Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), Forbruksforskningsinstituttet SIFO

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Forbruksforskningsinstituttet SIFO søker en stipendiat som skal arbeide med problemstillinger knyttet til: 

 • Barn og unge
 • Forbruk
 • Sosial inkludering
 • Digitale medier

Barns forbruk av, og gjennom, digitale medier bidrar til sosial inkludering og ekskludering og arbeidet vil bestå av å samle inn kvalitative data om slike prosesser og fortolke dem i lys av teorier om barns tilhørighet til mennesker, steder og ting. Stipendiaten vil være del av et team som jobber på prosjektet BELONG - ‘Practices and policies of belonging among minority and majority children of low-income families. Prosjektet ledes av SIFO og er finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektperioden er fire år med oppstart 1. august 2021.

Som stipendiat ved SIFO vil du være del av landets ledende fagmiljø på forskning og utredning på forbrukernes stilling og rolle i samfunnet. Instituttet driver med oppdragsforskning som skal frembringe og utvikle ny kunnskap på områder av relevans for forbrukerne. SIFOs arbeid skal ha et vitenskapelig og praktisk siktemål der nytteverdien for de aktuelle brukerne tillegges vekt. Stipendiaten vil være knyttet til ett av SIFOs kjerneområder, ‘Markedsvelferd’, og tilhøre forskningsgruppa ‘Forbrukerpolitikk og -økonomi’.

Les mer om instituttet her
Les mer om vår forskergruppe her
Les mer om prosjektet Belong her

Kvalifikasjoner og vilkår

Krav til søkeren: 

 • Mastergrad eller tilsvarende innenfor et samfunnsvitenskapelig eller humanistisk fag med minimumskarakteren B på masteroppgaven.
 • Basiskunnskap i kvalitativ metode
 • Gode formidlingsevner, muntlig og skriftlig, i ett skandinavist språk og engelsk

Vilkår: 

 • Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat
 • Stillingen har 4 års varighet, hvor 75 % av arbeidet er i doktorgraden og 25 % er pliktarbeid i prosjekter på SIFO
 • Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet senest 3 måneder etter tiltredelse

I henhold til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat kan stillingen ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt i stipendiatstilling eller har oppnådd tilsvarende kompetanse. 

Ønskede egenskaper

 • Kompetanse i forskning på barn, forbruk, sosial inkludering og/eller digitale medier
 • Evner å arbeide godt både selvstendig og i team
 • God gjennomføringsevne (strukturert og resultatorientert)
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Utadvendt, initiativrik og kreativ
 • Relevant yrkeserfaring
 • Erfaring med populærvitenskapelig formidling og vitenskapelig publisering

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.  

Vi tilbyr deg:

 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø som er opptatt av å "gjøre en forskjell" i samfunnet. 
 • en arbeidsplass i utvikling
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54 p.t. kr. 482 200,- brutto per år. Til fratrekk går 2 % til Statens pensjonskasse. For spesielt kvalifisert søker kan høyere lønn vurderes.

Innsending av søknad og prosess

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen “logg inn og søk stillingen”.

I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • Søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • Utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenning må vedlegges.
 • Hovedoppgave/masteroppgave
 • Eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert (maks 3 arbeider)

Etter en gjennomgang av innsendte søknader og dokumenter, vil de av søkerne som blir vurdert som kvalifiserte, bli bedt om å skrive en prosjektskisse. Skissen for Ph.d.-prosjektet må ta utgangspunkt i føringene som ligger til grunn for Ph.d.-en i prosjektbeskrivelsen for BELONG. Søkerne vil få tre uker på dette arbeidet. Prosjektskissen skal være skrevet på engelsk og være på maks 5 sider ekskludert referanseliste.

Ved en endelig vurdering av kvalifiserte søkere, vil det bli lagt vekt på søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, metodekunnskaper, samt personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen. Innsendt skisse for Ph.d.-prosjektet vil også tillegges vekt.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. De vil få oversendt:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • ph.d.-skisse (maks 5 sider ekskludert referanseliste)
 • hovedoppgave/masteroppgave
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeider som søkeren skal bli vurdert av sakkyndig utvalg (maks 3 arbeider)
Ansettelsestype Åremålsstilling (4 år)
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 1.august, evt. annet etter avtale
Lønn Kr 482 200
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/01687
Kontakt
 • Anita Borch, 91778972
Publisert 08.02.2021
Søknadsfrist 28.02.2021

Tillbaka till lediga jobb