Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Fakultetsadministrasjonen, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Fakultetsadministrasjonen med ca. 100 medarbeidere utgjør litt under 20% av fakultetets ansatte. Virksomheten omfatter administrasjon av studier, praksis, forskning og utvikling, oppdrag, kommunikasjon, økonomi og HR. Administrasjonen jobber tverrfaglig og i nært samarbeid med fakultetets enheter.

Midlertidig stilling som prosjektleder for å utvikle et digitalt tilbud for kurset Tolkens ansvarsområde (TAO)

Tospråktesten og kurset Tolkens ansvarsområde (TAO), Autorisasjonsprøven i tolking, og studietilbud Tolking i offentlig sektor (grunnemne og bachelorprogram) er blant de offentlige kvalifiseringsordningene for kandidater som ønsker å bli oppført i Nasjonalt tolkeregisteret. Oppgavene tilknyttet Tospråktesten/TAO og Autorisasjonsprøven i tolking er utført på vegne av, og i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering består i dag av 52 medarbeidere, og et lederteam bestående av en seksjonssjef og tre kontorsjefer. Prosjektleder vil inngå i teamet som jobber med Tospråktesten/TAO og rapporterer til seksjonssjefen. Kurset Tolkens ansvarsområde (TAO) er i dag et tilbud til de som har bestått Tospråktesten, og etter gjennomført kurs er kandidatene kvalifisert til å registrere seg i Nasjonalt tolkeregister. For å gjennomføre dagens kurs må kandidatene møte opp i Oslo, eventuelt i en annen by hvor kurset arrangeres. Vi ønsker nå å bygge opp kurset på nytt som et digitalt tilbud som vil være tilgjengelig for kandidater over hele landet. Prosjektlederen skal lede dette arbeidet sammen med en prosjektgruppe.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være 

 • å være prosjektleder i arbeidet med å utvikle en ny digital versjon av kurset Tolkens ansvarsområde (TAO-kurset)
 • å lede arbeidet med utarbeidelsen av kursets ulike digitale komponenter sammen med et tverrfaglig team
 • å utvikle en prosjektplan, sørge for framdrift, og føre prosjektet fram til ferdig resultat
 • å bidra i arbeidet med dagens TAO-kurs for å bli kjent med det faglige innholdet og læringsutbyttet som skal ivaretas i oppbyggingen av et digitalt tilbud

Vi søker deg med

 • høyere utdanning fra universitet/høgskole på minimum bachelorgradsnivå
 • arbeidserfaring som prosjektleder og du kan vise til gode resultater
 • arbeidserfaring med læringsteknologi og læringsdesign
 • erfaring med utvikling av undervisningsmateriell vil være en fordel
 • god digital kompetanse og erfaring med læringsplattformer (eks Canvas) vil være en fordel
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk


Vi ønsker deg som

Har gode kommunikasjonsferdigheter, fungerer godt i team, og som evner å motivere andre som du skal samarbeide med. Stillingen innebærer tett kontakt og god dialog med både interne og eksterne samarbeidspartnere, og det er derfor avgjørende at du har gode samarbeidsevner.

Du er kreativ og ikke redd for å prøve ut nye metoder og digitale verktøy, og har et godt og pedagogisk blikk på læringsdesign og hva man kan oppnå gjennom ulike medier. Som prosjektleder er du selvstendig, strukturert og har evnen til å koordinere og følge opp arbeidsoppgaver innen frister. God kjennskap til kvalifiseringsordningene innen tolkefeltet er en fordel.

Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • spennende og varierte arbeidsoppgaver med muligheter for faglig utvikling
 • et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • gode velferdsordninger


Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.


Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Seksjonssjef Ronald Worley, 67 23 70 02/957 95088


Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk i stilling som 1434 rådgiver i lønnstrinn 61-66, kroner 545 300 – 597 000 pr. år. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarest
Lønn Ltr.61-66 / 545 300 – 597 000
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/01918
Publisert 12.02.2021
Søknadsfrist 05.03.2021

Tillbaka till lediga jobb