Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for maskin, elektronikk og kjemi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) tilbyr bachelorstudier i ingeniørutdanning, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 40 ansatte og om lag 460 studenter.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har ledig åremålsstilling som ph.d.-stipendiat tilknyttet forskning på kognitiv trening og depresjon. Stillingen inngår i et sterkt tverrfaglig forskningsmiljø på hjerneinformert utvikling av ny helseteknologi ved OsloMet - storbyuniversitetet.

Forskningsfelt:

ADvanced hEalth intelligence and brain-insPired Technologies (ADEPT) er et tverrfaglig initiativ på tvers av fakulteter og profesjoner ved OsloMet. Gruppen søker i dette prosjektet å koble ulike datakilder (symptomer, funksjon, biologi og hjernedata) for utvikling av ny teknologi for helsetjenestene. Stillingen som utlyses her vil fokusere på hjernemekanismer som antas å være virksomme i forebygging og behandling av depresjon hos voksne.

Gjennom å benytte innsamlede data fra en tidligere gjennomført RCT-studie på kognitiv trening ved depresjon har gruppen forberedt analyser som vil benyttes som bakgrunn for utvikling av en «intelligent» løsning på kognitiv trening kalt Attention Bias Modification, (ABM). Formålet med studien er å optimalisere og individualisere ABM for maksimal positiv endring av skjev oppmerksomhet ved depresjon. Mekanismen er den samme som antas å være virksom under konvensjonell behandling med antidepressiva, og ABM kan derfor representere et medisinfritt supplement med stort klinisk potensial. Kandidaten vil inviteres til endelig utforming av prosjektet for ivaretagelse av engasjement og kompetanse.

Kandidaten vil samarbeide med flere av landets fremste forskermiljøer innenfor hjerneavbildning og kognitive trening. Prosjektene gjennomføres i samarbeid med, Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, NORMENT og Universitetet i Oxford. Prosjektet veiledes av førsteamanuensis Rune Jonassen og professor Peyman Mirtaheri ved OsloMet og inngår i prosjektgruppen Intelligent Mental Helse under forskingsgruppen Psykisk Helse og ADEPT.

Kvalifikasjoner og vilkår:

 • Mastergrad (120 studiepoeng/ECTS) eller tilsvarende innen kognitiv nevrovitenskap, medisinsk teknologi (Biomedical Engineering), biostatistikk eller relaterte fagdisipliner.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk.

Opptak til ph.d.-program i ingeniørvitenskap på OsloMet er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d.-programmet må søker ha B eller bedre på mastergraden og C eller bedre på bachelorgraden. Se informasjon om opptakskrav.  

Søkere med ph.d. i samme eller tilsvarende fagfelt kan ikke søke.

Ønsket kompetanse og nødvendige egenskaper:

 • Kunnskap og faglig engasjement for mental helse
 • Erfaring med neuroavbildningssystemer fNIRS (alternativt EEG eller fMRI), datainnsamling og analyse.
 • Kunnskap i statistikk og maskinlæringsanalyse. Programmeringsferdighet i Matlab eller Python er en fordel.
 • Evne til å arbeide selvstendig, resultatorientert og målrettet

Søknad

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. For å bli vurdert for stillingen må du før tidsfriste laste opp søknaden din sammen med følgende dokumenter:

 • Søknadsbrev, CV og kopier av vitnemål/attest med karakterutskrift.
 • Dokumenter (for eksempel vitnemål og karakterutskrifter) utstedt på et annet språk enn engelsk eller et nordisk språk må oversettes til norsk eller engelsk. Kandidater fra universiteter utenfor Norge bes om å inkludere Diploma Supplement eller liknende, som detaljert beskriver studiet og karaktersystemet hvilke videre studier graden kvalifiserer til. Her kan du lese om Diploma Supplement.
 • Utdanning tatt i andre land skal fortrinnsvis godkjennes på forhånd av NOKUT: Søknader – utdanning fra utlandet. En kopi av godkjenningsdokumentet bør vedlegges.
 • Et motivasjonsbrev der du begrunner hvorfor du søker på prosjektet og hva som gjør at du er spesielt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet (500-1000 ord)
 • Kopi av master-/hovedfagsoppgave
 • Navn og kontaktdetaljer på minst to referanser (navn, relasjon, epost og telefonnummer)
 • Søkere fra land der engelsk ikke er førstespråk må presentere en offisiell språktestrapport. Følgende tester kvalifiserer som slik dokumentasjon: TOEFL, IELTS eller Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) eller Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). Minimum score er:
  • TOEFL: 600 (papirbasert test), 92 (Internett-basert test)
  • IELTS: 6.5, ikke lavere nivå enn 5.5 (kun akademisk IELTS-test aksepteres)

Følgende søkere er unntatt fra kravet om engelsktest:

 • Søkere fra EU/EEA land.
 • Søkere som har gjennomført ett år på et universitet i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA.
 • Søkere med et International Baccalaureate (IB) diplom.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem, og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles.

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert.

Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Vær også oppmerksom på at unnlatelse av å laste opp ett eller flere av de ovennevnte dokumentene vil føre til at søknaden din blir avvist uten nærmere vurdering.

Vi tilbyr:

 • En spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • Mulighet for faglig videreutvikling i et stort og inspirerende fag- og forskningsmiljø
 • Deltakelse i en aktiv forskningsgruppe med jevnlige møter/seminarer og et godt eksternt nettverk
 • En arbeidsplass i utvikling
 • Gode lån- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse.  
 • Gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger:

For nærmere informasjon om stillingen og prosjektet, kontakt: Førsteamanuensis Rune Jonassen (runej@oslomet.no, +47 95857981)

For ev. spørsmål om registering av søknad, kontakt HRTKD@oslomet.no

Stillingen lønnes i henhold til hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat, med startlønn kr. 482 200,- per år (ltr. 54) som følger gjeldende lønnsstige for stipendiater.

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn NOK 482 200,
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/01351
Publisert 05.02.2021
Søknadsfrist 05.03.2021

Tillbaka till lediga jobb