Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag har i dag ca. 600 studenter og 40 ansatte, og er lokalisert i Pilestredet. Instituttet tilbyr bachelorstudium, masterstudier og ph.d.-studium i bibliotek- og informasjonsvitenskap og bachelorstudium i arkivvitenskap.

Stipendiat i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag har ledig en 3-årig åremålsstilling som stipendiat ved ph.d.-programmet i bibliotek- og informasjonsvitenskap. Programmet har i dag rundt 15 stipendiater.

Profil

Denne stipendiatstillingen er relativt fri og søkere kan selv velge en problemstilling knyttet til én av forskergruppene ved instituttet, som er beskrevet slik på overordnet nivå:

 • Informasjon og samfunn (INFOSAM): Gruppen forsker på kultur-, informasjons- og medieinstitusjoner, med vekt på deres samfunnsoppdrag, profesjoner, bruk og politikk.
 • Informasjon i bruk (INFUSE): Gruppen forsker på behov for og folks bruk av informasjon og dens betingelser i jobb, hverdagsliv, studier og fritidsaktiviteter.
 • Litteratur og kulturformidling (LITKULT): Gruppen forsker på hvordan tekster og andre kulturuttrykk konstrueres, samles og formidles, og hvordan de bidrar til individuell og samfunnsmessig utvikling og forståelse.
 • Metadatabaserte informasjonssystemer (METAINFO): Gruppen forsker på systemer for organisering, gjenfinning, formidling og forvaltning av informasjon.

Instituttet er del av det internasjonale iSchools-nettverket, som innebærer at studier og forskning tematisk skal ligge i møtet mellom mennesker, informasjon/kultur og teknologi. Det er en forutsetning at stipendiatens prosjekt gjør det samme.

 Søkere må utarbeide en prosjektskisse med forskningsspørsmål og metodeangivelse. Det bør framgå av prosjektskissen hvordan prosjektet har relevans for én eller flere av forskergruppene ved instituttet.

Normert stipendiatperiode er tre år.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • utdanning på hovedfags-/mastergradsnivå innenfor relevant fagområde med et karaktersnitt på minimum B, inkludert karakteren på masteroppgaven
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på engelsk
 • evne til selvstendig og målrettet arbeid

Det er en fordel at du har:

 • faglig engasjement
 • relevant forskningserfaring/arbeidserfaring

Vilkår

 • opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat
 • endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på kvaliteten på innsendt prosjektskisse, forskningsprosjektets aktualitet og relevans for doktorgradsprogrammet og én eller flere av instituttets forskningsgrupper, samt kvaliteten på søkeres masteroppgave. Av skissen skal det framgå at det er sannsynlig at prosjektet vil føre fram til en doktorgrad innen treårsperioden.

Prosjektskissen bør bestå av maks 10 sider og må inkludere følgende elementer:

 • forskningsspørsmål, teori og metode
 • referanse til relevant kunnskap på området
 • framdriftsplan
 • relevansen av prosjektet for minst én av forskergruppene på instituttet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad
 • CV
 • vitnemål med alle sider
 • kandidater fra universiteter utenfor Norge bes om å inkludere Diploma Supplement eller liknende, som detaljert beskriver studiet og karaktersystemet hvilke videre studier graden kvalifiserer til: https://ec.europa.eu/education/diploma-supplement_en
 • prosjektskisse (maks 10 sider inkl. referanseliste)
 • hovedoppgave/masteroppgave
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig komite
 • en liste over egne publikasjoner
 • eventuelle attester

Alle dokumenter må være lastet opp innen utløpet av søknadsfristen. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert.

Du må framvise originale vitnemål ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vi tilbyr deg

 • Spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • Deltagelse i en eller flere av instituttets forskningsgrupper
 • Et hyggelig stipendiatmiljø
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017. Årslønn: 482 200 (lønnstrinn 54).

 

Søknadsfrist:   15.04.2021

Ref:                 21/01541

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn kr. 482 200
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/01541
Publisert 11.02.2021
Søknadsfrist 15.04.2021

Tillbaka till lediga jobb