Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for informasjonsteknologi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Universitetslektor i teknologiledelse og økonomi
Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for informasjonsteknologi

Det er for tiden flere forskningsgrupper ved Institutt for informasjonsteknologi. Les mer om Informasjonsteknologi og Fakultet for teknologi, kunst og design her. 

Ved Institutt for informasjonsteknologi er det en ledig fast 20% stilling som Universitetslektor i teknologiledelse og økonomi.

Arbeidsoppgaver og ansvar 

 • undervise og veilede bachelorstudenter i emnet teknologiledelse, primært innenfor bedriftsøkonomi, men også innenfor prosjektledelse, ledelse og forretningsforståelse 
 • bidra til utvikling av emnet Teknologiledelse 
 • utføre faglig-administrative oppgaver 
 • bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet 

Kvalifikasjonskrav 

 • Mastergrad i økonomi og administrasjon, økonomi og ledelse eller teknologiledelse 

Breddekompetanse innenfor faget teknologiledelse vektlegges 

 • erfaring- og undervisningskompetanse i teknologiledelse og økonomi på universitetsnivå
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk, eller et annet skandinavisk språk 
 • søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

 •  det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Kriterier for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse fremgår av OsloMets retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig komptanse. 

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • pedagogiske evner og undervisningserfaring 
 • evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger 
 • interesse for å bygge utdanningsprogrammer av høy kvalitet, og for å utvikle egne ferdigheter i undervisning og veiledning, samt interesse for digitale og innovative pedagogiske teknikker og praksis
 • fleksibilitet og evne til å tilpasse undervisning og forskning til behovene til OsloMet og instituttet, inkludert tverrfaglig samarbeid
 • kompetanse innen bedriftsøkonomi vektlegges. En bred tilnærming til sammenhengen mellom økonomi, prosjektledelse og ledelse vil telle positivt. Det er en fordel om du har kjennskap til teknologi- eller ingeniørfaglige emne(r).

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

 • evne til å arbeide selvstendig og ta egne initiativ
 • evne til å legge til rette for et godt læringsmiljø
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet på emnet og instituttet
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Søknadsprosess
Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 •  søknadsbrev
 •  CV, attester og alle sider av vitnemål
 •  fullstendig publikasjonsliste
 •  2 referanser med kontaktinformasjon

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt hrtkd@oslomet.no

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse 
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51 – 66, dvs kroner 458 900-597 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 

Søknadsfrist: 12. juni 2021

Ref: 21/04815            

 

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til

HR Excellence in Research (HRS4R).


OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Deltid
Lønn 458 900 - 597 000
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 20%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/04815
Kontakt
 • Laurence Habib, 22 45 28 71
Publisert 19.05.2021
Søknadsfrist 12.06.2021

Tillbaka till lediga jobb