Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for maskin, elektronikk og kjemi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) tilbyr høyere utdanning og forskning og utviklingsaktiviteter (FoU) innen tekniske fag, samt kunst og designfag. Fakultetet har om lag 3000 studenter og 280 ansatte og har campus både i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller i Akershus.

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) er et av fem institutter ved TKD. Instituttet tilbyr tre bachelorprogrammer og et masterprogram, i tillegg til forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU). Instituttet har om lag 35 ansatte, 10 ph.d.-studenter og 450 studenter.

MEK har en ledig stilling som førsteamanuensis i elektronikk. Stillingen innebærer undervisning og forskning innen analog elektronikk, digital elektronikk (digital logikk, mikrokontrollere, FPGA) og innebygde systemer, fortrinnsvis for medisinske applikasjoner.

Vi ser etter en kandidat med talent og lidenskap for undervisning, forskning og innovasjon. Kandidaten forventes å ha gjennomført forskning innen elektronikk. Forskningen bør gjenspeiles i en omfattende publikasjonsliste i tidsskrifter og konferanser. Erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid i eller i nært samarbeid med industrien er en fordel.

Kandidaten forventes å aktivt styrke og forme det faglige miljøet og forskningsarbeidet ved instituttet og universitetet som helhet. Dette innebærer arbeid på tvers av institutter ved TKD, samt samarbeid med andre fakulteter ved OsloMet.

Kandidaten forventes å initiere og sikre ekstern finansiering til ny forskningsvirksomhet. Tidligere erfaringer med å søke og sikre ekstern finansiering (for eksempel fra Norges forskningsråd og/eller EU) vurderes positivt for denne stillingen.

Oppgaver og ansvar 

 • Planlegge, utvikle og undervise emner på ph.d.-, master- og bachelornivå.
 • Initiere og lede søknader om ekstern finansiering for forskning innen elektronikk og relaterte felt. 
 • Initiere og drive forskning innen elektronikk, samt tilrettelegge for finansiering og rekruttering av ph.d.-kandidater. 
 • Aktivt bidra til utvikling av høy kvalitet i utdanning ved MEK og OsloMet som helhet. 
 • Formidle forskningsresultater for både et faglig og et bredere publikum. 
 • Utføre administrative oppgaver knyttet til utdannings-, forsknings- og innovasjonsaktiviteter.

Kvalifikasjoner 

De nødvendige kvalifikasjonene for stillingen er som følger:

 • Ph.d.i elektronikk, medisinsk teknologi, medisinsk elektronikk eller et relaterte fagfelt.
 • Akademisk fortreffelighet og dokumentert forskningsarbeid av høy kvalitet innenfor ett eller flere av følgende felt: innebygde systemer, analog og digital elektronisk systemdesign, fortrinnsvis for medisinske applikasjoner.  
 • Erfaring med å initiere og administrere forskningsprosjekter. 
 • Erfaring i tverrfaglig forskning på internasjonalt nivå.  
 • Erfaring fra undervisning og veiledning i høyere utdanning. 
 • Erfaring med å samarbeide med, eller direkte erfaring fra, bransjen.
 • Meget gode ferdigheter i engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2. 

Kandidater som ikke har relevant pedagogisk utdanning på ansettelsestiden må forplikte seg til å fullføre OsloMets program for grunnleggende pedagogisk kompetanse (15 studiepoeng), eller tilsvarende, innen to år.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Ønskede ferdigheter

Det legges også vekt på følgende ferdigheter, kompetanse og erfaring:

