Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Vil du bli med å skape Norges beste sykepleierutdanning?

Ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ønsker vi å ansette i to faste 50% stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor kombinert med en klinisk stilling som sykepleier, da vi ønsker klinisk aktive sykepleiere som rollemodeller i undervisningen. Stillingene er primært knyttet til undervisningsoppgaver innen sykepleie både i teori og i ferdighetstrening og er ledig fra 1.august 2021.


Her kan du lese mer om Fakultet for helsevitenskap.
Instituttet har flere forskergrupper som er aktuelle å delta i og du kan lese mer om disse her.


Sykepleierutdanningen ved OsloMet søker engasjerte sykepleiere med et brennende ønske om å bidra til utviklingen av sykepleiefaget og sykepleierutdanningen. Vi oppfordrer deg til å søke hvis du er en sykepleier som er genuint interessert i å formidle og videreutvikle de grunnleggende verdiene, kunnskapene og ferdighetene som er fundamentet for all sykepleie og som ønsker å bidra til at studentene utvikler en klar rolleforståelse, et solid etisk fundament og en profesjonell holdning til yrket. Videre må du ønske å bidra til kvalitet i veilednings- og undervisningsaktiviteter for studenter.
Stillingene er primært tilknyttet undervisningsoppgaver på bachelorutdanningen, men oppgaver på instituttets øvrige program kan også bli aktuelt.
Instituttet har for tiden virksomhet på Pilestredet og Kjeller.


Arbeidsoppgaver og ansvar

 • aktivt bidra til høy utdanningskvalitet for bachelorstudenter i sykepleie gjennom å
     o undervise og veilede studenter i studiegrupper og på ferdighetsenheten
     o veilede og vurdere studenter i praksisstudier
     o sensurere eksamen og arbeidskrav
 • bidra til samarbeid og nær kontakt med praksisfeltet for å styrke praksisstudiene
 • utføre faglig-administrative oppgaver
 • drive forskning og/eller faglig utviklingsarbeid som styrker sykepleiefaget og utdanningen, gjerne i samarbeid med praksisfeltet


Kvalifikasjonskrav

For stilling som førsteamanuensis kreves doktorgrad i sykepleievitenskap, helsevitenskap eller tilsvarende.

For stilling som førstelektor kreves embetseksamen, hovedfag eller mastergrad i sykepleievitenskap, helsevitenskap eller tilsvarende og dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling.

For stilling som universitetslektorer og felles for alle stillingskategorier:

 • embetseksamen, hovedfag eller mastergrad i sykepleievitenskap, helsevitenskap, klinisk sykepleie eller tilsvarende
 • norsk autorisasjon som sykepleier
 • minimum fem års klinisk erfaring
 • er i klinisk praksis i dag og ønsker å fortsette med dette
 • relevant praktisk-pedagogisk erfaring
 • god digital kompetanse
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne i et skandinavisk språk og engelsk

Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet. For krav til utdanningsfaglig kompetanse i stilling som førsteamanuensis se OsloMets retningslinjer for utdanningsfaglig kompetanse på vår nettside.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.


Ved vurdering av kvalifiserte søkere vektlegger vi følgende

 • undervisnings- og veiledererfaring på høgskole-/universitetsnivå
 • dokumentert pedagogisk utdanning
 • klinisk praksis fra eldreomsorg
 • forsknings- og fagutviklingsarbeid som er relevant for stillingen

 

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen

 • opptatt av utdanningskvalitet og interesse og engasjement for studenter
 • god støttespiller for dine kollegaer og klarer å samarbeide i et team for å skape et godt læringsmiljø for studentene og ansatte.
 • god evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • innovativ og initiativrik


Ved vurdering av den best kvalifiserte, legger vi vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt din motivasjon for stillingen.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt elektroniske rekrutteringssystem.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité og innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider med oversikt over disse (fortrinnsvis som vedlegg eller alternativt som godt synlige lenker)
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse/ grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. 

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komité vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søkere som ikke oppfyller de formelle kravene eller har mangelfulle søknader vil ikke bli oversendt til vurdering.

 

Vi tilbyr

 • et inspirerende utdannings- og forskningsmiljø ved Norges tredje største universitet
 • stilling ved Norges største sykepleierutdanning som har et tett samarbeid med praksisfeltet
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, som stillingskode 1011 førsteamanuensis, el. som stillingskode 1198 førstelektor, lønn kr. 535 200 – 694 400 per år (ltr. 60-74), eller i stillingskode 1009 universitetslektor, lønn kr. 458 900 – 597 000 per år (ltr. 51-66).
For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:
Judith Schröder (studieleder) mail: Judith.Schroder@oslomet.no; telefon +47 67 23 60 07

Ved problemer med opplasting av dokumenter kan Malin Larsen (seniorrådgiver HR) kontaktes via mail: Malin.Larsen@oslomet.no, + 47 67 23 82 79


Søknadsfrist: 23. april 2021
Ref: 21/03231

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Deltid
Tiltredelse 1. august 2021
Lønn 535 200 – 694 400 / 458 900 – 597 000
Antall ledige stillinger 2
Arbeidsomfang 50 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/03231
Kontakt
 • Judith Schröder, +47 67 23 60 07
Publisert 27.03.2021
Søknadsfrist 23.04.2021

Tillbaka till lediga jobb