Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Fakultetsadministrasjonen TKD, Seksjon for økonomi TKD

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Fakultetet tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) har om lag 3 000 studenter og om lag 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) tilbyr høyere utdanning innen tekniske fag, kunstfag og designfag, og har forsknings- og utviklingsaktiviteter innen disse fagfeltene. Fakultetet har om lag 3 000 studenter og 280 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller utenfor Lillestrøm.

Seksjon for økonomi ved fakultetet består av 7 medarbeidere, derav 2 prosjektøkonomer p.t. Vi jobber med budsjettering, analyser, rapportering, ekstern finansiering og videreutvikling av etter- og videreutdanning. Vi har også ansvar for store innkjøp i fakultetet.

Vil du være med å styrke prosjektøkonomteamet i fakultetet?

Fakultetet er i en rivende utvikling og er forventet å ekspandere de nærmeste årene. Ved vår Seksjon for økonomi har vi ledig en 100% førstekonsulent/rådgiverstilling. Viktige arbeidsoppgaver vil være økonomioppgaver knyttet til eksternt finansiert virksomhet og til oppbygging av etter- og videreutdanning.

Fakultetet har prosjekter finansiert av mange ulike kilder, blant annet Norsk Forskningsråd (NFR), EU, EØS, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU), Kompetanse Norge m.fl. Fokus på økt samarbeid med næringslivet er også ett av målene til fakultetet.

Stillingen rapporterer til seksjonssjef for økonomi.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • utarbeide, rapportere og følge opp budsjetter
 • analyser og beregninger
 • andre økonomioppgaver knyttet til ekstern virksomhet (eks. frikjøp, fakturabehandling)
 • veilede og gi økonomisk råd til ledere og prosjektledere
 • andre forefallende økonomioppgaver, også innenfor vanlig drift

Vi søker deg som har

 • utdanning på minimum bachelornivå. Manglende formell utdanning kan kompenseres med relevant erfaring.
 • erfaring fra offentlig virksomhet/utdanningsinstitusjon kan være en fordel
 • erfaring fra arbeid med økonomisystemer er ønskelig
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Vi ønsker deg som har

 • en utpreget serviceinnstilling
 • evne til å jobbe strukturert, analytisk, systematisk og er løsningsorientert
 • god evne til samarbeid og relasjonsbygging

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

 Vi kan tilby deg

 • en spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling
 • et godt faglig og sosialt miljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Susanne Skrimstad, seksjonssjef økonomi, 67 23 85 17
 • Nina Håheim, seniorrådgiver økonomi, 67 23 77 32

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1434 rådgiver, lønnstrinn 50-66, dvs. kroner 449.300 – 594.400 / stillingskode 1408 førstekonsulent, lønnstrinn 43-54, dvs. kr. 402.600 – 479.600. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn Etter statens lønnsregulativ
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20710081
Kontakt
 • Susanne Skrimstad, 67 23 85 17
 • Nina Håheim, 67237732
Publisert 30.10.2020
Søknadsfrist 22.11.2020

Tillbaka till lediga jobb