 • Akademisk fortreffelighet og dokumentert forskningsarbeid av høy kvalitet innen ett eller flere av følgende felt: nevroteknikk og rehabilitering, inkludert anvendt elektronikk og instrumentering anvendelse av innebygde systemer ved bruk av programmerbare logiske kretser (FPGA) design og anvendelse av høyhastighets analoge eller digitale kretser.
 • Erfaring med å søke og sikre ekstern finansiering (for eksempel fra Norges forskningsråd og/eller EU).
 • Evne til å motivere og inspirere studenter og kolleger.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter.
 • Nysgjerrighet og en iver etter å utvikle seg som faglig leder.
 • Fleksibilitet og evne til å tilpasse undervisning og forskning til behovene til OsloMet og instituttet, herunder tverrfaglig samarbeid.
 • Pedagogisk utdanning og motivasjon for å videreutvikle ferdigheter innen undervisning inkludert interesse for digitale og innovative pedagogiske verktøy og praksis.
 • Evne til å bygge nettverk, forskningsprosjekter og å tenke nytt og innovativt.
 • Erfaring med, og interesse for teknologioverføring, innovasjon og patenter.

Det er viktig for OsloMet å reflektere befolkningen i vår region, og alle kvalifiserte kandidater er velkomne til å søke. Vi gjør en aktiv innsats for å videreutvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilpasse oss arbeidsplassen om nødvendig.

Sakkyndig vurdering

En komité vil vurdere søkere. Du må laste opp følgende dokumenter sammen med søknaden innen den endelige datoen for søknader:

 • CV (inkludert undervisnings- og veiledningserfaring).
 • Fullstendig liste over publikasjoner.
 • Kopier av vitnemål (herunder formell utdanning i pedagogikk, hvis aktuelt).
 • Opptil ti fulltekstvitenskapelige artikler, sendt sammen med en innholdsfortegnelse og en kort introduksjon som fremhever relevansen av hver artikkel til stillingens profil og en detaljert beskrivelse søkerens bidrag til artikkelen.
 • En tekst (opptil 2 sider) som beskriver kandidatens relevante pedagogiske erfaring og planer for pedagogisk aktivitet og utvikling i stillingen ("undervisningserklæring").
 • En tekst (opptil 3 sider) som beskriver kandidatens relevante forskning og planer for forskningsaktivitet i stillingen ("forskningsuttalelse"). Denne teksten bør inneholde en oversikt over eksisterende prosjekter og forskningssamarbeidspartnere.
 • En tekst (opptil 1 side) som beskriver kandidatens evne til å undervise følgende emne: digital og analog elektronikk og innebygde systemer.
 • Navn og kontaktinformasjon til minst tre referanser.
 • Annen relevant dokumentasjon.

Du må laste opp alle disse dokumentene. Originale dokumenter og gyldig pass må fremvises hvis du inviteres til et intervju. OsloMet utfører dokumentinspeksjoner for å gi deg som kandidat en skikkelig evaluering og sikre rettferdig konkurranse.

Hvis du har dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kan du kontakte HRTKD@oslomet.no

Vær oppmerksom på at ufullstendige søknader ikke vil bli vurdert.

Vi kan tilby deg

 • en spennende jobbmulighet ved Norges tredje største og mest urbane universitet.
 • mulighet til å være en del av et dynamisk fagmiljø og unikt akademisk nettverk.
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse.
 • gode velferdsordninger for ansatte.
 • gratis norskkurs til søker og deres partner, og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport.
 • arbeidssted i Oslo sentrum.

Annen informasjon

Hvis du ønsker mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt:

 • Instituttleder Astrid Oust Janbu, e-post astridj@oslomet.no, tlf. +47 91 51 43 26.

Stillingen lønnes i henhold til hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i: stillingskode 1011 førsteamanuensis 535 200-694 400. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2% av lønnen til Statens pensjonskasse.

Som ansatt ved OsloMet må du alltid følge de endringene som utviklingen i faget krever og de organisatoriske endringene som er vedtatt.

Den valgte kandidaten, etter å ha godkjent stillingen, må bo på et sted slik at han /henne kan være fysisk til stede på og tilgjengelig for avdelingen.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:           15.02.21

Ref:                        20/11635

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.08.21
Lønn NOK 535 200-694 400
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/11635
Publisert 17.12.2020
Søknadsfrist 15.02.2021

Tillbaka till lediga jobb