Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) har ledende fagmiljøer innen mangfold, tolking, global utvikling og internasjonal utdanning, og virksomheten kjennetegnes av utstrakt internasjonalt samarbeid. Instituttet tilbyr bachelorutdanning i utviklingsstudier, tolking og tegnspråk, samt masterutdanning i internasjonal utdanning og utvikling. Instituttet tilbyr også en rekke videreutdanninger innen mangfoldsstudier.

Ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, seksjon for tegnspråk, er det ledig en 50 % fast stilling som universitetslektor/høgskolelærer i tolking for døvblinde med tiltredelse snarest og senest 1.8.2021.

Les mer om fakultetet og instituttet, samt våre forskergrupper her.

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) har ledende fagmiljøer innen utviklingsstudier, tegnspråk og tegnspråktolking, tolking i offentlig sektor, mangfoldsstudier og internasjonal utdanning, og virksomheten kjennetegnes av utstrakt internasjonalt samarbeid. Instituttet har flere forskergrupper, ett av fakultetets og OsloMets fremragende fagmiljø, og strategiprosjektet Tegnspråkløftet. Instituttet tilbyr bachelorutdanning i hhv. utviklingsstudier, tegnspråktolking og tolking i offentlig sektor, samt masterutdanning i internasjonal utdanning og utvikling. Instituttet tilbyr også videreutdanningsemner innen mangfoldsstudier. Instituttet har ca. 650 studenter og ca. 50 ansatte, og er lokalisert i Pilestredet i Oslo sentrum.

 

Arbeidsoppgaver:

 • undervisning, veiledning og vurdering (fysisk og digitalt) primært i tolking, ledsagning og beskrivelse for døvblinde
 • planlegge og gjennomføre intern og ekstern praksis i tolking, ledsagning og beskrivelse for døvblinde, og følge opp studentene i praksisperiodene
 • andre undervisnings- og veiledningsoppgaver i norsk tegnspråk
 • faglig-administrative oppgaver knyttet til emneplanlegging og gjennomføring
 • profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid står sentralt ved fakultetet. Derfor er det viktig at den som ansettes, er innstilt på å orientere seg mot profesjonsspesifikke problemstillinger.
 • bidra i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger

 

Kvalifikasjoner

 • dokumentert utdanning som offentlig godkjent tolk for døvblinde og hørselshemmede
 • dokumentert erfaring og praksis innen tolking, ledsagning og beskrivelse for døvblinde og relevant kompetanse
 • dokumentert erfaring med undervisning, veiledning og vurdering fra høgskole eller universitet
 • gode fremstillings- og formidlingsevner
 • høy kompetanse i norsk tegnspråk
 • for fast ansettelse i stilling som universitetslektor i tolking for døvblinde kreves mastergrad, hovedfag eller embetseksamen i norsk tegnspråk. Dersom det ikke melder seg søkere med mastergrad, kan det være aktuelt å ansette i stilling som høyskolelærer.
 • relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED). 

 

Ønskede egenskaper

 • meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • god evne til faglig nytenkning og fleksibilitet
 • evne til selvstendighet og å kunne strukturere egne arbeidsoppgaver
 • evne til å takle variert og høyt arbeidspress
 • motivasjon for forpliktende kompetanseheving

 

Ved vurderingen og rangeringen av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • relevant yrkespraksis som tolk/ledsager for døvblinde
 • undervisnings- og veiledningserfaring på bachelor- og masternivå
 • pedagogiske evner
 • praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning fra høyskole eller universitet
 • god digital kompetanse, inkludert erfaring med studentaktive læringsformer og bruk av digitale undervisnings- og vurderingsverktøy
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling framgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

 

Søknadsprosess

Følgende dokumenter må lastes opp innen søknadsfristen:

 • søknadsbrev
 • CV
 • attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste hvis relevant
 • inntil ti vitenskapelige arbeider og en oversikt over disse, inkl. masteroppgave eller Ph.D.-avhandling hvis relevant
 • to referanser med kontaktinformasjon

 

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli sendt  til vurdering.

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet. Søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

 

Vi tilbyr:

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

 

Andre opplysninger:

For nærmere informasjon om stillingen, kan følgende kontaktes:

Instituttleder Hilde Arntsen på e-post: hiarnt@oslomet.no
Seksjonsleder Marthe Ødegård Olsen på epost: maol@oslomet.no

1009 universitetslektor fra kr 456 400,- til 594 400,- per år eller 1007 høgskolelektor fra kr. 404 400,- til 555 800,-. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK.

Søk elektronisk på stillingen ved å benytte knappen nederst på siden «Logg inn og søk stillingen».

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Deltid
Tiltredelse Snarest og senest 1.8.2021
Lønn fra kr. 404 400,- til 555 800,-
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 50 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/12208
Kontakt
 • Hilde Arntsen, hiarnt@oslomet.no
 • Marthe Ødegård Olsen , maol@oslomet.no
Publisert 24.03.2021
Søknadsfrist 14.04.2021

Tillbaka till lediga jobb