Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Har du et brennende ønske om å bidra til å utdanne fremtidens sykepleiere?

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, søker medarbeidere til fire faste stillinger i andre og tredje studieår som universitetslektor/øvingslærer. Stillingene er i utgangspunktet 100% stillinger, men lavere stillingsprosent kan også vurderes. Stillingene er ledig fra 1. august 2021.

Sykepleierutdanningen ved OsloMet søker engasjerte sykepleiere med et brennende ønske om å bidra til utviklingen av sykepleierutdanning. Vi oppfordrer deg til å søke hvis du er en sykepleier som er genuint interessert i sykepleie til pasienter i medisinsk og/eller kirurgisk avdeling og som ønsker å bidra til kvalitet i veiledning og undervisningsaktiviteter for studenter, spesielt i andre og tredje studieår. Du må også kunne ta i bruk ulike digitale læringsressurser.

 

Dine arbeidsoppgaver vil være å

 • aktivt bidra til høy utdanningskvalitet for bachelorstudenter i sykepleie
 • undervise og veilede i studiegrupper og på ferdighetsenheten
 • veilede og følge opp studenter primært innen klinisk praksis i spesialisthelsetjenesten
 • utføre faglig-administrative oppgaver
 • tre ukers årlig hospitering i spesialisthelsetjenesten

Oppgaver innenfor kommunehelsetjenesten og andre områder ved utdanningen må kunne påregnes.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha

 • bachelorutdanning i sykepleie
 • videreutdanning i sykepleie og/eller master i sykepleie eller annen relevant master
 • minimum 3 års nyere klinisk erfaring i mer enn 60 % stilling fra spesialisthelsetjenesten
 • erfaring med undervisning/veiledning på høgskole/universitet
 • gode språkkunnskaper i ett skandinavisk språk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • Søkeren må̊ dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet

 

Det er en fordel at du har

 • erfaring med digitale læringsplattformer og metoder
 • dokumentert pedagogisk kompetanse

 

Vi ønsker deg som

 • er tydelig, strukturert og løsningsorientert
 • har evne til å motivere og inspirere
 • har evne til å arbeide selvstendig
 • har gode samarbeidsevner
 • har gjennomføringsevne og endringsvilje

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.


OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.


Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • jobb ved Norges tredje største universitet
 • muligheter for faglig utvikling innen sykepleierfaget med inntil 15 % utviklingstid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
 • en arbeidsplass i utvikling

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som universitetslektor, kode 1009, lønn kr. 458 900-597 000 (ltr. 51-66), evt. som øvingslærer, lønn kr. 430 500-535 200 (ltr. 47-60). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:
• Studieleder Anne Dreyer; epost: Anne.Dreyer@oslomet.no, telefon +47 67 23 50 90/ mobil: 45664806
• For spørsmål av administrativ karakter kontakt seniorrådgiver HR Malin Larsen på e-post: malinla@oslomet.no

Søknadsprosessen

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen «logg inn og søk stillingen».

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknad
 • CV
 • attester
 • alle sider av vitnemål

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Søknadsfrist: 20 april 2021
Ref. : 21/03269

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 1. august 2021
Lønn 458 900-597 000 / 430 500-535 200
Antall ledige stillinger 4
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/03269
Kontakt
 • Anne Dreyer, +47 67 23 50 90 / +47 456 64 806
Publisert 29.03.2021
Søknadsfrist 21.04.2021

Tillbaka till lediga jobb