Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Fakultetsadministrasjonen TKD

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Ved Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) er det ledig en fast, 100% stilling som fakultetsdirektør.

Fakultet for teknologi, kunst og design er et urbant og mangfoldig fakultet med tydelig internasjonalt preg, samtidig som vi er tett på samfunns- og arbeidslivets behov. Arbeidet vårt gjøres i en profesjonell organisasjon som er ledende i å ta i bruk nye teknologier og nye løsninger. Fakultet for teknologi, kunst og design er i sterk vekst og vi rekrutterer medarbeidere fra hele verden og i alle akademiske stillingskoder, i tillegg til kompetente medarbeidere i fakultetets administrasjon. Fakultetet har studieprogrammer på bachelor-, master- og doktorgradsnivå, i tillegg til et raskt voksende etter- og videreutdanningstilbud.

Vi søker en samlende, tydelig og engasjert leder som kan bidra til at Fakultet TKD oppnår sine mål.

Som fakultetsdirektør er du leder av fakultetsadministrasjonens samlede virksomhet med oppgaver knyttet til økonomi, HR og organisasjonsutvikling, studieadministrative og forskningsadministrative oppgaver, oppdragsvirksomhet og kommunikasjon. Seksjonene er delt inn etter oppgaver og går på tvers av instituttene, men tverradministrativ samhandling og koordinering er svært viktig for å bidra til å oppnå OsloMet og fakultetets mål, se strategisk plan 2024.

Fakultetsdirektøren inngår i fakultetets ledergruppe og rapporterer til fakultetets dekan.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • å lede videreutviklingen av fakultetets administrasjon gjennom den administrative ledergruppa
 • å sikre koordinering og optimal arbeidsdeling mellom administrasjon, vitenskapelig stab og fakultetets ledere
 • å bidra til utvikling og gjennomføring av fakultetets strategi, virksomhetsutvikling og ressursstyring
 • å sikre god samhandling internt på fakultetet og med universitetets øvrige enheter
 • å bidra til gode arbeidsvilkår, et godt arbeidsmiljø og samarbeidsklima for fakultetsadministrasjonen
 • å ha tett samarbeid med dekanat

Vi søker deg som har

 • relevant ledererfaring med gode resultater fra komplekse kunnskapsorganisasjoner, fortrinnsvis universitets- og høgskolesektoren
 • faglig tyngde innen virksomhets- og økonomistyring
 • samlende lederegenskaper og evne til strategisk ledelse
 • erfaring med organisasjonsutvikling og endringsledelse
 • relevant høyere utdanning på masternivå
 • evner til å motivere, bygge tillit og gode relasjoner
 • gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på et skandinavisk språk og engelsk
 • for vane å jobbe strukturert og resultatorientert

Det er en fordel at du har

 • god kjennskap til statlig avtale- og regelverk
 • sterk digital kompetanse
 • stor arbeidskapasitet

Følgende tillegges vekt

 • Personlig egnethet.
 • Motivasjon for stillingen.
 • Komplementær kompetanse til det øvrige lederteamet ved fakultetet.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • utfordrende og varierte lederoppgaver i et aktivt og mangfoldig fagmiljø med høyt
 • motiverte medarbeidere på en arbeidsplass i utvikling.
 • mettverksbygging og utviklingsmuligheter for ledere.
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Prosess

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen, kan du kontakte:

 • Dekan Carl Christian Thodesen, carlthod@oslomet.no
 • Seniorrådgiver HR Mette Bjørtomt, mette.bjortomt@oslomet.no
 • Rådgiver research Maria Loftheim, +47 482 57 231, (Jefferson Wells)
 • Seniorkonsulent Gisle Roll Ludvigsen, +47 934 68 168, (Jefferson Wells)


Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1060, avdelingsdirektør. Lønnstrinn 82-86, kroner 864 100 – 967 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn 864 100 – 967 400
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/01216
Publisert 28.01.2021
Søknadsfrist 25.02.2021

Tillbaka till lediga jobb