Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM), Institutt for sosialfag

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for sosialfag har rundt 90 medarbeidere og ca. 1250 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo. Det representerer det største fagmiljøet i Norge innen det sosialfaglige feltet.

Ved Institutt for sosialfag er det ledig en fireårig åremålsstilling som faggruppeleder for faggruppen «Utenforskap i globalt perspektiv». Institutt for sosialfag er organisert i fem faggrupper. Faggruppelederen rapporterer til instituttleder for Institutt for sosialfag og sitter i instituttets ledergruppe. Åremålsperioden er fire år fra tiltredelse.   

Faggruppen har ansvar for Institutt for sosialfags undervisning og forskning innenfor hovedområdet «Utenforskap i globalt perspektiv». Faggruppen skal fokusere på undervisning og FoU knyttet til løsninger på globale utfordringer og deres sosiale konsekvenser. Faggruppen skal sikre attraktiv, relevant og forskningsbasert undervisning på sitt ansvarsområde på instituttets bachelor- og masterprogrammer, på ph.d.-programmet i sosialt arbeid og sosialpolitikk og på etter- og videreutdanninger. Videre skal faggruppen videreutvikle instituttets forskning og formidling, og bidra til at instituttet blir et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø innenfor sitt fagområde. Faggruppen har i dag ca.15 medarbeidere

Arbeidsoppgaver

Faggruppeleder skal ha ansvar for: 

 • å utvikle faggruppens faglige aktivitet og forskningsbaserte kunnskap av relevans for Institutt for sosialfags utdanningsprogrammer
 • å sørge for nødvendige undervisningsressurser til studieprogramportefølje på bachelor-, master og phd-nivå, og på etter- og videreutdanning
 • å ivareta personalansvaret for faggruppens medarbeidere
 • å profilere faggruppens faglige virksomhet – lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • å holde instituttleder oppdatert om alle forhold av vesentlig betydning
 • å bidra til den strategiske utviklingen av Institutt for sosialfags portefølje

Lederoppgavene utgjør halvparten av stillingen. Resten av tiden fordeles til forskning og undervisning med en fordelingsnøkkel tilsvarende stillingskategori. 

Kvalifikasjoner og vilkår

Det kreves formell kompetanse for ansettelse i vitenskapelig stilling (fortrinnsvis doktorgrad eller tilsvarende) ved universitet og førstehånds erfaring med undervisning, forskning og utviklingsarbeid.

Videre kreves:

 • god forståelse for strategi- og personalledelse
 • faglig styrke på relevante fagområder
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller et skandinavisk språk, samt engelsk

Det er en fordel at du

 • har ledererfaring fra undervisning- og forskningsaktivitet
 • er inkluderende, motiverende og resultatorientert
 • er en god kommunikator internt og eksternt

Vi kan tilby deg

 • å delta i ledelsen og utviklingen av et institutt i vekst og endring
 • å lede og forme en nyetablert faggruppe
 • et inspirerende og sterkt fagmiljø
 • mulighet for faglig utvikling og aktivitet
 • deltakelse i lederutviklingsprogram
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger
Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Anne Britt Djuve, telefon: 959 67 244

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1473, lønnstrinn 73-78.  Lønn kroner 682 000-768 500 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.Ansettelsestype Åremålsstilling (4 år)
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse snarest
Lønn 682 000-768 500
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/00930
Kontakt
 • Anne Britt Djuve, 959 67 244
Publisert 25.01.2021
Søknadsfrist 02.03.2021

Tillbaka till lediga jobb