Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for maskin, elektronikk og kjemi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) tilbyr høyere utdanning og forskning og utviklingsaktiviteter (FoU) innen tekniske fag og kunst og designfag. Fakultetet har om lag 3000 studenter og 280 ansatte og har campus både i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller i Akershus.

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi (MEK) er et av fem institutter ved TKD. Instituttet tilbyr tre bachelorprogrammer og ett masterprogram, i tillegg til forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 35 ansatte, 10 ph.d.-studenter og 450 studenter.

MEK har en ledig stilling som førsteamanuensis i marin robotikk. Stillingen innebærer undervisning i grunnleggende robotikkemner på bachelornivå og avanserte robotikkemner på master- og ph.d.-nivå. Stillingen innebærer også forskning på ett eller flere av følgende områder av marin robotikk: utvikling av innovative marine robotfartøyer og systemer, undervannskommunikasjon ved hjelp av optikk/akustikk, energioppfangingsløsninger for små marine systemer, undervanns Simultaneous Localization and Mapping (SLAM), undervannsintervensjon og manipulasjon, og maskinsyn for undervannsrobotsystemer. 

Vi ser etter en kandidat med talent og lidenskap for undervisning, forskning og innovasjon. Kandidaten forventes å ha gjennomført omfattende forskning innen marin robotikk. Forskningen bør gjenspeiles i en lang publikasjonsliste i tidsskrifter og konferanser. Erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid i eller i nært samarbeid med industrien er en fordel.

Kandidaten forventes å aktivt styrke og forme det faglige miljøet og forskningsarbeidet ved instituttet og universitetet som helhet. Dette innebærer arbeid på tvers av institutter ved TKD, samt samarbeid med andre fakulteter ved OsloMet. Det forventes at kandidaten tar initiativ til å søke om og sikre ekstern finansiering av forskningsvirksomhet. Tidligere erfaringer med å søke om og sikre ekstern finansiering (for eksempel fra Norges forskningsråd og/eller EU) vurderes positivt for denne stillingen.

Oppgaver og ansvar

 • Planlegge, utvikle og undervise emner på bachelor-, master- og p.h.d.-nivå.
 • Initiere og lede søknader om ekstern finansiering av forskning innen marin robotikk og relaterte fagfelt.
 • Initiere og drive forskning innen marin robotikk, samt tilrettelegge for finansiering og rekruttering av ph.d.-kandidater.
 • Aktivt bidra til utvikling av utdanning av høy kvalitet ved MEK og OsloMet som helhet.
 • Formidle forskningsresultater for både et faglig og et bredere publikum.
 • Utføre administrative oppgaver knyttet til utdannings-, forsknings- og innovasjonsaktiviteter.

Kvalifikasjoner

De nødvendige kvalifikasjonene for stillingen er som følger:

 • PhD i robotikk, elektronikk, mekanikk, mekatronikk, teknisk kybernetikk, eller relaterte felt.
 • Fremragende akademisk og dokumentert forskningsarbeid innenfor ett eller flere av følgende fagfelt:
  • Utvikling av innovative marine fartøyer
  • Undervannskommunikasjon ved hjelp av optikk/akustikk
  • Energioppfangingsløsninger for små marine systemer
  • Undervanns Simultaneous Localization and Mapping (SLAM)
  • Adaptiv havutforskning og prøvetaking
  • Undervannsintervensjon og manipulasjon
  • Maskinsyn for undervannsrobotsystemer
 • Erfaring med å initiere og administrere forskningsprosjekter.
 • Erfaring fra internasjonal forskning.
 • Erfaring med undervisning og veiledning i høyere utdanning.
 • Erfaring i å samarbeide med, eller direkte erfaring fra, industrien.
 • Meget gode ferdigheter i engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2. 

