Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for produktdesign

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for produktdesign tilbyr bachelor- og masterstudium i produktdesign, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for produktdesign søker to utviklingsorienterte studieledere i 50% stilling, én stilling for vårt bachelorprogram og én for masterprogrammet. Du kan søke en av stillingene eller begge. Ansettelsen skjer på åremål for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder. Ønsket tiltredelse er 1.8.2021.

Institutt for produktdesign holder til på Kjeller ved Lillestrøm, men vil flytte i løpet av åremålsperioden. Det er en pågående prosess og det er foreløpig ikke avgjort om instituttet vil lokaliseres på Campus Pilestredet i Oslo sentrum eller Campus Romerike.

Fakultetet er i sterk utvikling og står foran spennende endringer de nærmeste årene. Institutt for produktdesign vil stå sentralt i denne utviklingen. Som studieleder vil du være med å påvirke veien videre. Vi har motiverte og dyktige ansatte som hele tiden utvikler faget.

Studielederne har instituttleder som nærmeste leder og inngår i instituttleders ledergruppe. Vi søker deg som motiveres av å jobbe med ledelse i et miljø i stadig utvikling.

Ansvarsområde

Som studieleder får du faglig og administrativt ansvar for studieområdet, i et godt samarbeid med instituttets ledergruppe. Dette innebærer delt resultatansvar for forskning, utdanning og formidling. Du får ansvar for at virksomheten i ditt avgrensede område gjennomføres i tråd med vedtatt strategi og mål med personalansvar og begrenset budsjettansvar og økonomistyring.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver for studieleder er nærmere beskrevet i stillingsbeskrivelsen.

Kvalifikasjonskrav

 • relevant høyere utdanning.
 • tverrfaglig forståelse og relevant faglig kompetanse innen instituttets fagområder
 • erfaring fra undervisning og/eller FoU-virksomhet og bidrags- og oppdragsvirksomhet i høyere utdanning
 • erfaring med internasjonalt arbeid, for eksempel gjennom forskning, utvikling og nettverksbygging med utenlandske utdanningsinstitusjoner eller bedrifter.
 • erfaring med utvikling av undervisningsmoduler, kurs og/eller emner
 • god kunnskap om digitale verktøy
 • svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Det er en fordel at du har

 • relevant utdanning på førstenivå
 • relevant ledererfaring
 • erfaring med utvikling av studier, og kvalitetsarbeid knyttet til dette.

 Ønskede egenskaper

 • motiverende og inkluderende
 • fremtidsrettet med evne til å ta beslutninger
 • evne til å samarbeide og å bygge relasjoner
 • strukturert og løsningsfokusert
 • evne til å motivere andre, ha engasjement og entusiasme for stillingen

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi tilbyr

 • interessante og utfordrende lederoppgaver
 • inspirerende, aktive og sterke fagmiljøer
 • en arbeidsplass i utvikling
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Prosess

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som søker skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte instituttleder Einar Stoltenberg, tlf. 915 52 441

Stillingene lønnes etter Statens lønnsregulativ,1473 studieleder. Lønn kroner 682 000 – 768 500 ( ltr. 73 - 78) pr. år i 100% stilling.  For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen «søk her».

Ansettelsestype Åremålsstilling (4 år)
Arbeidstid Deltid
Tiltredelse 1.8.2021
Lønn ihht. statens lønnsregulativ
Antall ledige stillinger 2
Arbeidsomfang 50%
Sted Kjeller
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/01136
Kontakt
 • Einar Stoltenberg, 915 52 441
Publisert 29.01.2021
Søknadsfrist 25.02.2021

Tillbaka till lediga jobb