Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for fysioterapi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Ved Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for fysioterapi er det ledig 100 % fast stilling som førsteamanuensis i fysioterapi.

Vi ønsker deg som er fysioterapeut med solid erfaring fra undervisning, forskning og klinisk arbeid knyttet til fysioterapi innen fagområdet muskelskjeletthelse, og som kjenner bredden av oppgaver og utfordringer i fagfeltet. Det er viktig at du ønsker å bidra til å oppfylle fakultetets strategi om kvalitet, robusthet og samfunnsrelevans i studiene og i praksisnær forskning som kan føre til innovasjon og forbedring av praksis og pasientenes/brukernes helse.

Instituttet har utstrakt forskningsvirksomhet og flere aktive forskningsgrupper, og tilbyr Bachelor i fysioterapi og fem spesialiseringer innen master i helsevitenskap som vil starte opp fra høsten 2021.

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil i hovedsak være å

 • drive forskningsvirksomhet som styrker forbindelseslinjene mellom FoU, utdanning og praksisfelt
 • delta i forskningsgrupper og forskningsprosjekter
 • være en pådriver for å utvikle større forskningsprosjekter og bidra til å søke midler til eksternfinansiert forskning
 • utvikle, planlegge og gjennomføre emner, samt drift av masterprogrammet i helsevitenskap, primært ved spesialiseringen fysioterapi for muskelskjeletthelse
 • undervise og veilede studenter i hele utdanningsløpet (bachelor-, master- og ph.d. -nivå)
 • aktivt bidra til utvikling av høy utdanningskvalitet
 • aktivt bidra til utvikling av instituttet og OsloMet som helhet

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har

 • relevant helsefaglig mastergrad og doktorgrad
 • bachelor i fysioterapi med norsk autorisasjon
 • forsknings- og utviklingsarbeid av nyere dato som er relevant for fagområdet muskelskjeletthelse
 • erfaring med undervisning og veiledning fra høyere utdanning
 • kunne vise til et nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk
 • god digital kompetanse
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk

Du må dokumentere relevant utdanningsfaglig kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere universitetspedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet. For krav til utdanningsfaglig kompetanse, se OsloMets retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse på vår nettside.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vi vektlegger at du

 • kan vise til resultat med å innhente ekstern forskningsfinansiering
 • kan vise til tverrfaglig samarbeid innen forskning
 • har god kontakt med og oversikt over praksisfeltet
 • har interesse for- og kan håndtere ulike undervisnings/vurderingsmetoder og -verktøy, deriblant studentaktive læringsformer, og digitale læringsressurser
 • har interesse for og erfaring fra feltet helseteknologi

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen.

Vi vektlegger at du er samarbeidsorientert og motivert for å bygge opp faglige fellesskap, har gode pedagogiske evner og er opptatt av nytenkning og innovasjon innenfor utdanning, forskning og utviklingsarbeid. Det er viktig at du er ambisiøs på studentenes vegne og at du har egenskaper som karakteriserer en god lagspiller i utdanningsmiljøet.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervjuet.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe og et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • resultatbasert FoU-tid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1011 førsteamanuensis, lønnstrinn 60-74, dvs. kroner 535 200-694 400 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • studieleder Karin Hesseberg, 92667472, Karin.Hesseberg@oslomet.no
 • instituttleder Hege Bentzen, , Hege.Bentzen@oslomet.no

For spørsmål av administrativ karakter, kontakt turi.tysseland@oslomet.no

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt elektroniske rekrutteringssystem.

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som ønskes vurdert og en egen liste (oversikt) over disse
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig komite, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultetet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Søknadsfrist: 7.3.21
Ref: 21/00479

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarest mulig
Lønn kroner 535 200-694 400 per år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/00479
Kontakt
 • Karin Hesseberg, 926 67 472
 • Hege Bentzen, 909 50 579
Publisert 17.02.2021
Søknadsfrist 07.03.2021

Tillbaka till lediga jobb