring og veiledning i Canvas og eventuelt i TEAMS
 • bistå i veiledning av smart bruk av PC/Mac og programvarer som brukes i studiet
 • samarbeid med emneansvarlige

Arbeidet er forventet å kreve 25 timer per måned i perioden 15. august 2021 til 31. desember 2021.

Vi ønsker deg som har følgende kvalifikasjoner og egenskaper

 • du må være en registrert student når du søker og i perioden stillingen varer
 • du har gode kommunikasjonsevner
 • du har god digital kompetanse og erfaring med digitale møteverktøy
 • du har gjennomført emne 1100 studieåret 2020-2021

Personlig egnethet, faglige kvalifikasjoner og resultater vil bli vektlagt.

Vi gjør oppmerksom på at du som studentassisten ved OsloMet ikke kan ha kontrakter med universitet som til sammen overstiger 37,5 stillingsprosent, tilsvarende 15 timer i uken i gjennomsnitt.

Vi kan tilby deg

 • fast lønn i henhold til angitte timer og arbeidsperiode i lønnstrinn 29 (kr.174,62 per time)
 • opplæringspakke for studentassistenter ved OsloMet
 • mulighet til å gjøre en viktig forskjell for dine medstudenter
 • mulighet for faglig utvikling og relevant erfaring
 • mulighet for å samarbeide med andre studenter og fakultetets ansatte

For å søke må du laste opp kopi av gyldig studentbevis, CV, karakterutskrift og en kort søknadstekst på mellom 150 og 300 ord som vedlegg i rekrutteringssystemet. Søknad og dokumenter må være på norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon kan du kontakte:

 • studieleder Hege Anita Danielsen, 67 23 50 43 / 450 22 502
  e-post: hegeanit@oslomet.no
 • koordinator Anne Elin Færestrand 67 23 73 25, e-post afaeres@oslomet.no

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i OsloMet rekrutteringssystem.

Søknadsfrist: Vi behandler søknader fortløpende

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Deltid
Tiltredelse 15. august
Lønn 174,62 kr. timen
Antall ledige stillinger 9
Arbeidsomfang Deltid
Sted Lillestrøm
Fylke Viken
Land Norge
Referansenummer 21/05138
Kontakt
 • Hege Anita Danielsen, 67 23 50 43 / 450 22 502
 • Anne Elin Færestrand , 67 23 73 25
Publisert 25.05.2021
Søknadsfrist 15.08.2021

Tillbaka till lediga jobb