Senter for profesjonsstudier (SPS)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ved Senter for profesjonsstudier (SPS) er det ledig en fireårig stilling som Ph.D.-stipendiat med 25% pliktarbeid, på et prosjekt om eksperters innflytelse og makt. Har du mastergrad eller tilsvarende i sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, kriminologi, rettssosiologi, europastudier eller et annet samfunnsfag, god kunnskap om kvalitativ metode og stor interesse for forskning, er du aktuell for stillingen.

Doktorgradsstipendet er en del av prosjektet «The authority of expertise in professional tax law practice (TAXLAW)», finansiert av Norges forskningsråd og ledet av Marte Mangset, førsteamanuensis ved SPS. Det er et samfunnsvitenskapelig prosjekt som vil anvende kvalitative og kvantitative metoder for å studere hvordan skattejurister trekker grenser mellom fag og politikk, hvordan de definerer sin egen ekspertise i sin daglige arbeidspraksis og om hva slags karriereløp de har. Prosjektet vil undersøke forholdet mellom ekspertise og den konteksten den inngår i, og utvikle den teoretiske forståelsen av eksperters autoritet.

TAXLAW er et internasjonalt prosjekt som sammenligner forholdet mellom ekspertise og politikk i ulike institusjoner i offentlig og privat sektor i Norge og i Frankrike. Et team av forskere i Norge, Frankrike og Danmark vil jobbe sammen. Doktorgradsstipendiaten vil ha et særlig ansvar for kvalitativ datainnsamling i Norge (særlig å intervjue jurister i finansdepartementer, i konsulentfirma, ved universiteter og i retten), men vil samarbeide med forskergruppen om komparative analyser. Avhengig av kandidatens kompetanse og ønsker kan det også bli mulighet for å jobbe med flere datatyper og metoder.

Tematisk vil stipendiaten jobbe med spørsmål som forholdet mellom skattejuridisk praksis og ekspertise i offentlig og privat sektor, og forholdet mellom teori og praksis i profesjonell utøvelse av skatterett. Nøyaktig utforming av tema og arbeidsoppgaver utarbeides som en prosjektskisse i samarbeid mellom stipendiat og veileder etter ansettelse. Prosjektet trekker på perspektiver fra vitenskapsstudier, kultursosiologi, rettssosiologi og profesjonsstudier, men stipendiaten kan gjerne benytte andre teoritradisjoner, også fra andre samfunnsvitenskapelige fag, dersom det viser seg fruktbart i møte med dataene.

Søkerens profil og kompetanse må være tydelig relevant for prosjektet som kort er beskrevet ovenfor. En mer utførlig prosjektbeskrivelse for TAXLAW kan fås på forespørsel til Marte Mangset.

Stipendiaten vil inngå i forskningsgruppen Ekspertise, politikk og etikk ved Senter for profesjonsstudier.


Du vil arbeide i et tverrfaglig miljø, som også er teoretisk og metodisk mangfoldig, sammen med forskere og stipendiater med bakgrunn i sosiologi, pedagogikk, historie, filosofi, statsvitenskap, sosialantropologi, helsefag, økonomi og psykologi. Senteret er et ledende forsknings- og forskerutdanningsmiljø innen profesjonsstudier i Norden.

For tiden er det drøyt 50 personer knyttet til senteret.

Kvalifikasjoner og vilkår

 • fullført 2-årig master (120 studiepoeng) i sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, kriminologi, rettssosiologi, europastudier eller annet relevant samfunnsvitenskapelig fag, eller tilsvarende med karakter B eller bedre
 • god kjennskap til kvalitativ metode
 • gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • du må mestre et skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig
 • du må ha SPS som arbeidsplass
 • tilbud om stipend er betinget av opptak til doktorgradsprogrammet i profesjonsstudier før tiltredelse. Søknad om opptak skjer etter at tilbud om stipend er gitt.

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt utvidet søknadsbrev (se under), kandidatens relevans for prosjektet og senterets arbeidsfelt, kvaliteten på tidligere arbeider (f.eks. masteroppgave) samt karakterer fra høyere utdanning.

Ønskede egenskaper

 • Stor interesse for forskning
 • Analytisk kapasitet
 • Besluttsomhet, selvstendighet, gjennomføringsevne og samarbeidsevner

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi tilbyr deg

 • faglig videreutvikling i et internasjonalt forskningsmiljø
 • deltakelse i forskningsworkshops og konferanser i Oslo, Paris og hos internasjonale samarbeidspartnere
 • tilrettelegging for utenlandsopphold i løpet av stipendperioden
 • tett integrering i en aktiv forskningsgruppe ved senteret
 • et stort, levende og inkluderende stipendiatmiljø
 • et etablert doktorgradsprogram med gode rutiner for oppfølging og veiledning
 • flat struktur hvor du opptrer likeverdig med de fast ansatte
 • et arbeidsmiljø hvor vi ser og oppmuntrer hverandre
 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • førsteamanuensis Marte Mangset, tlf. 99 16 56 59, marte.mangset@oslomet.no
 • senterleder Beate Elvebakk, tlf. 417 84 106, beateelv@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, kr 482.200. For spesielt kvalifisert søkere kan høyere lønn vurderes.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”logg inn og søk stillingen”.

Sakkyndig utvalg

En sorteringskomite vil gjøre et første utvalg av søkerne, og dette utvalget vil bli mer inngående vurdert av en sakkyndig komite. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester inkludert karakterer fra høyere utdanning
 • utvidet søknadsbrev (2-3 sider hvor du gjør rede for hvorfor du ønsker å ta en doktorgrad, hvorfor du interesserer deg for denne stillingen og dette prosjektet, relevante erfaringer og bakgrunn, og hva du kan bidra med)
 • masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt Gunda Ruud, gundaru@oslomet.no

Søknadsfrist: 17/3-21
Ref: 21/01874

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Sommeren 2021
Lønn lønnstrinn 54, kr 482.200
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/01874
Kontakt
 • Beate Elvebakk, 417 84 106
 • Marte Mangset, 991 65 659
Publisert 18.02.2021
Søknadsfrist 17.03.2021

Tillbaka till lediga jobb