Divisjon for organisasjon og virksomhetsstyring, Avdeling for økonomi

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Spennende vikariat som senior controller 

Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring har ansvar for å tilrettelegge for universitetets plan- og styringsprosesser, langtidsplan og budsjett, tertial- og årsrapportering, økonomisk oppfølging av den totale virksomheten, risikostyring, saksbehandling for styret og andre oppgaver knyttet til styringsprosessene. Seksjonen har systemansvar for OsloMets virksomhetsstyringssystem.  

Seksjonen leter etter en erfaren controller som er klar for å ta fatt på arbeid med økonomiske analyser og være en god rådgiver i økonomispørsmål for både fakulteter, sentre, avdelinger i fellesadministrasjonen så vel som universitetets toppledelse. 

Vi har behov for vikar i 100% stilling i ett år med oppstart så snart som mulig.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være 

 • oppgaver knyttet til plan- og budsjettprosessen 
 • økonomisk oppfølging og rapportering 
 • analyser og beregninger herunder utarbeide kalkyler og business case  
 • saksbehandlingsoppgaver 

Vi søker deg som har 

 • relevant universitets- eller høyskoleutdanning, minimum mastergrad. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • 3-5 års relevant erfaring fra tilsvarende rolle, revisjon og/eller business controlling
 • erfaring med å utarbeide og presentere analyser, både skriftlig og muntlig
 • meget god forretningsforståelse og generelt god økonomikompetanse 
 • meget gode ferdigheter i Excel 
 • gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig 

Vi ønsker deg som  

 • har evne til å forklare økonomisk tilstand og sammenhenger på en enkel og pedagogisk måte 
 • er nøyaktig, strukturert og har høy gjennomføringsevne, fordi du må kunne håndtere at du har mange oppgaver, ofte med korte frister i en hektisk hverdag 
 • er lærevillig, initiativrik og ansvarsfull, fordi vi i stor grad jobber med frihet under ansvar, deler kompetanse og tar selvstendig ansvar for eget kompetansebehov 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. 

Vi kan tilby deg 

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet 
 • muligheter for å påvirke den faglige utviklingen innen økonomisk analyse ved OsloMet - storbyuniversitetet  
 • et hyggelig arbeidsmiljø med kollegaer med høy kompetanse som heier hverandre frem 
 • pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse (ikke lån for midlertidige stillinger) 
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger 

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. 

Andre opplysninger  

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte: 

 • fungerende seksjonssjef Kent Grødemkentgr@oslomet.notlf48 14 89 35 
 • økonomidirektør Line Haugen, linhau@oslomet.no, tlf: 91 54 86 30 

Stillingen lønnes etter Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i 1364 seniorrådgiver i lønnstrinn 60 - 74 det vil si kroner 532 300 – 691 400 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk. 

Søknadsfrist:          7 desember, 2020

Ref:                        20/10814

 

 

  

 

 

 

Ansettelsestype Vikariat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn 532 300 – 691 400
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/10814
Kontakt
 • Kent Grødem, 48 14 89 35 
 • Line Haugen, 91 54 86 30
Publisert 19.11.2020
Søknadsfrist 07.12.2020

Tillbaka till lediga jobb