Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST)

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST) har ledende fagmiljøer innen mangfold, tolking, global utvikling og internasjonal utdanning, og virksomheten kjennetegnes av utstrakt internasjonalt samarbeid. Instituttet tilbyr bachelorutdanning i utviklingsstudier, tolking og tegnspråk, samt masterutdanning i internasjonal utdanning og utvikling. Instituttet tilbyr også en rekke videreutdanninger innen mangfoldsstudier.

Stipendiat i mangfoldsstudier

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier har ledig en åremålsstilling som stipendiat tilknyttet forskningsfeltet mangfoldsstudier ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning (IST). Stipendiaten vil være tilknyttet forskningsgruppen Mangfoldsstudier i profesjon og samfunn ved Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning. De overordnede målsettingene for forskningsgruppen er å bidra både til økt empirisk kunnskap og til teoriutvikling innenfor feltet mangfoldsstudier.

Mangfoldsstudier defineres bredt, men forskningsgruppen er primært interessert i prosjekter med en solid empirisk forankring, og med tematisk fokus på de politiske sidene ved religiøst mangfold, i Norge eller i andre deler av verden. Det åpnes for prosjekter som bruker samfunnsvitenskapelige og/eller historiske metoder og perspektiver. God forståelse av forskningsmetode vil bli vektlagt.

Stipendiatstillingen finansieres som 100 % stilling i tre år, og har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stillingen er ledig fra 01.09.2021.

Søknadsprosess

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som legges ved søknaden etter malen som finnes her. Prosjektbeskrivelsen må være skrevet på engelsk eller et skandinavisk språk. Interesserte søkere bes henvende seg til kontaktpersonen på prosjektet for å få utfyllende informasjon om prosjektet og innspill til prosjektbeskrivelsen.

Kvalifikasjoner og vilkår

• Det er krav om fullført hovedfag/mastergrad (tilsvarende 120 studiepoeng) med bokstavkarakter B eller bedre, og med faglig bakgrunn innen utdanningsvitenskap, lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, utviklingsstudier eller annen utdanning på tilsvarende nivå. Mer informasjon finnes her. Søkere med utenlandsk utdanning må levere bekreftede vitnemål på engelsk, og utdanningen må være dokumentert godkjent av NOKUT.
• Søkere uten bokstavkarakterer fra tidligere studium skal kunne dokumentere tilsvarende godt faglig grunnlag.
• Opptak til ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat.
• Den som ansettes, må ha meget gode muntlige og skriftlige engelskkunnskaper.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

• prosjektbeskrivelsens vitenskapelige kvalitet, herunder originalitet og potensiale
• prosjektets gjennomførbarhet innen normert tid (tre år)
• prosjektbeskrivelsens relevans for forskningsgruppen (jfr. beskrivelse ovenfor)
• erfaring fra tidligere forskningsaktiviteter og prosjektdeltakelse
• vedlagte vitenskapelige arbeider
• erfaring fra tidligere forskningsaktiviteter og prosjektdeltakelse
• erfaring fra undervisning på høyskole- eller universitetsnivå vil kunne telle positivt
• personlige egenskaper

Ønskede egenskaper:

• motivasjon og potensial for forskning innen fag- og profesjonsfeltet
• personlige kvaliteter som blant annet viser fullføringsevne
• evne til å arbeide både selvstendig og i fellesskap med andre forskere, samt være nytenkende og kreativ
• evne til å arbeide strukturert
• stor arbeidskapasitet

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring.

Vi tilbyr:

• en spennende jobbmulighet på Norges tredje største universitet
• tilgang til faglig utvikling i et ambisiøst og aktivt fagmiljø
• deltakelse i etablert doktorgradsprogram og forskergruppe der prosjektet tilhører
• gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
• gode velferdsordninger


Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:
• Professor Torkel Brekke, torkelbr@oslomet.no (mobil 98 82 98 09)
• Instituttleder Hilde Arntsen, hiarnt@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54, kr 482 200,- per år.

Søk elektronisk på stillingen ved å benytte knappen «Søk på stilling».


Sakkyndig komité

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Følgende dokumenter må lastes opp i søknaden:

• søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
• prosjektbeskrivelse på maksimum 10 sider (Prosjektbeskrivelsen må være skrevet på engelsk eller et skandinavisk språk.)
• hovedoppgave eller masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som skal vurderes av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner

Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og originaler må fremvises ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter slik at alle kandidater skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.


Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt hbakkeli@oslomet.no

Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 1. september 2021
Lønn NOK 482 200,- per år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/09506
Kontakt
  • Heidi Hertzberg Wold, 67235994
Publisert 21.12.2020
Søknadsfrist 08.02.2021

Tillbaka till lediga jobb