Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Fakultetsadministrasjonen, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Fakultetsadministrasjonen med ca. 100 medarbeidere utgjør litt under 20% av fakultetets ansatte. Virksomheten omfatter administrasjon av studier, praksis, forskning og utvikling, oppdrag, kommunikasjon, økonomi og HR. Administrasjonen jobber tverrfaglig og i nært samarbeid med fakultetets enheter.

Kontorsjef i Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, med ansvar for Tospråktesten, Tolkens ansvarsområde (TAO) og Autorisasjonsprøven

Tospråktesten og kurset Tolkens ansvarsområde (TAO), Autorisasjonsprøven i tolking, og fakultetets bachelorprogram Tolking i offentlig sektor er blant de offentlige kvalifiseringsordningene for kandidater som ønsker å bli oppført i det nasjonale tolkeregisteret. Oppgavene tilknyttet Tospråktesten/TAO og Autorisasjonsprøven er utført på vegne av, og i samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering består i dag av 52 medarbeidere, og et lederteam bestående av en seksjonssjef og tre kontorsjefer. Kontorsjefen vil inngå i seksjonens lederteam, og vil i samarbeid med seksjonssjefen bidra til en videreutvikling av kvalifiseringsordningene. Kontoret har for tiden 6 årsverk, men skal utvides med flere årsverk på sikt, i forbindelse med innføringen av den nye Tolkeloven som ventes å bli vedtatt i 2021. Kontorsjefen vil ha personalansvar for medarbeiderne i kontoret, og vil også ha ansvar for den videre utviklingen av kvalifiseringsordningene.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • oppfølging, utvikling og støtte til medarbeiderne i din enhet
 • bemanningsplanlegging, rekruttering og sykefraværsoppfølging
 • koordinering og prioritering av løpende oppgaver
 • sikre etterlevelse av kvalitetskravene innen kvalifiseringsordningene
 • gjennomføring og rapportering av resultatmålene i tilsagnsbrevet fra IMDi
 • sikre godt samarbeid og god kommunikasjon med alle interessenter og samarbeidspartnere
 • bidra til en helhetlig struktur i samspillet mellom Tospråktesten/TAO, Autorisasjonsprøven og studietilbudet Tolking i offentlig sektor (grunnemne og bachelorprogrammet)
 • bidra til å styrke samarbeidet med tolkeutdanningstilbudene på Vestlandet (HVL og UiB), samt eksisterende regionale tilbud i forbindelse med Tospråktesten/TAO og Autorisasjonsprøven

Vi søker deg som har

 • høyere utdanning fra universitet/høgskole på minimum bachelorgradsnivå
 • utøvet operativ ledelse i form av utvikling av team, en-til-en ledelse og ressursplanlegging mot frister og resultatkrav
 • kjennskap til rammeverket for kvalifiseringsordningene innen tolkefeltet er en fordel
 • gode digitale ferdigheter
 • erfaring med administrative arbeidsoppgaver/prosjektoppfølging fra UH-sektoren er en fordel
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk


Vi ønsker deg som

Er en tydelig og pedagogisk leder, som har evnen til å ta avgjørelser, og som lytter aktivt til dine medarbeidere og tar deres kompetanse på alvor. Du må forstå prosesser som fungerer på tvers av enheter, og kunne benytte organisatoriske mekanismer for å utvikle og forbedre disse. Dette innebærer å se strukturer og løsninger i et komplekst landskap. I hektiske perioder må du regne med å bidra i driftsoppgaver.

Vi forventer også at du kan styre etter gjeldende lover og regelverk, og lede innenfor handlingsrommet dette gir oss. Stillingen innebærer tett kontakt med lederkolleger, institutter og andre interne og eksterne samarbeidspartnere, og det er derfor avgjørende at du har gode samarbeidsevner. Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • en spennende utfordring til å lede ditt eget team
 • motiverte kolleger på et fakultet som er i sterk utvikling
 • et miljø med kompetente og faglig engasjerte medarbeidere
 • et mangfoldig kulturtilbud
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må kunne fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • seksjonssjef Ronald Worley, tlf. nr. 957 95 088/67 23 70 02

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ og OsloMets lønnspolitikk, i stilling som 1054 kontorsjef i lønnstrinn 67-73, med årslønn fra kr. 608 200 til 682 000. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarest
Lønn Ltr. 67-73/ 608 200 til 682 000
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/01624
Publisert 05.02.2021
Søknadsfrist 26.02.2021

Tillbaka till lediga jobb