Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), Velferdsforskningsinstituttet NOVA

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på forskning om oppvekst, velferd, sosialpolitikk og eldre år.

Om stillingen 

NOVA har ledig en åremålsstilling over tre år som stipendiat. Den som tilsettes vil være ansatt ved Seksjon for ungdomsforskning ved NOVA og skal skrive en artikkelbasert ph.d.-avhandling i løpet av stipendiatperioden. Avhandlingsarbeidet skal bidra til kunnskap om aldersgruppa 10–12 år (ofte omtalt som «Tweens») og baseres på data fra spørreskjemaundersøkelsen Ungdata junior. Du kan lese mer om undersøkelsen her (http://www.ungdata.no/Ungdata-junior).

Vi søker et prosjekt som kan bidra til kunnskap som er relevant for introduksjonen av «folkehelse og livsmestring» som ett nytt tverrgående tema i den overordnede delen av læreplanen fra høsten 2020. Les mer om fagfornyelsen her (https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen). Stillingen forutsetter at stipendiaten tas opp ved ph.d.-programmet ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet.

Arbeidsområde 

Ungdata junior er en spørreskjemaundersøkelse til elever på 5.–7. trinn. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge de mest sentrale områdene i barns liv. Livskvalitet, helse, venner, skoletrivsel, fritidsaktiviteter og forhold til foreldre er noe av det barna blir spurt om. Aldersgruppa som deltar i undersøkelsen befinner seg i en fase der mange opplever store endringer fysisk og psykisk, samtidig skal de snart over i ungdomsskolen med et karakterbasert evalueringssystem og et tydeligere prestasjonsfokus. Forskning viser noen viktige kjønnsforskjeller i denne perioden. Dette gjelder prestasjonsforskjeller der jenter i snitt gjør det litt bedre enn gutter på tester i skolen. Parallelt ser vi kjønnsforskjeller i opplevd skolestress og bekymring knyttet til mestring og prestasjon (dokumenteres i Ungdata junior undersøkelsen). I denne alderen forholder jenter og gutter seg også litt ulikt til en del sentrale arenaer i fritiden - som organisert idrett, dataspilling og sosiale medier. Vi etterspør derfor et prosjekt som er egnet til å frembringe ny kunnskap om kjønnsforskjeller i subjektiv helse koblet til et eller flere av disse områdene. Metodisk skal prosjektet gjøre bruk av kvantitative analyser og data fra Ungdatajunior-undersøkelsen.

Ønsker du å få tilsendt spørreundersøkelsen og/eller mer informasjon om Ungdata junior undersøkelsen, kontakt Nadia Vaagan på nadianag@oslomet.no. 

Kvalifikasjoner og vilkår 

Du må ha:

 • utdanning på hovedfags-/ mastergradsnivå innenfor samfunnsvitenskapelige fagområder med minimumskarakter B
 • kvantitativ metodekompetanse (med minimumskarakteren B)
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og/eller svensk eller dansk, samt engelsk.

Ønskede egenskaper 

Vi ser etter deg som har interesse for- og kunnskap om barne- og ungdomsforskning og som har erfaring med kvantitative analyser i eget arbeid. Videre er det viktig for oss at du evner til selvstendig arbeid og gjennomføring og har gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig videreutvikling i et etablert forskningsmiljø
 • et inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Nærmere opplysninger 

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Forskningsleder, Mira Sletten, epost: masle@oslomet.no eller tlf. 402 26 973

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, lønnstrinn 54 p.t. kr. 482 200,- brutto per år. Til fratrekk går 2% til Statens pensjonskasse. For svært kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen,” logg inn og søk stillingen”.

Sakkyndig utvalg 

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • CV , vitnemål og attester
 • Eventuell liste over vitenskapelige publikasjoner
 • Inntil fem publikasjoner du ønsker vurdert, herunder masteroppgave

I henhold til Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat kan stillingen ikke besettes av personer som tidligere har vært ansatt i stipendiatstilling eller har oppnådd tilsvarende kompetanse.

Søknad 

Søknaden må inneholde en begrunnelse for hvorfor du søker stillingen og hva som gjør at du er spesielt godt egnet for å kunne gjennomføre dette ph.d.-arbeidet. I tillegg skal det vedlegges en prosjektbeskrivelse på maks 10 sider, inkl. referanser, skrevet på et nordisk språk eller engelsk, den skal ha en overordnet problemstilling og beskrivelse av teori og metode. Det er et krav at prosjektet gjør bruk av data fra Ungdata junior-undersøkelsen, evt. i kombinasjon med andre datakilder. Beskrivelsen av doktorgradsarbeidet må være på et faglig nivå som gjør det sannsynlig at prosjektet vil føre frem til en doktorgrad innen 3 år.

 • Vitnemål og karakterutskrift må inneholde ECTS-skala (A-F / bestått/ikke bestått.)
 • Utenlandske vitnemål må være oversatt til engelsk.
 • Oversettelser må være autorisert.
 • Utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev må vedlegges

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

 

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.Ansettelsestype Stipendiat
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn 482 200 ,-
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/09821
Kontakt
 • Mira Sletten, 402 26 973
Publisert 29.10.2020
Søknadsfrist 26.11.2020

Tillbaka till lediga jobb