Divisjon for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling

OsloMet –  storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Prosjektleder for Innovasjonsdistrikt sentrum

Vil du være med å sette agendaen for utvikling av kunnskapshovedstaden Oslo? Vi søker en prosjektleder i nyopprettet stilling for prosjektet Innovasjonsdistrikt sentrum i en 100% stilling for 2 år.  

For å bidra til å styrke innovasjonsevnen i Oslo, etablerer OsloMet og Oslo kommune nå et prosjekt med målsetning om å utvikle Innovasjonsdistrikt sentrum. Etablering av innovasjonsdistrikter er en oppfølging av Campus Oslo - Strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden, som ble vedtatt av Oslo bystyre i februar 2019.  Et hovedgrep i strategien er å se by-, kunnskaps-, og næringsutvikling i tett sammenheng. Arbeidet med Innovasjonsdistrikt sentrum skal styrke fokuset på innovasjon og entreprenørskap blant aktørene, og bidra til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i et fremtidsrettet og bærekraftig næringsliv.
OsloMet er vertsinstitusjon for sekretariatet og lyser nå ut en stilling som leder av prosjektet, som skal føre til etableringen av Innovasjonsdistrikt sentrum. En sentral ambisjon er å mobilisere innovasjonsaktørene i området og øke samhandling på tvers av kunnskapsmiljøer, næringsliv, offentlig sektor, entreprenører og private investorer. Prosjektleder skal koordinere utviklingsarbeidet og bidra til å etablere et sekretariat. Stillingen vil ha sitt ansettelsesforhold hos OsloMet. Det vil bli etablert en styringsgruppe med representanter fra ulike deler av innovasjonsøkosystemet. Prosjektleder vil rapportere til denne styringsgruppen.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • utvikle og lede sekretariatet til Innovasjonsdistrikt sentrum
 • utvikle og implementere en omforent strategi og handlingsplan i samspill med nøkkelaktører i området, for å sikre helhetlig utvikling av Innovasjonsdistrikt sentrum
 • identifisere faktorer som hindrer entreprenøriell utvikling i Oslo, og foreslå hvordan disse kan motvirkes
 • utvikle innovasjonsdistriktet som test- og demonstrasjonsarena for nye løsninger og ny næring
 • tiltrekke bedrifter og investeringer til området
 • bidra til kommunikasjons- og profileringsarbeid

Vi søker deg som har

 • relevant utdanning på Mastergrads nivå
 • relevant erfaring i å koordinere store prosjekter
 • god forståelse for behovene og kulturene til de ulike sektorene i et funksjonelt innovasjonsøkosystem, inkludert gründere, etablert næringsliv, akademia og offentlig sektor.
 • evne til å være selvgående, skape nettverk og være en god relasjonsbygger
 • initiativ og stå på-humør
 • erfaring med beslutningsprosesser i større virksomheter
 • god kjennskap til og erfaring fra deltagelse i politiske prosesser
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Vi ønsker deg som

 • motiveres av å jobbe med prosjekt- og teamarbeid
 • ser muligheter der andre ser hindringer
 • evner å skape entusiasme for endring og nye utfordringer
 • er analytisk og strukturert
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb i et stort strategisk satsingsprosjekt i Oslo
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Viserektor for forskning, Per Martin Norheim-Martinsen, PerMartin.Norheim-Martinsen@oslomet.no, tlf. +47 450 33 444
 • Forskningsdirektør, Yngve Foss, yngvefos@oslomet.no, tlf. +47 67 23 65 80

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk, Prosjektleder 1113, lønnstrinn 58-72, dvs kroner 513 600-667 200 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist:         12 november, 2020

Ref:                     20/09509

 

 

Ansettelsestype Midlertidig ansettelse
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Etter avtale
Lønn 513 600-667 200
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Oslo
Fylke Oslo
Land Norge
Referansenummer 20/09509
Kontakt
 • Per Martin Norheim-Martinsen, 450 33 444
 • Yngve Foss, 67 23 65 80
Publisert 16.10.2020
Søknadsfrist 12.11.2020

Tillbaka till lediga jobb