Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for naturvitenskapelige helsefag

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for naturvitenskapelige helsefag er det ledig 100 % fast undervisningsstilling som universitetslektor innen fagområdet bioingeniørfag/biomedisin. Stillingen er begrunnet i behov for praktisk og teoretisk undervisning samt veiledning av studenter i laboratorietunge emner i programplanen for bioingeniørfag.
Stillingen er ledig fra 1. august 2021.


Instituttets fagmiljø tilbyr bachelorprogram i bioingeniørfag, radiografi, farmasi og tannteknikk samt masterprogram i biomedisinsk forskning og utvikling. Det er 32 ansatte tilknyttet fagmiljøet ved bioingeniør/biomedisin. Fagmiljøet er for tiden lokalisert i Pilestredet. OsloMet er aktivt inne i en Campus utviklingsprosess hvor blant annet tettere samspill med helseforetakene utforskes.


Arbeidsoppgaver og ansvar

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være


• laboratoriebasert undervisning og veiledning av studenter på bachelor- og masternivå med hovedfokus på fagområdene histopatologi, cytologi, og medisinsk laboratorieteknologi. Teoretisk og praktisk undervisning i andre emner ved program for bioingeniør/biomedisin må påregnes.
• planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og evaluering av laboratorieundervisning
• planlegging, utvikling, tilrettelegging og gjennomføring av laboratorieforsøk
• teoriundervisning og deltagelse i den kontinuerlige utviklingen av digitale lærings -og evalueringsressurser, herunder fleksible digitale moduler
• utarbeidelse av vurderingsformer, evalueringer og sensur av eksamen
• ansvar for å følge opp relevante fagområder og veiledning knyttet til praksis
• faglig-administrative oppgaver
• å aktivt bidra til faglig utvikling av bioingeniørfaget, instituttet og OsloMet som helhet

Andre arbeidsoppgaver kan tilkomme. Forskning og utviklingsarbeid er ikke tillagt denne undervisningsorienterte stillingen. Det kan søkes om noe tid til forskning og utvikling (FOU) på et senere tidspunkt. Dette vil vurderes individuelt og forutsetter ledig kapasitet og tilstrekkelige ressurser.

 

Kvalifikasjonskrav

Du må ha

• norsk autorisasjon som bioingeniør
• relevant mastergrad
• minimum 2 år nyere relevant yrkespraksis fra medisinsk laboratorium
• god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk
• interesse for pedagogisk utvikling, digitale og studentaktive læringsformer.

Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere slik universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.


Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.


Det er ønskelig at du har

• interesse for å utvikle studenters ferdigheter i praktisk laboratoriearbeid
• interesse for å dele kjennskap og erfaring fra praksisfeltet
• erfaring med undervisning og/eller veiledning
• digital kompetanse for undervisning- og formidlingsformål, og høy motivasjon for å utvikle denne videre
• erfaring fra laboratorieinformasjonssystemer (LIMS) og databehandling


Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen.

Vi søker deg som trives på laboratoriet, både før, under og etter laboratoriekurs, og som er motivert til å utvikle undervisningen og undervisningsressursene for å best utdanne fremtidens bioingeniører. Du møter studentene som ansvarlige deltakere og klarer å motivere og inspirere dem i veiledning og undervisning. I tillegg er du en god støttespiller for dine kollegaer og klarer å samarbeide i et team for å skape et godt læringsmiljø for studentene. Du kan også jobbe selvstendig, og strukturert og du tar gjerne initiativ som bidrar til utvikling. Du viser et positivt engasjement for arbeidsmiljøet ved å samarbeide konstruktivt med dine kollegaer og bidra til samhold.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.


Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.


Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:
• søknadsbrev
• CV, attester og alle sider av vitnemål
• gjerne to referanser med kontaktinformasjon


Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.


OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.


Vi tilbyr


• faglig engasjement og inspirerende fagmiljø
• interessante oppgaver ved Norges tredje største universitet
• nødvendig opplæring vil bli gitt
• låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
• gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i kode 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51-66, det vil si kroner 458 900 – 597 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.


Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:
Studieleder Heidi Andersen, e-post: Heiand@oslomet.no, tlf nr 95788730

 

Søknadsfrist: 18.04.21
Ref: 21/03356

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 1. august 2021
Lønn 458 900 – 597 000
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/03356
Kontakt
  • Heidi Andersen, 95788730
Publisert 26.03.2021
Søknadsfrist 18.04.2021

Tillbaka till lediga jobb