Fakultet for helsevitenskap (HV), Fakultetsadministrasjonen HV, Seksjon for FoU

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Vil du være en del av teamet som leverer forskningsstøtte på Fakultet for helsevitenskap?

Seksjon for forskning og utvikling (FoU) ved Fakultet for helsevitenskap (HV)har ledig en fast 100 % stilling som seniorrådgiver innen forskningsadministrasjon med spesiell vekt på ekstern finansiering.

Vi søker etter en kunnskapsrik og entusiastisk medarbeider med stor arbeidskapasitet som kan bidra til vår satsning på å levere solid forskningsstøtte innen et område i stor utvikling.

Fakultet for helsevitenskap har en stor og omfattende forskningsaktivitet innen fakultetets fagområder, med en økning i antall søknader og eksternfinansierte prosjekter de senere årene. Fakultetet har ambisjoner om å øke dette ytterligere og ønsker å løfte flere av våre forskningsmiljøer slik at de er i posisjon til å få tilslag på eksterne midler. I tillegg har seksjonen nylig fått ansvar for å følge opp søknader om ekstern finansiering også innen internasjonalisering og styrking av kvalitet i utdanning. Den som ansettes vil understøtte dette arbeidet, både gjennom informasjon og kompetansehevende tiltak for vitenskapelig ansatte og ledere, gjennom å bistå vitenskapelig ansatte i søknadsprosessen og gjennom utvikling og oppfølging av strategiske satsninger på området.

Stillingen inngår i fakultetets forskningsseksjon som består av seks personer. Arbeidet vil innebære tett samarbeid med fakultetets forskningsgrupper og faglige ansatte i tillegg til prodekan for FoU, institutt- og studieledere samt andre administrative enheter ved universitetet. Stillingens nærmeste overordnede vil være seksjonssjef for FoU.

Arbeidsoppgaver

 • veilede og bistå vitenskapelig ansatte i søknader om ekstern finansiering
 • holde oversikt over og informere fagmiljøene om relevante utlysninger
 • bidra til kompetanseheving på området gjennom bl.a. kurs og presentasjoner
 • bistå forskere i oppstartsfase og drift av eksternfinansierte forskningsprosjekter, inkludert inngåelse av kontrakter og spørsmål om personvern og datalagring
 • bistå ved oppfølging av fakultetets strategiske satsninger
 • utrednings- og analysearbeid knyttet til forskning og publisering
 • andre forskningsadministrative oppgaver inkludert veiledning og kvalitetssikring av registrering i Cristin

Du må ha følgende kvalifikasjoner:

 • utdanning på doktorgradsnivå
 • solid erfaring med rådgivning og støtte for søknader om ekstern forskningsfinansiering til NFR og/eller EU
 • god kjennskap til forskningssystemet i Norge
 • svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk

Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i et skandinavisk språk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Det er en fordel om du også har

 • erfaring fra arbeid i kunnskapsorganisasjoner
 • kjennskap til fakultetets fagfelt
 • kjennskap til administrative systemer
 • kjennskap til relevant lovverk for helseforskning som helseforskningsloven og personopplysningsloven
 • kjennskap til relevante finansieringskilder innen internasjonalisering og styrking av kvalitet i utdanning

Vi ønsker deg som

 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • har stor arbeidskapasitet, evne til å ta initiativ og jobbe selvstendig
 • har interesse for å videreutvikle egen kompetanse og bidra til andres kompetanseutvikling
 • er strukturert, effektiv og resultatorientert
 • er positiv og bidrar til et godt arbeidsmiljø og -fellesskap


Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby

 • et inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø
 • en selvstendig og utfordrende stilling
 • en arbeidsplass i utvikling
 • fleksibel arbeidstid
 • gode velferdsordninger og låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse

Andre opplysninger

Stillingen lønnes iht. hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1364 som seniorrådgiver, lønnstrinn 60-74, dvs. kr. 535.200 – 694.400 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Mona Kolstø Otnæss, seksjonssjef FoU, tlf. 67 23 61 67/ 40 86 18 46,
  e-post: Mona-Kolsto.Otnass@oslomet.no

For spørsmål om søknadsprosessen, ta kontakt turi.tysseland@oslomet.no

Vil du søke på stillingen må du søke via vårt elektroniske rekrutteringssystem og søknadsbrev, CV, attester og alle sider av vitnemål må lastes opp. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk, og oversettelser må være autorisert. Vi vil be om at du fremviser originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Søknadsfrist: 24.1.21
Ref: 20/11923

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Snarest mulig
Lønn kr. 535.200 – 694.400 per år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/11923
Kontakt
 • Mona Kolstø Otnæss, tlf. 67 23 61 67/ 40 86 18 46
Publisert 04.01.2021
Søknadsfrist 24.01.2021

Tillbaka till lediga jobb