Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid er det ledig en 100% midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor til kompletterende utdanning for sykepleiere utdannet fra land utenfor EU/EØS (SKOMP/SKOMPD). Stillingen har en varighet på tre år fra tiltredelse og er ledig omgående.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere på førsteamanuensis/førstelektornivå, kan det vurderes og ansettes i stilling som universitetslektor.


Arbeidssted vil fortrinnsvis være studiested Pilestredet, men noe undervisning og veiledning vil også foregå i Nordland fylkeskommune (noen få dager per semester).

Her kan du lese mer om fakultetet.
Instituttet har flere forskergrupper som er aktuelle å delta i og du kan lese mer om disse her.


Instituttet har siden 2017 tilbudt et ettårig heltidsstudium for personer med flukt- eller arbeidsinnvandrerbakgrunn og som har sykepleierutdanning fra land utenfor EU/EØS. Se programplan til utdanningen HER. Med bakgrunn i stor etterspørsel av sykepleiere i andre deler av landet utvikler OsloMet nå også en desentralisert, kompletterende utdanning for sykepleiere. Hensikten er å etablere en utdanning der målgruppen bor, og dermed også ivareta en utvikling av arbeidskompetanse i Distrikts-Norge. Se programplan til desentralisert utdanningen HER.


Vi søker etter en førsteamanuensis/førstelektor som har interesse for eller kompetanse i å undervise studenter med fremmedkulturell bakgrunn. Videre er det en fordel at du har erfaring fra eldreomsorgen og/eller innenfor psykisk helse. Vi ønsker søkere med forskning innenfor temaer som migrasjon og helse, minoritetshelse og/eller hvordan sykepleiere med kulturell bakgrunn finner seg til rette i yrkeslivet i Norge.


Stillingen er både tilknyttet den kompletterende deltidsutdanningen som etableres fra august 2021 som en desentralisert, samlingsbasert og hovedsakelig digitalisert utdanning og heltidsutdanningen Campus Pilestredet.


Arbeidsoppgaver og ansvar

 • undervise og veilede studenter
 • anvende studentaktive læringsformer og medvirke i digitalisert formidling og kommunikasjon
 • etablere et godt samarbeid med praksis og være et bindeledd mellom utdanning og praksis
 • veilede og vurdere studenter i praksis
 • utarbeide eksamensoppgaver og sensurering
 • utføre faglig – administrative oppgaver
 • forskning og fagutvikling innen relevante fagfelt for stillingen


Kvalifikasjonskrav

 • relevant høyere utdanning fortrinnsvis på førstekompetansenivå
 • norsk autorisasjon som sykepleier
 • relevant praktisk-pedagogisk erfaring
 • digital kompetanse og erfaring med digitalisering og studentaktive læringsformer
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne i et skandinavisk språk og engelsk
 • Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. For søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse vil OsloMet legge til rette for at det kan være mulig å skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet. For krav til utdanningsfaglig kompetanse i stilling som førsteamanuensis se OsloMets retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse på vår nettside.

 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.


Ved vurdering av kvalifiserte søkere vektlegger vi følgende

 • erfaring innen migrasjon og helse
 • erfaring med utdanning av studenter med fremmedkulturell bakgrunn
 • kunnskap innen samfunnsvitenskapelige emner
 • relevant klinisk erfaring fra eldreomsorgen eller innenfor psykisk helse
 • deltakelse i nyere relevant forskning

 

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen.

 • opptatt av utdanningskvalitet og interesse og engasjement for studenter med fremmedkulturell bakgrunn
 • god støttespiller for dine kollegaer og klarer å samarbeide i et team for å skape et godt læringsmiljø for studentene og ansatte.
 • god evne til å arbeide systematisk og målrettet

Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt elektroniske rekrutteringssystem.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.


Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité og innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider med oversikt over disse (fortrinnsvis som vedlegg eller alternativt som godt synlige lenker)
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse/ grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søkere som ikke oppfyller de formelle kravene eller har mangelfulle søknader vil ikke bli oversendt til vurdering.

 

Vi tilbyr

 • mulighet til å være med å utvikle en desentralisert utdanning
 • samarbeid med dedikerte fagpersoner og engasjerte studenter
 • et inspirerende utdannings- og forskningsmiljø ved Norges tredje største universitet
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1011 førsteamanuensis, el. som stillingskode 1198 førstelektor, lønn kr. 535 200 – 694 400 per år (ltr. 60-74).
For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:
• Judith Schröder (studieleder) mail: Judith.Schroder@oslomet.no; telefon +47 67 23 60 07

Ved problemer med opplasting av dokumenter kan Malin Larsen (seniorrådgiver HR) kontaktes via mail: Malin.Larsen@oslomet.no, + 47 67 23 82 79


Søknadsfrist: 23.4.2021
Ref: 21/03223

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarest mulig
Lønn 535 200 – 694 400
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/03223
Kontakt
 • Judith Schröder, +47 67 23 60 07
Publisert 27.03.2021
Søknadsfrist 23.04.2021

Tillbaka till lediga jobb