Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI), Institutt for yrkesfaglærerutdanning

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har ca. 550 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Oslo og Akershus. Fakultetet består av fire institutter og Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO).

Fakultetet utdanner fremtidens lærere fra barnehage til og med videregående skole, i nært samarbeid med praksisfeltet. Fakultetet tilbyr ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning. I tillegg tilbyr fakultetet utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. Mangfold er en kjerneverdi for fakultetets virksomhet. Forsknings- og utviklingsarbeidet er profesjonsrettet, praksisnært og internasjonalt orientert.

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU) er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid i Norge, med en bred satsing på forskning og utvikling i nært samarbeid med arbeidslivet. Instituttet utdanner yrkesfaglærere og trafikklærere, tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, master i yrkespedagogikk og en rekke etter- og videreutdanninger. Kompetansesenteret for yrkesfag, som inngår i instituttet, har betydelig oppdragsvirksomhet.

Ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig en stilling som studieleder for perioden 01.01.21-31.12.25. Ansettelse skjer på åremål for en periode på fire år, med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to ganger fire år - totalt tolv år.

Arbeidsoppgaver og ansvar: 

Instituttet har i dag 4 studielederområder, og denne stillingen vil inngå i instituttets ledergruppe som for tiden består av 4 personer inklusive instituttleder. Totalt har instituttet 84 medarbeidere og ca. 1200 studenter som har sin hovedaktivitet på campus Kjeller. Les mer om instituttet her.

Ansvar og oppgaver for studieleder er beskrevet i egen stillingsbeskrivelse.  Studieleder rapporterer til instituttleder.

Studieleder har ansvar for delegert virksomhet innenfor eget studielederområde. Denne stillingen vil få ansvar for instituttets masterprogram i yrkespedagogikk og oppfølging av Kompetansesenter for yrkesfag. Dette innebærer ansvar for daglig drift og å følge opp og lede arbeidet med studiekvalitet, emne- og studieplanarbeid, evaluering og kvalitetsutvikling for sitt område. Som studieleder har du også ansvar for økonomioppfølging og personalansvar for 20-30 ansatte. Studieledere har i tillegg noen instituttovergripende ansvarsområder, for eksempel internasjonalt arbeid, samarbeid med praksisfeltet og digitalisering. 

Institutt for yrkesfaglærerutdanning er et institutt i utvikling og endring. I løpet av åremålsperioden kan det derfor bli endringer i arbeidsoppgaver i tråd med endringer i instituttets studieportefølje og ansvarsfordeling i ledergruppen, samt som følge av endringer i organisasjonen.

Kvalifikasjonskrav:

 • minimum mastergrad på relevant område
 • ledererfaring, fortrinnsvis fra undervisnings- og forskningsvirksomhet
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk samt engelsk

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • erfaring fra undervisning og FoU-virksomhet i høyere utdanning
 • innsikt i og kunnskap om fag- og yrkesopplæring og lærerutdanning
 • god kunnskap om skole- og universitetssektoren
 • god IKT-kompetanse
 • komplementær kompetanse til resten av ledergruppa 

Ønskede egenskaper:

 • motiverende og inkluderende lederstil
 • evne til å sikre et godt beslutningsgrunnlag, fatte en beslutning og være løsningsorientert
 • evne til å være framtidsrettet
 • evne til å samarbeide, motivere og bygge relasjoner
 • evne til å holde i en sak gjennom hele prosessen fra start til sluttføring

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i regionen. Vi arbeider aktivt med å utvikle OsloMet videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom det er behov for det. Alle kvalifiserte søkere ønskes velkommen, også søkere som har opplevd perioder i livet uten arbeid, utdanning eller opplæring. God kjønnsbalanse er et mål for universitetet i alle stillinger. På Institutt for yrkesfaglærerutdanning er kjønnsbalansen skjev. 33.3% av instituttets ansatte er menn og i utvidet ledergruppe er mannsandelen på under 30%. Kvalifiserte menn oppfordres derfor til å søke stillingen. 

Vi tilbyr:

 • en arbeidsplass i utvikling ved Norges tredje største universitet
 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt, mangfoldig, kreativt og inspirerende fagmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport 

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger: 

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Instituttleder Inger Lise Holen, iholen@oslomet.no

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1473 og tittel studieleder. Lønn fra lønnstrinn 73, kr 679 000,- til lønnstrinn 78, kr 765 100,- per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  

Vil du søke på stillingen, må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «logg inn og søk stillingen».

Ansettelsestype Åremålsstilling (4 år)
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Så snart som mulig
Lønn 679 000-765 100 per år
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Lillestrøm
Fylke Viken
Land Norge
Referansenummer 20/09865
Publisert 30.10.2020
Søknadsfrist 01.12.2020

Tillbaka till lediga jobb