Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Fakultetsadministrasjonen TKD

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Arbeidssted vil være på institutt for informasjonsteknologi, samtidig som noen av oppgavene vil være på tvers av enhetene og for fakultetet. Instituttet har rundt 1 500 studenter og 60 ansatte og er et av fem institutt ved fakultetet, og holder til ved Studiested Pilestredet, midt i Oslo.

Vikariatet for lederstøtte er organisert i fakultetsdirektørens stab i kontor for lederstøtte. Kontor for lederstøtte ble etablert for å sikre at god oppfølging og støtte av lederstøttene, både når det gjelder faglig oppfølging, personaloppfølging og tilgjengelighet fra nærmeste leder. I tillegg til et faglig kollegium med andre lederstøtter ved fakultetet.

Vikariatet er en 100% stilling og er ledig i ett år, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidsoppgavene som ligger til stillingen er svært varierte, alt fra praktiske gjøremål til strategisk planarbeid, og det kan forekomme endringer:

 • daglig administrativ støtte til instituttleder
 • koordinere årshjul for instituttet
 • ansvar for instituttets møteplaner, sekretær for ledermøter/møter med tillitsvalgte og studentrådsrepresentanter, mm
 • utforming, igangsetting og oppfølging av planer, rapporter og strategier
 • forberedelse og gjennomføring av arrangementer på institutt og fakultet
 • bidra til fakultetets kommunikasjonsaktiviteter internt og eksternt
 • delta i planlegging og gjennomføring av prosesser knyttet til rapportering, strategi, organisasjonsutvikling med mer

For å kunne utføre oppgavene må du ha:

 • det kreves universitets- eller høgskoleutdanning, minst bachelorgrad, samt relevant praksis og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. Meget god og relevant praksis kan kompensere for kravet om formell utdanning
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • gode IT-kunnskaper, og evne til å sette seg raskt inn i nye systemer
 • relevant erfaring fra tilsvarende arbeid

For å lykkes med disse oppgavene er det viktig at du har:

 • evne til å ta initiativ, bidra til godt samarbeid, og tenke helhetlig
 • evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • gode kommunikasjonsferdigheter
 • arbeidslyst, og evne til å yte i en arbeidshverdag med høyt tempo
 • en interesse for, og evne til, å videreutvikle et godt arbeidsmiljø, også i perioder der de fleste møteplassene er digitale
 • forståelse og interesse for fakultetets kjernevirksomhet, og entusiasme for å støtte opp om disse på en effektiv måte.

Vi kan tilby:

 • muligheter for interessant faglig utvikling
 • en kreativ og skapende arbeidsplass i stor utvikling
 • et fakultet i vekst og med et viktig samfunnsoppdrag
 • gode kollegaer i kontor for lederstøtte

Ønsker du mer informasjon må du gjerne kontakte:

 • Pernille Nesje, kontorsjef, kontor for lederstøtte, tlf. 481 39 055, pernes@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1434 rådgiver i lønnstrinn 50-66, kr 451 700-597 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk.

Søknadsfrist: 14.04.2021

Ansettelsestype Vikariat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn kr 451 700 - 597 000
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang Heltid
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/03503
Kontakt
 • Pernille Nesje, 67238820
Publisert 24.03.2021
Søknadsfrist 14.04.2021

Tillbaka till lediga jobb