Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for informasjonsteknologi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for informasjonsteknologi tilbyr tre bachelorstudier, et masterstudium og er delaktig i et tverrfaglig doktorgradsstudium. Vitenskapelige ansatte ved instituttet forsker innen et bredt spekter av fagområder, inkludert informatikk, naturvitenskap, innovasjon og ledelse. Studenter og forskere er også involvert i et økende antall tverrfaglige aktiviteter ved universitetet.

Institutt for informasjonsteknologi søker en IT-driftsingeniør 

Ved Institutt for informasjonsteknologi søker ingeniør til midlertidig stilling i perioden 1. august 2021 til og med 31. desember 2021 med mulighet for forlengelse. Ditt arbeid vil være knyttet til studiestøtte og fasilitering av instituttets kjernevirksomhet gjennom planlegging, utrulling, vedlikehold og drift av dets digitale tjenester. Oppdragsvirksomhet og gjennomføring av laboratorieøvelser samt veiledning av studenter vil inngå som dine hovedarbeidsoppgaver.

Du vil i stillingen få utstrakt samarbeid med undervisningspersonalet og jevnlig kontakt med studenter og eventuelt eksterne oppdragsgivere.  Les mer om Institutt for informasjonsteknologi

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være 

 • utvikle løsninger for instituttets egen skyportefølje
 • støtte studenters og ansattes bruk av ny teknologi gjennom utvikling og vedlikehold av dokumentasjon
 • vedlikehold, tilgjengelighet, anvendelse og innkjøp av maskinvare som faller utenom de eksisterende innkjøpsprosessene
 • bistå med støtte til brukere av instituttets egne digitale tjenester
 • gjennomføre kontinuerlig overvåking og vedlikehold av instituttets egne digitale tjenester samt planlegge fremtidige oppgraderinger eller nye teknologiske satsningsområder
 • bidra i OsloMets pågående digitaliseringsprosess ved å være en pådriver for at ny teknologi tas i bruk
 • gjennomføre koordineringsmøter med relevante faglige ressurser både internt i instituttet, og med andre relevante avdelinger
 • arbeid knyttet til innkjøp til undervisning, studentprosjekter og forskningsprosjekter, derunder assistere med estimering og utvikling av kravspesifikasjoner 

Vi søker deg som  

 • har mastergrad, eller tilsvarende grad, innen et relevant fagområde (informasjonsteknologi, systemutvikling, dataingeniør, datasikkerhet, eller relaterte felt) 
 • har god kunnskap om nettverk, sky-baserte tjenester, DevOps, systemplanlegging, dokumentasjon, konfigurasjon og håndtering av feilsituasjoner 
 • behersker engelsk, både muntlig og skriftlig. Det er en fordel om du også behersker norsk.
 • har erfaring fra undervisning/veiledning av studenter  
 • har gode pedagogiske og didaktiske evner  
 • har erfaring med automatisering og produktutvikling innen selvbetjening og skytjenester
 • har erfaring med Linux og Unix shell 
 • har erfaring med og kunnskap om å utvikle programvare i Python

Det er en fordel at du har 

 • praktiske ferdigheter innen det aktuelle fagområdet vektlegges
 • kompetanse i innkjøpsprosesser vektlegges
 • erfaring med konfigurasjon og vedlikehold av HPC 

 Vi ønsker deg som  

 • har evne til arbeide uavhengig, og også i team med andre ingeniører og forelesere
 • har evne til å ta ansvar for planlegging og utførelse av de påkrevde oppgavene
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter, og evne til å forklare kompliserte ting på en enkel måte
 • er fleksibel og villig til å lære og videreutvikle nye ferdigheter i tråd med den faglige og teknologiske utviklingen.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

Vi kan tilby deg 

 • en spennende stilling på Norges tredje største og mest urbane universitet 
 • muligheter for faglig utvikling i et sterkt faglig miljø 
 • et dynamisk arbeidsmiljø og aktive forskningsgrupper
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse 
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger 

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt HRTKD@oslomet.no

Andre opplysninger 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

 • Instituttleder Laurence Habib, laurence@oslomet.no, telefonnummer +47 67 23 86 57, eller 
 • Studieleder Gustavo Mello, telefonnummer +47 67 23 79 64

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ 1087 overingeniør, i lønnstrinn 53-60, dvs kroner 474 500-535 200 per år For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.   

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk. 

Søknadsfrist: 13. juni 2021

Ref: 21/04068

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 1. august 2021
Lønn 474 500-535 200
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang Heltid
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/04068
Kontakt
 • Laurence Habib, +47 67 23 86 57
 • Gustavo Mello, +47 67 23 79 64
Publisert 30.04.2021
Søknadsfrist 13.06.2021

Tillbaka till lediga jobb