Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for fysioterapi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for fysioterapi er det ledig 50 % fast stilling som førsteamanuensis i fysioterapi.

Vi ønsker deg som har solid erfaring fra forskning og klinisk praksis som fysioterapeut, fortrinnsvis som psykomotorisk fysioterapeut. Det er viktig at du ønsker å bidra til å oppfylle fakultetets strategi om kvalitet, robusthet og samfunnsrelevans i studiene og i forskning som kan føre til innovasjon og forbedring av praksis og pasientenes/brukernes helse.

Instituttet har utstrakt forskningsvirksomhet, flere aktive forskningsgrupper, tilbyr Bachelor i fysioterapi og starter opp fem spesialiseringer innen master i helsevitenskap høsten 2021.

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil være å

 • ha en sentral rolle i forskning og formidling av forskningsresultater innen fysioterapi og helsefag med relevans for psykomotorisk fysioterapi
 • bidra til å søke midler til eksternfinansiert forskning
 • ta initiativ til og videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • ha en sentral rolle i videreutvikling og drift av masterprogrammet i helsevitenskap, spesialiseringen psykomotorisk fysioterapi
 • undervise og veilede bachelor- og masterstudenter tilknyttet Institutt for fysioterapi og ved fakultetets ph.d.-program
 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har

 • relevant doktorgrad innen helsefag
 • bachelor i fysioterapi
 • forsknings- og utviklingsarbeid av nyere dato som er relevant for fagområdet psykomotorisk fysioterapi
 • erfaring med undervisning og veiledning fra høyere utdanning
 • kunne vise til et nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Søkere må dokumentere grunnleggende kompetanse i undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet. For krav til utdanningsfaglig kompetanse, se OsloMets retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse på vår nettside.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi vektlegger at du har følgende kvalifikasjoner:

 • kunne vise til god kontakt med og oversikt over praksisfeltet, inkludert fysioterapi generelt og psykomotorisk fysioterapi spesielt
 • erfaring med- og interesse for tverrfaglig arbeid
 • interesse for- og kunne håndtere ulike undervisnings/vurderingsmetoder og -verktøy, deriblant studentaktive læringsformer, og digitale læringsressurser
 • erfaring med humanistisk orientert helsefaglig forskning som er relevant for fysioterapifaget
 • god digital kompetanse
 • kunne vise til resultat med å innhente ekstern forskningsfinansiering

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen.

Vi vektlegger at du er samarbeidsorientert og motivert for å bygge opp faglige fellesskap, har pedagogiske evner og er opptatt av nytenkning og innovasjon innenfor utdanning, forskning og utviklingsarbeid.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • resultatbasert FoU-tid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1011 førsteamanuensis, lønnstrinn 60-74, dvs. kroner 535 200-694 400 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • studieleder Karin Hesseberg, 92667472, Karin.Hesseberg@oslomet.no
 • instituttleder Hege Bentzen, 90950579, Hege.Bentzen@oslomet.no

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt elektroniske rekrutteringssystem.

Din søknad bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som ønskes vurdert og en egen liste (oversikt) over disse
 • gjerne 2 referanser med kontaktinformasjon

Alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Søknadsfrist: 20.4.21
Ref: 21/03116

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Deltid
Tiltredelse Snarest mulig
Lønn kroner 535 200-694 400 per år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 50 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/03116
Kontakt
 • Karin Hesseberg, 92 66 74 72
 • Hege Bentzen, 90 95 05 79
Publisert 23.03.2021
Søknadsfrist 20.04.2021

Tillbaka till lediga jobb