Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), Velferdsforskningsinstituttet NOVA

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på forskning om oppvekst, velferd, sosialpolitikk og eldre år.

Om stillingen

NOVA har ledig en åremålsstilling over tre år som stipendiat. Den som tilsettes vil være ansatt ved Seksjon for ungdomsforskning ved NOVA og skal skrive en artikkelbasert Ph.d.-avhandling i løpet av stipendiatperioden. Avhandlingsarbeidet skal bidra til kunnskap om aldersgruppa 10–12 år (ofte omtalt som «Tweens») og baseres på data fra spørreskjemaundersøkelsen Ungdata junior. Du kan lese mer om undersøkelsen her

Arbeidsområde

Ungdata junior er en spørreskjemaundersøkelse til elever på 5.–7. trinn. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge de mest sentrale områdene i barns liv. Livskvalitet, helse, venner, skoletrivsel, fritidsaktiviteter og forhold til foreldre er noe av det barna blir spurt om. Aldersgruppen som deltar i undersøkelsen befinner seg i en fase der mange opplever store endringer, fysisk og psykisk, samtidig skal de snart over i ungdomsskolen med et karakterbasert evalueringssystem og et tydeligere prestasjonsfokus. Vi etterspør derfor et prosjekt som er egnet til å frembringe ny kunnskap om overgangen fra barn til ungdom, knyttet til et eller flere sentrale områder. Dette kan gjelde familien, skolen, jevnaldermiljøet og arenaer i fritiden – som for eksempel organisert idrett, dataspilling og sosiale medier. Metodisk skal prosjektet gjøre bruk av kvantitative analyser og data fra Ungdata junior-undersøkelsen. 

Vi søker et prosjekt som i bred forstand er egnet til å bidra med kunnskap som er relevant for «folkehelse og livsmestring» som ett nytt tverrgående tema i den overordnede delen av læreplanen fra høsten 2020. Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. Les mer om fagfornyelsen her. Stillingen forutsetter at stipendiaten tas opp ved Ph.d.-programmet ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet. Studiet legger til rette for både disiplinforankret og tverrvitenskapelig forskning. Les mer om studiet her

Ønsker du å få tilsendt spørreundersøkelsen og/eller mer informasjon om Ungdata junior undersøkelsen, kontakt Nadia Vaagan på nadianag@oslomet.no.

Kvalifikasjoner og vilkår

Du må ha:

 • utdanning på hovedfags-/ mastergradsnivå innenfor samfunnsvitenskapelige fagområder med minimumskarakter B.
 • kvantitativ metodekompetanse (med minimumskarakteren B).
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og/eller svensk eller dansk, samt engelsk.

 

Ønskede egenskaper 

Vi ser etter deg som har interesse for barne- og ungdomsforskning og som har erfaring med kvantitative analyser i eget arbeid. Videre er det viktig for oss at du kan jobbe selvstendig og har gode gjennomførings- og samarbeidsevner.

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig videreutvikling i et etablert forskningsmiljø
 • et inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

 

Nærmere opplysninger 

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Forskningsleder, Mira Sletten, epost: masle@oslomet.no eller tlf. 402 26 973

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54 p.t. kr. 482 200,- brutto per år. Til fratrekk går 2% til Statens pensjonskasse. For svært kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen,” logg inn og søk stillingen”.

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • CV, vitnemål og attester
 • Eventuell liste over vitenskapelige publikasjoner
 • Inntil fem publikasjoner du ønsker vurdert, herunder masteroppgave

I henhold til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat kan stillingen ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt i stipendiatstilling eller har oppnådd tilsvarende kompetanse.

Søknad

Søknaden må inneholde en begrunnelse for hvorfor du søker stillingen og hva som gjør at du er spesielt godt egnet for å kunne gjennomføre dette Ph.d.-arbeidet. Du må i tillegg legge ved en skisse med forslag til problemstilling for Ph.d.-prosjektet, der du også reflekterer over relevant teori og metode (maks. 3 sider). Det er et krav at prosjektet gjør bruk av data fra Ungdata junior-undersøkelsen, evt. i kombinasjon med andre datakilder.

 • Vitnemål og karakterutskrift må inneholde ECTS-skala (A-F / bestått/ikke bestått).
 • Utenlandske vitnemål må være oversatt til engelsk.
 • Oversettelser må være autorisert.
 • Utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev må vedlegges.

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn Kr 482 200
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 21/00348
Kontakt
 • Mira Sletten, 402 26 973
Publisert 14.01.2021
Søknadsfrist 11.02.2021

Tillbaka till lediga jobb