Fakultet for helsevitenskap (HV), Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.Instituttet er tilknyttet Fakultet for helsevitenskap og har omlag 3000 studenter og 250 tilsatte. Instituttet har virksomhet på Kjeller, i Pilestredet og i Sandvika.

Har du et brennende ønske om å bidra til å utdanne fremtidens sykepleiere?

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, søker medarbeidere til tre vikariater i tredje studieår som universitetslektor/øvingslærer. Vikariatene er i utgangspunktet 100% stillinger, men lavere stillingsprosent kan også vurderes. Vikariatene har en varighet på ett år og det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Sykepleierutdanningen ved OsloMet søker engasjerte sykepleiere med et brennende ønske om å bidra til utviklingen av sykepleierutdanning. Vi oppfordrer deg til å søke hvis du er en sykepleier som er genuint interessert i sykepleie til pasienter i medisinsk og/eller kirurgisk avdeling og som ønsker å bidra til kvalitet i veiledning og undervisningsaktiviteter for studenter, spesielt i  andre og tredje studieår. Du må også kunne ta i bruk ulike digitale læringsressurser.

Dine arbeidsoppgaver vil være å

 • aktivt bidra til høy utdanningskvalitet for bachelorstudenter i sykepleie
 • undervise og veilede i studiegrupper og på ferdighetsenheten
 • veilede og følge opp studenter primært innen klinisk praksis i spesialisthelsetjenesten
 • utføre faglig-administrative oppgaver

Oppgaver innenfor kommunehelsetjenesten og andre områder ved utdanningen må kunne påregnes.

Vi søker deg som har 

 • bachelorutdanning i sykepleie
 • relevant klinisk erfaring, fortrinnsvis innen spesialisthelsetjenesten
 • erfaring med undervisning/veiledning på høgskole/universitet
 • gode språkkunnskaper i ett skandinavisk språk og engelsk, muntlig og skriftlig

Dersom det ikke melder seg søkere med universitetslektorkompetanse, kan det blir aktuelt å ansette i stilling som øvingslærer.

Det er en fordel at du har

 • helsefaglig master
 • erfaring med digitale læringsplattformer og metoder
 • dokumentert pedagogisk kompetanse

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen
Vi ønsker deg som

 • er tydelig, strukturert og løsningsorientert
 • har evne til å motivere og inspirere
 • har evne til å arbeide selvstendig
 • har gode samarbeidsevner
 • har gjennomføringsevne og endringsvilje

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • jobb ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling innen sykepleierfaget
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
 • en arbeidsplass i utvikling
 • en utdanning som er ny og i stadig endring

Stillingen lønnes iht. til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk som universitetslektor, kode 1009, lønn kr. 456 400-594 400 (ltr. 51-66) for universitetslektor, evt. som øvingslærer, lønn kr. 428 200-532 300 (ltr. 47-60). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger
Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Studieleder Anne Dreyer; epost: Anne.Dreyer@oslomet.no,
  telefon +47 67 23 50 90
 • For spørsmål av administrativ karakter kontakt Sofie Rabo Carlsen på soca@oslomet.no

Søknadsprosessen

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «logg inn og søk stillingen».

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

 

Søknadsfrist: 01.11.20

Ref.: 20/09334

Ansettelsestype Vikariat
Arbeidstid Heltid/Deltid
Tiltredelse Snarlig
Lønn Kr 456 400-594 400/ Kr 428 200-532 300
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang Opptil 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/09334
Kontakt
 • Anne Dreyer, +47 67 23 50 90
Publisert 16.10.2020
Søknadsfrist 10.11.2020

Tillbaka till lediga jobb