Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

OsloMet har et ledende kompetansemiljø innen sykepleie til akutt og kritisk syke og skadde pasienter.
Vil du være med å utvikle dette fagfeltet og fremtidens operasjonssykepleie?

Ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig fast 100 % stilling som universitetslektor innen operasjonssykepleie. Det er mulig å søke på deler av stillingen, primært kombinert med en klinisk stilling, og vi ber da søkere spesifisere ønsket stillingsandel. Det er ønskelig med tiltredelse så snart som mulig.

Vi ønsker deg som er nysgjerrig og interessert i kollegers arbeid og er ambisiøs på studenters vegne. Du har evne og vilje til tverrfaglighet og interesse for å bidra til fagutviklings-, kvalitetsutviklings- og forskningsprosjekter.

Fagmiljøet og organisasjonen står foran spennende oppgaver knyttet til endringer i utdanningsplaner og organisering av virksomheten. Det er utstrakt fagutviklings- og forskningsaktivitet ved instituttet. Vi har åtte forskningsgrupper og ansetter jevnlig stipendiater.

Arbeidsoppgaver og ansvar

Dine arbeidsoppgaver vil være å

 • undervise/veilede i teoretiske og praktiske emner primært innen operasjonssykepleie, og eventuelt ved andre tilgrensende utdanninger som akutt-, anestesi, barn- og intensivsykepleie
 • planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning og veiledning, inkludert veiledning av studenter i praksisstudier
 • bidra til utvikling av høy utdanningskvalitet og til instituttets faglige virksomhet

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har

 • autorisasjon som sykepleier med relevant mastergrad og videreutdanning i operasjonssykepleie
 • nyere relevant klinisk erfaring
 • god digital kompetanse
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk, samt engelsk

Generelle kriterier for ansettelse i stilling som universitetslektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi vil legge vekt på

 • erfaring fra undervisning og/eller veiledning på høgskole-/universitetsnivå
 • erfaring med digitale læringsplattformer og metoder
 • erfaring med fagutvikling og eventuelt publisering av fag/forskningsartikler

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Personlige egenskaper som er viktige for stillingen

Du er strukturert, logisk, direkte, åpen, samarbeidsvillig, faglig engasjert, og ambisiøs på vegne av seg selv, sykepleiefaget, dine medarbeidere og OsloMet. Du har stor arbeidskapasitet, er robust, har evne til omstilling og gjennomføring, bidrar til en delekultur og et arbeidsmiljø der medarbeidere og ledere arbeider sammen for å nå de mål som er satt.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • kontakt med en mangfoldig studentgruppe
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i kode 1009 som universitetslektor, lønnstrinn 51-66, dvs. kroner 458 900-597 000.
For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du sende søknad via vårt elektroniske rekrutteringssystem.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV og en eventuell publikasjonsliste
 • attester og alle sider av vitnemål
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Du må laste opp alle disse dokumentene i vårt rekrutteringssystem. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Alfhild Dihle, telefon +47 67 23 67 49, e-post: alfhild.dihle@oslomet.no

For spørsmål av administrativ karakter, kontakt Turi Tysseland, e-post: turi@oslomet.no

Søknadsfrist: 18.4.21
Ref: 20/11407

 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarest mulig
Lønn kroner 458 900-597 000
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/03288
Kontakt
 • Alfhild Dihle , 67236749/ 97968047
Publisert 27.03.2021
Søknadsfrist 18.04.2021

Tillbaka till lediga jobb