Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU) har sterke fagmiljøer som bidrar til forskningsbasert kunnskap av relevans for samfunnets utfordringer på barnehagefeltet. Instituttet utvikler sine utdanninger i nært samarbeid med praksisfeltet gjennom studentenes praksisopplæring og gjennom forsknings- og innovasjonsprosjekter. Instituttet tilbyr bachelorstudier i barnehagelærerutdanning, masterstudium i barnehagekunnskap og etter- og videreutdanninger.

Ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig to stillinger som studieleder for perioden 01.08.2021-31.07.2025. Ansettelse skjer på åremål for en periode på fire år, med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to ganger fire år, totalt tolv år.

Les mer om våre forskergrupper her.

Institutt for barnehagelærerutdanning har ca. 2000 studenter og 115 ansatte, og er lokalisert i Pilestredet i Oslo sentrum. Instituttet tilbyr bachelor i barnehagelærerutdanning og master i barnehagekunnskap, samt en rekke etter- og videreutdanningskurs.  Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Instituttet har et utstrakt samarbeid med barnehager og institusjoner relevant for vårt arbeid.

Arbeidsoppgaver og ansvar:
Det er fem studielederstillinger ved instituttet, hvorav to stillinger er ledige. Studielederne inngår i instituttets ledergruppe og rapporterer til instituttleder. Ledergruppen ved instituttet arbeider i team. Ansvar og oppgaver for studieleder er beskrevet i egen stillingsbeskrivelse.

Studieledere har ansvar for delegert virksomhet innenfor eget studielederområde i tillegg til faglig og administrativt ansvar, i godt samarbeid med de øvrige medlemmene i instituttets ledergruppe. Studieledere har ansvar for at virksomheten i et avgrenset område gjennomføres i tråd med vedtatt strategi og mål. Dette innebærer også personalansvar og økonomioppfølging.

Studieledere har i tillegg noen instituttovergripende ansvarsområder. Hovedtrekk ved fordelingen er:

 • Stilling nr. 1. Masterutdanning og internasjonalisering
 • Stilling nr. 2. Barnehagelærerutdanning deltid

For begge stillinger er det ønskelig med sterkt barnehagefaglig engasjement for utdanning og forsking. 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier har som en visjon å være landets ledende innen lærerutdanning. Institutt for barnehagelærerutdanning har et av landets største utdannings- og forskningsmiljøer innen barnehagepedagogikk. Vi søker studieledere som kan være pådrivere i dette arbeidet. 

Institutt for barnehagelærerutdanning er et institutt i utvikling og endring. I løpet av åremålsperioden kan det derfor bli endringer i arbeidsoppgaver i tråd med endringer i instituttets studieportefølje og ansvarsfordeling i ledergruppen, samt som følge av endringer i organisasjonen.

Kvalifikasjonskrav:

Til stilling nr. 1:

 • førsteamanuensis/førstelektor
  Dersom det ikke melder seg søkere med førstekompetanse vil også søkere med mastergrad/hovedfag på relevant område vurderes.
 • erfaring med internasjonalt arbeid, for eksempel gjennom forskning, utvikling og nettverksbygging

Til stilling nr. 2:

 • minimum mastergrad/hovedfag på relevant område

Til begge stillingene:

 • relevant ledererfaring og/eller lederutdanning
 • erfaring fra undervisning og/eller FoU-virksomhet
 • god digital kompetanse, inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings- og vurderingsverktøy
 • svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • erfaring fra barnehagesektoren og arbeid i barnehagelærerutdanningen
 • innsikt i og kunnskap om regelverk som regulerer norsk barnehagelærerutdanning
 • god kunnskap om universitetssektoren erfaring med oppdragsvirksomhet i høyere utdanning 

Ønskede egenskaper:

 • motiverende og inkluderende lederstil
 • evne til å sikre et godt beslutningsgrunnlag og fatte beslutninger
 • evne til samarbeid og relasjonsbygging
 • erfaring fra arbeid i ledergrupper
 • evne til å være strukturert og løsningsorientert
 • ha engasjement og entusiasme for stillingen som studieleder
 • evne til å holde i en sak gjennom hele prosessen fra start til sluttføring 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.  

Vi tilbyr:

 • en arbeidsplass i utvikling ved Norges tredje største universitet
 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt, mangfoldig, kreativt og inspirerende fagmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1473 og tittel studieleder. Lønn fra lønnstrinn 73, kr 679 000,- til lønnstrinn 78, kr 765 100,- per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Andre opplysninger:

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen, kan du kontakte:

 • Instituttleder Torgeir Alvestad, Torgeir.Alvestad@oslomet.no, mobil + 47 41565546

Vil du søke på stillingen, må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Ansettelsestype Åremålsstilling (4 år)
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.08.2021
Lønn Lønn fra lønnstrinn 73, kr 679 000,- til lønnstrinn 78, kr 765 100,- per år
Antall ledige stillinger 2
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/04330
Kontakt
 • Torgeir Alvestad, Torgeir.Alvestad@oslomet.no, +47 415 65 546
Publisert 21.05.2021
Søknadsfrist 13.06.2021

Tillbaka till lediga jobb