Fakultet for helsevitenskap (HV), Fakultetsadministrasjonen HV, Seksjon for FoU

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Vil du bidra til at doktorgradskandidatene våre får god bistand gjennom hele ph.d.-løpet?

Seksjon for forskning og utvikling (FoU) ved Fakultet for helsevitenskap har ledig et vikariat i 100% stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen ph.d.-administrasjon. Vikariatet er ledig omgående og har varighet til og med 31.12.21 med mulighet for forlengelse.

Vi søker etter en medarbeider som kan bidra til å ivareta seksjonens oppgaver knyttet til drift av våre doktorgradsutdanninger. Fakultet for helsevitenskap har per i dag to doktorgradsprogrammer: atferdsanalyse og helsevitenskap. Den aktuelle stillingen er en av to ph.d.-rådgiverstillinger som begge er en del av fakultetets FoU-seksjon. Seksjonen består av totalt seks personer.

Arbeidet vil innebære tett samarbeid med øvrig ph.d.-administrasjon på fakultetet, prodekan for FoU, ph.d.-programmenes faglige ledere, fakultetets forskere/forskningsgrupper, stipendiatene og ansatte i ulike administrative støttetjenester. Stillingens nærmeste overordnede vil være seksjonssjef for FoU.


Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

• behandle søknader om opptak til ph.d.-programmene
• følge opp ph.d.-kandidatene gjennom stipendiatperioden, samt gi praktisk bistand i forbindelse med innlevering av avhandling og disputas
• registrere/oppdatere informasjon i Felles Studentsystem (FS)
• delta i forskerutdanningssekretariatet ved universitetet
• bidra til forvaltning av fakultetets forskerutdanningsportefølje

Du må også være innstilt på å ivareta andre oppgaver innenfor seksjonens ansvarsområde.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har

• universitets- eller høgskoleutdanning, minimum bachelorgrad og fortrinnsvis mastergrad
• erfaring fra studieadministrativt arbeid
• gode muntlige og skriftlige formidlingsevner på norsk og engelsk
• god IT-kompetanse

Det er en fordel at du har

• erfaring fra studieadministrativt arbeid på ph.d.-nivå
• erfaring med Felles Studentsystem (FS)
• erfaring med saksbehandlingssystemet P360


Vi ønsker deg som

• har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
• er strukturert, effektiv og resultatorientert
• er selvstendig og tar initiativ
• er positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø og -fellesskap

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.


Vi kan tilby deg

• et inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø
• en selvstendig og utfordrende stilling
• en arbeidsplass i utvikling
• fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
• pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse

Stillingen lønnes iht. hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1434 som rådgiver, lønnstrinn 50-66 dvs, kr 451.700– 597.000 per år/eller i stillingskode 1364 som seniorrådgiver, lønnstrinn 60-74, dvs. kr. 535.200 – 694.400 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknad

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen».

Du må legge ved:
• CV
• vitnemål (alle sider eller lenke til vitnemålsportalen)
• attester
• gjerne to referanser


Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk, og oversettelser må være autorisert. Vi vil be om at du fremvis originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:
• Mona Kolstø Otnæss, seksjonssjef FoU, tlf. 67 23 61 67/ 40 86 18 46,
e-post: Mona-Kolsto.Otnass@oslomet.no


Søknadsfrist: 18. april 2021
Ref: 21/03553

Ansettelsestype Vikariat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarest mulig
Lønn 451.700– 597.000 / 535.200 – 694.400
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/03553
Kontakt
  • Mona Kolstø Otnæss, 67 23 61 67/ 40 86 18 46
Publisert 29.03.2021
Søknadsfrist 18.04.2021

Tillbaka till lediga jobb