Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for atferdsvitenskap

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Institutt for atferdsvitenskap har om lag 60 ansatte og 750 studenter tilknyttet instituttets virksomhet. Instituttet har aktivitet ved alle tre studiesteder - i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

Institutt for atferdsvitenskap (AV) søker ny medarbeider til 50 % stilling som universitetslektor innen rettsvitenskap og som tilknyttes juridiske temaer på bachelorprogrammet i vernepleie.
Det er ønskelig med tiltredelse snarest mulig.

Vi ønsker deg som trives med å jobbe i tverrfaglige team, og med oppgaver knyttet til undervisning og veiledning. Bruk av ulike digitale læringsressurser er viktig.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • undervise, veilede og sensurere i emner på bachelorprogram i vernepleie, med læringsutbytter knyttet til juridiske temaer
 • undervise i forvaltnings- og velferdsrett og rettsikkerhet ved bruk av tvang, med særlig kompetanse innen vernepleieres yrkesfelt
 • utvikle studentaktive læringsformer
 • bidra til utvikling av emner og kurs
 • utføre faglig-administrative oppgaver

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har

 • mastergrad i rettsvitenskap eller cand.jur.
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk, eller et annet skandinavisk språk
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk

Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Generelle kriterier for ansettelse i stilling som universitetslektor fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det er en fordel at du har

 • erfaring med undervisning, veiledning og vurdering på høgskole-/universitetsnivå
 • god innsikt i helse- og velferdssystemet, gjeldende lov- og regelverk og veiledere innen fagområdet til vernepleiere
 • kunnskap om konvensjoner, lover og regler som sikrer funksjonshemmedes rettigheter
 • kjennskap til programplanen for bachelorstudiet i vernepleie
 • erfaring med digitale læringsplattformer og digitale undervisningsformer

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen:

Vi søker deg som

 • har evne til å arbeide selvstendig og i team
 • har evne til å motivere og inspirere
 • er strukturert med god gjennomføringsevne

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • jobb ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • et inspirerende utdannings- og forskingsmiljø med muligheter for faglig utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport
 • en utdanning og organisasjon som er i utvikling

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1009 universitetslektor, lønnstrinn 51-66, dvs. kroner 458 900-597 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt elektroniske rekrutteringssystem.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • karakterutskrift
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Karen Engeland, tlf. 95 89 49 79, karen.engeland@oslomet.no

Søknadsfrist: 15.4.21
Ref: 21/02850

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Deltid
Tiltredelse Snarest mulig
Lønn kroner 458 900-597 000 (tilsvarer 100 % stilling)
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 50 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/02850
Kontakt
 • Karen Engeland, 95 89 49 79
Publisert 23.03.2021
Søknadsfrist 15.04.2021

Tillbaka till lediga jobb