Kandidater som ikke har relevant utdanning på ansettelsestidspunktet, må forplikte seg til å fullføre OsloMets program for grunnleggende pedagogisk kompetanse (15 studiepoeng) eller tilsvarende innen to år.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Ønskede ferdigheter

I tillegg til kvalifikasjoner (listet over), vil følgende vurderes positivt:

 • Erfaring med organisering og deltakelse på felteksperimenter med marine robotsystemer.
 • Kunnskap og erfaring i følgende:
  • ROS / ROS2, Gazebo, industrielle robotarmer
  • Innebygde systemer
  • Programvareutvikling ved hjelp av Python / C / C++
  • Prototyping og produktutvikling
 • Erfaring med å søke og sikre ekstern finansiering (for eksempel fra Norges forskningsråd og/eller EU).
 • Evnen til å motivere og inspirere studenter og kolleger.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter.
 • Nysgjerrighet og iver etter å utvikle seg som faglig leder.
 • Fleksibilitet og evne til å tilpasse undervisning og forskning til behovene til instituttet og OsloMet, herunder tverrfaglig samarbeid.
 • Pedagogisk utdanning og motivasjon for å videreutvikle ferdigheter innen undervisning, inkludert interesse for digitale og innovative pedagogiske verktøy og praksis.
 • Evne til å bygge nettverk, forskningsprosjekter og å tenke nytt og innovativt.
 • Erfaring med, og interesse for teknologioverføring, innovasjon og patenter.

Det er viktig for OsloMet å reflektere befolkningen i vår region, og alle kvalifiserte kandidater er velkomne til å søke. Vi gjør en aktiv innsats for å videreutvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilpasse arbeidsplassen om nødvendig.

Sakkyndig vurdering

En sakkyndig komité vil vurdere søkerne. Du må laste opp følgende dokumenter sammen med søknaden innen søknadsfristen:

 • CV (inkludert undervisnings- og veiledningserfaring).
 • Fullstendig liste over publikasjoner.
 • Kopier av vitnemål (herunder formell utdanning i pedagogikk, hvis aktuelt).
 • Kopi av PhD-avhandlingen i pdf-format.
 • Opptil ti fulltekst vitenskapelige artikler, sendt sammen med en innholdsfortegnelse og en kort introduksjon som fremhever relevansen av hver artikkel til stillingens profil og en detaljert beskrivelse søkerens bidrag til artikkelen.
 • En tekst (opptil 2 sider) som beskriver kandidatens relevante pedagogiske erfaring og planer for pedagogisk aktivitet og utvikling i stillingen ("undervisningserklæring").
 • En tekst (opptil 3 sider) som beskriver kandidatens relevante forskning og planer for forskningsaktivitet i stillingen ("forskningsuttalelse"). Denne teksten bør inneholde en oversikt over eksisterende prosjekter og forskningssamarbeidspartnere.
 • Navn og kontaktinformasjon til minst tre referanser.
 • Annen relevant dokumentasjon.

Originale dokumenter og gyldig pass må fremvises hvis du inviteres til et intervju. OsloMet utfører dokumentinspeksjoner for å gi deg som kandidat en skikkelig evaluering og sikre rettferdig konkurranse.

Hvis du har dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kan du kontakte HRTKD@oslomet.no.

Vær oppmerksom på at ufullstendige søknader ikke vil bli vurdert.

Vi kan tilby deg

 • en spennende jobbmulighet ved Norges tredje største og mest urbane universitet.
 • mulighet til å være en del av et dynamisk fagmiljø og unikt akademisk nettverk.
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse.
 • gode velferdsordninger for ansatte.
 • gratis norskkurs og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport.
 • arbeidssted i Oslo sentrum.

Annen informasjon

Hvis du ønsker mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt:

 • Instituttleder Astrid Oust Janbu, e-post astridj@oslomet.no, tlf. +4791514326.

Stillingen lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011 førsteamanuensis NOK 535 200-694 400. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2% av lønnen til Statens pensjonskasse.

Som ansatt ved OsloMet må du alltid følge de endringene som utviklingen i faget krever og de organisatoriske endringene som er vedtatt.

Den kandidaten som ansettes må, etter oppstart, bo på et sted slik at han /henne kan være fysisk til stede på og tilgjengelig for instituttet.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:           08.03.21

Ref:                         20/11634

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse 01.08.21
Lønn NOK 535 200-694 400
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/11634
Publisert 19.01.2021
Søknadsfrist 08.03.2021

Tillbaka till lediga jobb