Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Institutt for bygg og energiteknikk

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Institutt for bygg- og energiteknikk tilbyr bachelorprogrammer og masterprogrammer i teknologifag, og har tillegg et doktorgradsprogram, samt forsknings- og utviklingsaktiviteter. Instituttet har om lag 60 ansatte og 850 studenter.

Institutt for bygg- og energiteknikk vokser og har en ledig fast stilling som førsteamanuensis i ingeniørfag. Denne stillingen vil fokusere på installasjoner i bygg (VVS, energidesign & inneklima), inkludert termodynamikk, varme- og massetransport. Vi søker en innovative, produktiv og kreativ kandidat, som evner å anvende sentrale begreper og metoder fra energi og miljø i bygg på forskjellige skalaer, både i forskning og undervisning.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • undervisning og veiledning av studenter på bachelor- og masternivå innen VVS, inneklima og energispørsmål, inkludert anvendt termodynamikk, varme- og massetransport
 • utvikle kurs i fagfeltet
 • delta i FoU aktiviteter inkludert søknader om finansiering, forsking, publisering av kommunikasjon av resultater
 • styrke det faglige og forskningsarbeidet innen energi og miljø i bygg og nært beslektede felt
 • aktivt bidra med utvikling av utdanning av høy kvalitet
 • bidra aktivt til utviklingen av instituttet
 • kandidaten forventes å være involvert i universitetets forskingsmiljø
 • ta initiativ til og videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • utføre administrative oppgaver relatert til utdannings-, forsknings- og innovasjonsaktiviteter

 

Kvalifikasjonskrav:

 

 • PhD i ingeniørfag, fortrinnsvis med erfaring innen et eller flere av følgende fagområder:
 •  VVS-teknikk,
  • inneklima,
  • energisimulering av bygninger,
  • anvendt termodynamikk, varme- og massetransport.
 • dokumentert forskningsarbeid og publikasjoner innen energi og miljø i bygg eller nært beslektede felt
 • erfaring med undervisning og veiledning universitets- og høyskolenivå
 • Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.
 • Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2. Det kreves også god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk.

 

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Kriterier for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse fremgår av OsloMets retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

 

Ved vurdering av søkerne vil vi legge vekt på:

 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. Vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene vil bli vektlagt.
 • erfaring med forskningsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • fleksibilitet og evne til å tilpasse undervisning og forskning til behovene til OsloMet og instituttet, inkludert tverrfaglig samarbeid
 • pedagogiske evner og undervisningserfaring, samt evne til å motivere og inspirere studenter og kollegaer
 • evne til å anvende kunnskap fra ulike fagområder som bygningstjenester og energispørsmål (spesielt termodynamikk, varme- og massetransport), ingeniørvitenskap og kombinere dette inn i nye fagområder
 • evne til å kombinere teoretiske og praktiske problemstillinger og evne til å vise nytenkning og innovasjon

 

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 

 • CV (inkludert lærings- og veiledningserfaring og navn og kontaktinformasjon for minst tre referanser)
 • komplett liste over publikasjoner
 • kopier av attester / vitnemål (inkludert formell utdanning i pedagogikk, hvis aktuelt)
 • opptil ti vitenskapelige artikler i fulltekst, levert sammen med en innholdsfortegnelse og en kort introduksjon som belyser relevansen av hver artikkel for stillingen og en detaljert beskrivelse av bidraget til artikkelen fra søkeren
 • faglige dokumenter inkludert doktorgradsavhandlingen
 • en tekst (inntil 2 sider) som skisserer kandidatens relevante pedagogiske erfaring og planer for pedagogisk aktivitet og utvikling i stillingen
 • en tekst (inntil 2 sider) som beskriver kandidatens relevante forskning og planer for forskningsaktivitet i stillingen. Denne oversikten skal inneholde en oversikt over eksisterende prosjekter og forskningssamarbeid
 • annen relevant dokumentasjon

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen.

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles.  Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt hilde.tverseth@oslomet.no

 

Vil tilbyr:

 

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • kontakt med mangfoldig studentgruppe
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

 

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1011førsteamanuensis, lønnstrinn 60 – 74 , dvs. kroner 535 200 – 694 400 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

 

Andre opplysninger

 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 

 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”logg inn og søk stillingen”.

 

Søknadsfrist:              20.01.2021

Ref. no:                      20/10601      

 

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Lønn NOK 535 200 – 694 400 pr. år.
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/10601
Kontakt
 • Hallgrim Hjelmbrekke, +4767236220
 • Peter Schild, +47 415 11 285
Publisert 23.11.2020
Søknadsfrist 20.01.2021

Tillbaka till lediga jobb