Universitetsbiblioteket

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Språkmakker i norsk ved Studieverkstedet

Ønsker du å gjøre en forskjell og bidra med faglig støtte til andre studenter?

Studentenes faglige og sosiale studiesituasjon har i stor grad blitt påvirket av pandemien. Det meste av undervisningen har i lang tid vært digital og campus tidvis stengt. Alle fakulteter ved OsloMet ansetter nå studenter som en del av Kunnskapsdepartementets tiltakspakke for studenter (Studentpakken). Studentene skal jobbe med faglige oppfølging av medstudenter. Tiltaket skal fungere som et bidrag til godt læringsutbytte, læringsmiljø og studieprogresjon for studenter ved OsloMet. Vi oppfordrer engasjerte studenter til å bidra i dette viktige arbeidet.

Dine oppgaver vil i hovedsak være

Din oppgave som språkmakker vil være å gi språklig veiledning til en student med et annet førstespråk enn norsk. En språkmakker er en medstudent som studenter med et annet språk første språk enn norsk kan praktisere norsk med, diskutere ulike språksituasjoner med og stille spørsmål om norsk språk til.

 • Språkmakker og student møtes én time to ganger i uka for å snakke sammen på norsk.
 • Språkmakker kan veilede én til tre studenter
 • Språkmakker avtaler sammen med student tidspunkt og møtested på campus eller online.
 • Tema for samtalen bestemmer studenten, men i løpet av samtalen vil språkmakkeren, dersom studenten ønsker det, kommentere uttale, flyt, grammatikk og ordvalg m.m.
 • Språkmakker forbereder relevante tema å samtale om.
 • Etter hvert andre møte med student skriver student og språkmakker sammen en logg som sendes inn til koordinatoren for språkmakkervirksomheten.
 • Språkmakker holder koordinatoren orientert dersom det oppstår problemer mellom språkmakker og student.
 • Språkmakker deltar på månedlige språkmakkersamlinger på 60 minutter som ledes av koordinatoren for språkmakkervirksomheten.
 • Språkmakker skal i samlingene gi innspill og komme med forslag som kan bidra til å bedre språkmakkertilbudet

Hvis språkmakker veileder én student, er arbeidet forventet å kreve 8 timer per måned i perioden 1. september til 17. desember 2021. I tillegg kommer språkmakkeropplæring på 3 timer og 4 språkmakkersamlinger.

Vi ønsker deg som har følgende kvalifikasjoner og egenskaper

 • du må være en registrert student når du søker og i perioden stillingen varer
 • du må snakke flytende norsk
 • du har gode kommunikasjonsevner  
 • du har god digital kompetanse og erfaring med digitale møteverktøy

Personlig egnethet, faglige kvalifikasjoner og resultater vil bli vektlagt.

Vi gjør oppmerksom på at du som studentassisten ved OsloMet ikke kan ha kontrakter med universitet som til sammen overstiger 37,5 stillingsprosent, tilsvarende 15 timer i uken i gjennomsnitt.

Vi kan tilby deg

 • fast lønn i henhold til angitte timer og arbeidsperiode i lønnstrinn 29 (kr.174,62 per time)
 • stor fleksibilitet når det gjelder arbeidstid og arbeidssted
 • 3 timers innføringskurs om språkmakkerens arbeidsoppgaver, veiledning, læringskultur, norsk som andrespråk og andrespråksutvikling
 • opplæring og veiledning i det å veilede andre i norsk muntlig
 • opplæringspakke for studentassistenter ved OsloMet
 • mulighet til å gjøre en viktig forskjell for dine medstudenter
 • mulighet for faglig utvikling og relevant erfaring
 • mulighet for å samarbeide med andre studenter og Universitetsbibliotekets ansatte

For å søke må du laste opp kopi av gyldig studentbevis, CV, karakterutskrift og en kort søknadstekst på mellom 150 og 300 ord som vedlegg i rekrutteringssystemet. Søknad og dokumenter må være på norsk.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon kan du kontakte:

 • Studieverkstedkoordinator, Ingunn Margrete Nilsen, tlf. 67235204, ingnil@oslomet.no

 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i OsloMet rekrutteringssystem.

Søknadsfrist: 11 juni,2021

Ref:    21/04445Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Deltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn lønnstrinn 29 (kr.174,62 per time)
Antall ledige stillinger 10
Arbeidsomfang 8 timer i mnd.
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/04445
Kontakt
 • Ingunn Margrete Nilsen, 67235204
Publisert 29.04.2021
Søknadsfrist 11.06.2021

Tillbaka till lediga jobb